آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بازماندگی نزدیک به یک میلیون دانش آموز از تحصیل

آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی در دوره تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال های قبل از آن افزایش داشته است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۹۷۰ هزار و ۸۷۱ دانش آموز در کشور از تحصیل بازماندند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، طی سال گذشته نزدیک به ۱ میلیون دانش آموز در کشور از تحصیل بازماندند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی در دوره تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال های قبل از آن افزایش داشته است. چنانکه مرکز آمار ایران اعلام کرده است بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ از ۷ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۸۱ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، ۱۶۱ هزار و ۸۶۷ نفر است. این آمار در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۸۵ دانش‌آموز، ۲۱۰ هزار و ۲۲۱ نفر شده است. سهم پسران بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در مقطع ابتدایی ۸۲ هزار و ۴ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۱۱۳ هزار و ۳۹۶ نفر رسیده است. دختران در همین مقطع نیز از ۷۹ هزار و ۸۶۳ نفر به ۹۶ هزار و ۸۲۵ نفر رسیده است.
بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم نیز به‌ترتیب، ۲۱۵ هزار و ۶۸۱ نفر و ۳۷۰ هزار و ۳۶۳ تن بوده است. این آمار در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم نیز به‌ترتیب به ۲۰۴ هزار و ۷۳۵ نفر و ۵۶۵ هزار و ۹۱۵ تن رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد به استثنای متوسطه اول، در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه دوم آمار بازماندگان از تحصیل افزایش داشته است.
این آمار در مقطع متوسطه اول در میان دختران بیشتر است. سهم پسران بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در این مقطع ۸۱ هزار و ۹۷۴ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۹۱ هزار و ۷۹۶ نفر رسیده است. دختران در همین مقطع نیز از ۱۳۳ هزار ۷۰۷ نفر به ۱۱۲ هزار و ۹۳۹ نفر رسیده است. در متوسطه دوم نیز در پسران این عدد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ از ۱۶۶ هزار و ۵۰۸ نفر به ۲۸۴ هزار و ۶۷ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسید. این آمار در میان دختران از ۲۰۳ هزار و ۸۵۵ نفر به ۲۸۱ هزار و ۸۴۸ رسیده است.
در میان بازماندگان از تحصیل معمولا سهم پسران خصوصا در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه دوم بیشتر است و حتی در سال تحصیلی گذشته با افزایش روبه‌رو بوده است.
بر اساس این آمار ارائه شده، در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۹۷۰ هزار و ۸۷۱ دانش آموز در کشور از تحصیل بازمانده اند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email