آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارگران سیمان خمسه زنجان، گروهی اخراج شدند

به گزارش رسانه ها، کارگران سیمان خمسه زنجان به‌دنبال پیگیری خواسته‌های صنفی‌شان، همچون افزایش حقوق و تغییر شیفت کاری، از سوی مدیریت کارخانه، گروهی اخراج شدند

کارگران سیمان خمسه زنجان در نزدیک عید و سال جدید از سوی مدیریت کارخانه سیمان، گروهی اخراج شدند. مدیریت این کارخانه، خواسته‌های صنفی کارگران را با اخراج پاسخ داد. این روزها اخراج کارگران و پرداخت نشدن حقوق ابعاد وسیعی به خود گرفته است.

در بسیاری از شرکت‌های نفتی نیز کارگران پیمانکاری نزدیک به ۳ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. پیمانکاران فقط تا ماه آذر حقوق پرداخت کرده‌اند. کارگران در نبود قوانین حمایتی دست‌شان به جای بند نیست. اعتراضات قانونی نیز راه به جایی نمی‌برد. این خشم کارگران گرسنه را در پی خواهد داشت.

روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران سیمان خمسه زنجان از سوی مدیریت کارخانه به‌طور گروهی اخراج شدند.

کارگران معترض خواستار تغییر شیف کاری و افزایش حقوق بودند؛ اما مدیران کارخانه به‌جای پاسخگویی همه آنها را اخراج کردند.

کارفرمایان و مدیران کارخانه با این عمل ضدکارگری آن هم در نزدیکی عید و سال نو طینیت ضدکارگری خود را به نمایش می‌گذارند. دولت با حمایت کامل از کارفرمایان دست آنها را برای این تصمیم‌های غیرعادلانه باز گذاشته است.

 کارگران سیمان خمسه زنجان؛ مدیران دزد این کارخانه سهم سهامداران را نیز بالا کشیده‌اند

کارگران اخراجی می‌گویند: «کارخانه سیمان توسط مدیران دزد و وابستگان‌شان اداره می‌شود. بسیاری از سهامداران نیز که بیشتر از ۲۰ سال است سهام این کارخانه را خریده‌اند، تمامی پول‌شان از بین رفته است و کسی هم پاسخگو نیست. مدیران این کارخانه حق سهامداران و کارگران را بالا کشیده‌اند.»

اخراج کارگران نزدیک عید و سال نو یک عمل شنیع و ضدکارگری‌ است. کارگران می‌‌گویند شب عیدی اخراج یک ظلم آشکار در حق ما است که به قیمت نابودی زندگی و خانواده ما تمام خواهد شد. تاکنون نه اداره کار و نه هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های نظارتی به این اخراج‌های غیرقانونی رسیدگی کرده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email