آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بحران اوکراین توطئه آمریکا برای جنگ سردی دیگر در قرن بیست و یکم!

درخط سرخ خبری، سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه  تاریخ 2022.04.09 از سرگئی اودالتسف، سیاستمدار چپگرای روس، رهبر جنبش پیشتاز جوانان سرخ، هماهنگ کننده جبهه چپ، هماهنگ کننده شورای گروه های ابتکاری مسکو و شورای عمومی مسکووغیره….. مطلبی تحت عنوان « عملیات ویژه باید با احیای اتحاد جماهیر شوروی  در اوکراین خاتمه یابد » انتشار یافت.

سرگئی اودالتسف، هماهنگ کننده جبهه چپ، معتقد است که امضای پیمان جدید اتحادیه در 30 دسامبر 2022، در روز صدمین سالگرد اتحاد جماهیر شوروی، منطقی است.( 30 مارس 2022 درنشست انلاین احزاب کمونیست شورای مرکزی اتحاد شوروی  از دبیران اول  کمیته مرکزی ونماینده زنان احزاب  کمونیست اتحاد شوروی با حمایت گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه وکازبک تایسایف معاون اول  درفراکسیون دومای دولتی مجلس  فدراسیون روسیه موضوع100- مین سالگرد اتحاد شوروی دردستور کار قرار گرفت . م)

سرگی اودالتسف می گوید : اکنون رهبران فعالانه در حال بحث هستند که پس از پایان عملیات ویژه نظامی در اوکراین  جامعه چگونه باید ساختار جدید بخود گیرد. به نظر می رسد که مقامات روسیه هنوز پاسخ نهایی بر این سوال  را ندارند، همانطور که می گویند -“بازی برای چند نتیجه” وجود دارد.

می خواهم همین جا اضافه کنم هیچ توهمی در ماهیت طبقاتی در حاکمیت روسیه ندارم. این قدرت سرمایه داری بزرگ بر اساس اصول بازار بنا شده است. اما امروز سرمایه سالاران جهان با رهبریِ پوتین مخالف اند و جنگ سرد تمام عیار را علیه ما به راه انداخته اند ، هدف آنان از بین بردن رژیم سیاسی موجود است، برای مسؤولین کرملین به طور کلی و در مجموع دو سناریو برای مراحل بعدی در پیش رو است.

اولین موردآنست که ناسیونالیست ها با تبلیغ پر سروصدا بیانیه های میهن پرستانه  بیرون دهند ، و همچنان بر مسیر پیموده شده در خدمت منافع حریصانه الیگارشی باشند و امیدوارباشند که همه چیز « در زمان حل خواهد شد ». اما این سناریو هرگز برای زحمتکشان روسیه جذابیت نخواهد داشت و اجازه تحکیم جامعه را در درازمدت نخواهند داد.

من یقین دارم که مردم ما به خاطر سعادت بیشتر برای الیگارشی کمربندهای خود را محکم  نخواهند بست و تحمل ادامه  محرومیت ها را نخواهند داشت . بنابراین، رویارویی با غرب تحت چنین سناریویی عواقب غم انگیز بعدی آن و در نهایت برای مردم روسیه دارد .

 سناریوی دوم  دور نمای تغییر اساسی در مسیر توسعه کشور، چرخش به چپ در حوزه اقتصاد ی اجتماعی (با در نظر گرفتن تجربه پروژه‌های سوسیالیستی اتحاد شوروی، چین، اسکاندیناوی و سایر پروژه‌های سوسیالیستی)، مانند ملی شدن بخش‌های استراتژیک است.  درنتیجه اقتصاد ملی، تقویت مؤلفه برنامه ریزی شده و ایجاد وضعیت به نفع اکثریت مردم برقراری عدالت اجتماعی است .

لازم به ذکر است  در میان حامیان سناریوی دوم اکثریت جمعیت کشور (بخشی تاحدی آگاهانه و بخشی دیگر با تجربه از گذشته ) وجود دارند. به هر حال، هواداران ایدئولوژی پروژه ” سرخ ” در میان سازمان های مجری قانون و ارگان های اداری و کارمندان دولتی وجود دارند ( نه به تعداد زیاد قابل انتظار اما وجود دارند). بنابراین، اگر رهبری حاکم روسیه اراده مدیریت سیاسی داشته باشد (حتی بر خلاف باورها و عادات بخشی از حاکمیت اما حداقل  تغییربه خاطرحفظ بقاءضروری است) درضمن  ایجاداجرای سیاست “چرخش به چپ”  در شرایط کنونی باعث واکنش جدی در داخل نخواهد شد.(«ستون پنجم» طرفدار غرب اکنون بسیار ضعیف است) برعکس مردم که در میان شهروندان عادی بسیار زیاداند ” چرخش به چپ ” مورد حمایت آنان خواهد بود.

حرکت دگرگون ساز از تغییر شکل سوسیالیستی مسالمت آمیز در رژیم سیاسی  که تا کنون بعید می رسید، اما از نظر تئوریک ممکن است، و بهترین گزینه  نیز برای آینده یک اوکراین غیرنازی‌ خواهد بود.

بگذارید یادآور شوم 30 دسامبر 2022 دقیقاً 100- مین سال  تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. این یک لحظه بسیار ارزشمند نمادین برای طرح موضوع احیای اتحاد جماهیر شوروی می باشد . همان اتحاد برادرانه مردمانی  که اکثر ما در اینجا متولد شده ایم.  برای ما، فروپاشی خائنانه اتحاد شوروی در سال 1991 به زحمی تبدیل شد که هنوز در اعماق  وجود ما نشسته است. بنابراین، بدون شک، اکثریت روس‌ها مانند بسیاری از ساکنان جمهوری‌های شوروی، از تأسیس مجدد اتحاد جماهیر شوروی استقبال خواهند نمود.

مردم جهان که از هژمونی خفقان‌آور جامعه غرب ، سودجوی و مصرف‌گرایی بیزاراند افراد بیشتری برای تولد دوباره کف خواهند زد . در چین، ویتنام، لائوس و کوبا و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و لاتین ، در غرب، بسیاری از نیروهای مترقی با جایگزینی ” سرخ ” در برابر قدرت مطلق ایالات متحده و اقمار آن استقبال خواهند کرد.

 مهمتر از همه، توقف تدریجی درگیری های قومی در قلمرو پسا شوروی، با درجه  ایجاد یک روبنای سیاسی سوسیالیستی می تواند به سرعت  درگیری های داخلی از جمله درگیری مانند اوکراین را خاموش کند. من روس هستم – و من در اتحاد شوروی زندگی می کنم . من اوکراینی  من بلاروس هستم و ما با هم اتحادیه ای چندملیتی، متحد و قدرتمندی که ارزش های ترقیخوانه و انسان گرایانه برای عدالت اجتماعی و دوستی برادرانه مردم را بنا می نهیم، آیا این بستر مناسب برای اتحاد وصلح نیست؟

از نظر حقوقی، هیچ مشکلی وجود ندارد. توافق نامه شرم آور « بلاویژیا » که از سوی یلتسین، کراوچوک و شوشکویچ امضا شد، خلاف قانون اساسی  وجنایتکارانه بود که دومای دولتی روسیه در سال 1996 آن را به رسمیت شناخت. بنابراین، طرح ما بسیار ساده است :

 در 30 دسامبر 2022( در100- مین سالگرد اتحاد شوروی ) سران روسیه، بلاروس، ویا اوکراین غیرنازی شده (یا بخشی از اوکراین ) در« بیلاویژیا پوشا» (مکانی که مثلث خیانت جمع شده بودند) با حد اقل می توان جمع شد. شاید رهبران دیگری هم بخواهند به آن ملحق شوند ، مهمتر از همه – آنان داوطلبانه  یک معاهده اتحادیه جدید را امضا ء می کنند و همزمان توافقات 1991 را نیز لغو خواهند نمود.

علاوه بر این، معاهده می تواند در همه پرسی، که در اوایل سال 2023 در جمهوری های شرکت کننده اتحاد جماهیر شوروی برگزار می شود، تصویب شود. این بهترین پاسخ به تمام  ترفندهای غرب سرمایه داری و تحریم ها خواهد بود!

آن وقت پوتین به عنوان یک دولتمرد برجسته در تاریخ ثبت خواهد شد. واضع است باید کار بیشتری انجام شود تا شکل و محتوای اتحادیه جدید هماهنگ شود. ما می توانیم کمک های بسیاری را انجام دهیم، برای مثال – تشکیل شوراها (البته با محتوای متفاوت) که امروز در سطح محلی روسیه و بلاروس فعال هستند.

کاری را که شروع کردم به پایان می رسانم :

ما، حامیان سوسیالیسم علمی ، به طور جدی موظف هستیم ، من هیچ توهمی ندارم .  پس از نتایج عملیات ویژه در اوکراین این برنامه را باید بیان کنیم.

 اگر کرملین چنین سناریویی را اجرا نکند، ما با انرژی مضاعف برای احیای اتحاد جماهیر شوروی به مبارزه ادامه خواهیم داد. زیرا ما آن را یک ضرورت تاریخ ( نوین) می دانیم که جنگ ها را متوقف می کند، صلح و رفاه را برای ساکنان روسیه، اوکراین و بدون اغراق، در سراسر جهان به ارمغان می آورد ……

برگرفته ازسایت خط سرخ خبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه مورخ 2022.04.09

م . چابکی : 22 فروردین 1401 برابر با 2022.04.11

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب