آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تبریز، مشهد، رشت

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق و حقوق‌های ناچیز در برابر ساختمان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، مشهد و تبریز

فریبکاری کافیه سفره ما خالیه، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، مشهد و تبریز برای تامین حداقل خواسته خود دست به تجمع زدند. بازنشستگان معترض سال‌هاست که خواستار همسان‌سازی حقوق و افزایش حقوق‌های ناچیز خود هستند. اما تاکنون هیچ‌کدام از خواسته‌هایشان برآورده نشده است.

جهان صنعت خطر را هشدار داده می‌نویسد: «بی‌توجهی به خواسته‌های مردم بسیار خطرآفرین است.». یا در جای دیگری از قول مردم می‌نویسد: «مردم با برگزاری اعتراض‌ها در خیابان به دولت می‌گویند که ما دیگر اجازه نمی‌دهیم بیش از این تحقیرمان کنید. به جایی رسید‌ه‌ایم که زنگ خطر به صدا درآمده است.»

امروز یکشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در برابر ساختمان مرکزی این سازمان تجمع کردند.

بازنشستگان معترض فریاد می‌زنند: «فریاد فریاد از این همه بیداد.»

بر روی بنری نوشته شده بود: «فریبکاری کافیه، سفره ما خالیه.»

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر مشهد نیز با شعار «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، در برابر سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.

بازنشستگان معترض بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی، اجرای ماده داخلی ۶۹ سازمان برای بازماندگان و از کارافتادگان کارگری هستیم.»»

در شهر تبریز نیز بازنشستگان به همدستی دولت و مجلس اشاره کرده و شعار می‌دهند: «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند.»»

آنها در اعتراض به دزدی‌ها و بی‌لیاقتی مسئولان با شعار: «مسئول بی‌کفایت، استعفا استعفا» خواهان برکناری دزدان شدند.

همسان‌سازی حقوق و پرداخت مطالبات عقب افتاده و افزایش حقوق از خواسته‌های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است.

اما این وضعیت ناپایدار است و روزنامه جهان صنعت وضعیت خطرناک را اینگونه تصویر می‌کند: « بی‌توجهی به خواسته‌های مردم بسیار خطرآفرین است.»

Facebook
Telegram
Twitter
Email