آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شاد باش نوروزی!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان آغاز سال نو و فرارسیدن نوروز 1401 را به همه هموطنان گرامی شادباش می گوید و برای همه خلق ها و اقوام ساکن ایران سالی نیک و موفق آرزومند است. ما امیدواریم که سال پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و شادابی و تندرستی برای همه مردم ایران باشد.

نوروز 1401

Facebook
Telegram
Twitter
Email