آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

۷۰۰ کارگر معترض شرکت موتوژن تبریز تهدید به اخراج شدند

روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، کارگران معترض شرکت موتوژن تبریز، پس از ۹ روز اعتصاب، نامه تسویه حساب و پایان کار دریافت کردند.
کارگران بعد از اعتراض همگی به منطور تسویه حساب تا پایان بهمن ماه احضار شدند.

به کارگران اعلام شده از شنبه اجازه ورود به شرکت را ندارند!
تعداد کارگران اخراجی یک ماه مانده به پایان سال ۷۰۰ نفر است.

کارگران شرکت موتوژن تبریز در اعتراض به میزان حقوق و یکسان‌سازی دریافتی‌ها و عقد قرارداد مستقیم با شرکت اعتصاب کرده بودند

این کارگران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت بیمه، سختی و عوارض زیان‌آور است که دست از کار کشیده‌اند. معترضان یکسان سازی دستمزدها و عقد قرارداد مستقیم با شرکت را خواستارند. کارگران شرکت موتوژن تبریز می‌گویند با وجود زیان‌آور بودن نوع کار، اما از حق سختی مشاغل برخوردار نیستند. این شرکت به‌منظور سود بیشتر کارگران را به‌صورت پیمانکاری و موقت بکار می‌گیرد. قراردادهای موقت کارفرمایان و مدیران این شرکت را برای اخراج بی‌رویه کارگران باز می‌گذارد.

شرکت موتوژن تبریز به ‌اسم تعدیل، بارها دست به اخراج کارگران زده است.

این شرکت، یکی از بزرگترین کارخانه‌های سازنده الکتروموتورهای صنعتی است که در منطقه صنعتی غرب تبریز واقع شده است.

با نگاهی به اعتراضات اخیر کارگران در شهر تبریز در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

ـ اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل

ـ نبود عدالت مزدی و همخوان نبودن دستمزدها با تورم و گرانی‌های افسارگسیخته

ـ سوءمدیریت و مدیران نجومی‌بگیر

ـ خودداری مدیران و مقامات وزارت کار از پذیرش تشکل‌های کارگری

Facebook
Telegram
Twitter
Email