آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نامه دکتر ملک ستیز پژوهشگر افغان به رییس‌جمهور بایدن !

«شما ملت مرا نابود کردید . شما دولت مرا نابود کردید . شما انسان مرا نابود کردید و اجساد این سه پیکر نابود شده را پیش کرکسان و لاش‌خوران رها ساخته اید تا بو بگیرند و رسانه های دروغگوی شما از آن فیلم های مستند تهیه کنند »!

از اینکه در مرز اوکراین و هلند رفته و از پناهجویان دلجویی کرده و یک‌ جا با اروپا به آنان ، مسکن ، کار و زندگی فراهم میکنید خیلی عالی‌ است !

شما میگویید جنگ اوکراین جنگ روسیه است . پس چرا این قدر به پیامد های جنگ توجه دارید.، در حالیکه پیامد های اصلی جنگی که خود در افغانستان براه انداخته اید را به عهده نمی‌‌گیرید ؟ آیا شدت فقری که مادران افغان ، کودکان خود را در کشور من میفروشند ، کمتر از جنگ اوکراین است ؟

آیا حاکمیت تحجّر، استکبار ، تحقیر ، اهانت و ترور کرامت انسان که در افغانستان مستولی است ، کمتر از وضعیت سیاسی ، لهستان ، رومانی و ملداوی است ؟

 بروید مسئولیت جنگ خود را که ۲۰ سال بر فقیر ترین کشور جهان بخاطر اهداف استراتژیک خود تحمیل نموده اید را بر عهده بگیرید . برای بازماندگان جنگ اوکراین ، اروپا کافی است ! همین حالا اتحادیه‌ی اروپا به همه‌ دولت‌های عضو خود دستور داده ، نازدانه‌ترین پناهجویان جهان را به آغوش کشند و بی هیچ محدودیت ، خانه ، پول ، بیمه، کار و آسایش شان فراهم کنند !

 شما بروید به بازماندگان طولانی‌ترین جنگ تان در افغانستان بپردازید . آنجا که زنان، انسان شمرده نمیشوند . کودکان حق آموزش ندارند ، آزادی بی‌معنا شده و مردم گرده های خود را برای التیام زخم های خونینی که شما بجا گذاشته اید . به فاسدین حکومت تحت اداره‌ شما میفروشند !

شما جای اینکه برای حمدالله محب ، جلال و مکان فراهم کنید، به قربانیان جنگتان بپردازید . آیا میدانید هم‌میهنان من در کمپ‌های پناهندگی روانی شده ، دهانشان را میدوزند. خودسوزی و خودکشی میکنند و در جنگل‌های باز با کودکان خود میخوابند ، حتی چادر برای سرپناه و غذا برای خوراک به سختی نصیب شان میشود ؟

 بلی ، این دروغ و مبالغه نیست . آنان همه بازماندگان جنگ امریکا در افغانستان هستند . خلبانان شما از فراز کابل یک خانواده‌ فقیر را با سه کودک و دو زن ، به نام داعش بمباران و نابود کردند و سخنگوی پنتاگون با خونسردی گفت : این اشتباه و تخطی نبوده و پیگرد حقوقی نمی‌طلبد !

 آیا این خانواده حق انسان‌ بودن نداشت؟ حق زندگی نداشت ؟ همه را شما از آن گرفتید . حال میروید و کودک اوکراینی را در مرز لهستان در آغوش میکشید ! آن را بگذارید به رهبران هم پیمان اروپایی تان ! مکرون، شولتس و جانسون به آنها میرسند و رسیده اند ! شما بهتر است بروید گزارشات وضعیت فقر را در جهان مرور کنید و ببینید ، چه بلایی سر یک ملت آورده اید . وجدان شما کجاست؟

 لیبرالیسم دموکراتیک شما که از آزادی و حقوق بشر سخن میگوید کجاست؟ قانون اساسی شما که از کرامت و انسانیت در جهان سخن میگوید کجاست، رئالیسم سیاست خارجی شما کجا تشریف دارد؟

من فکر میکنم ، یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ اگر از یکسو کار استخبارات و تروریزم بود ، از سوی دیگر ناشی از سیاستهای ناعادلانه غرب در قبال جهان فقیر بویژه مسلمان بود ! من واژه های این نامه را با دقت انتخاب کرده ام. شما به خوبی میدانید چه میگویم ، پس از جنگ سرد ، هژمونی لیبرالیسم غربی چه بر سر خاورمیانه آورد؟

عراق، سوریه، لیبی ، یمن، سودان، ایران و مصر را به خاطر آورید . کفاره‌ی همه‌ی این ستم ها را تاریخ نوین و مردم فقیر من می‌پردازند !

شما ملت مرا نابود کردید . شما دولت مرا نابود کردید . شما انسان مرا نابود کردید و اجساد این سه پیکر نابود شده را پیش کرکسان و لاش‌خوران رها ساخته اید تا بو بگیرند و رسانه های دروغگوی شما از آن فیلم های مستند تهیه کنند !

شما یک ماه قبل از فرار رییس‌جمهور فریبکار افغانستان با او ملاقات کردید و غنی را مرد دانا، توانا و هدفمند خواندید . همزمان نماینده‌ منفور شما به نام خلیل‌زاد میهن مرا با پسرخواندگان رونالد ریگان معامله میکرد.

آیا تصور میکنید ما همه گوسفند هستیم و نمیدانیم چه بلایی سر ما آمده ؟ حالا شما مسئولیت خون ۹۰ هزار فرزند جوان ما را که در ارتش ، امنیت و پلیس ملی در حمایت از ارزشهای آزادی و انسانیت ریخته شد را بر عهده نمیگیرید

 در کجای اخلاق سیاسی و فرهنگ مدیریتی آمده ، وزرا، رؤسا، ژنرالها و وکلا حق زندگی دارند و سربازان ، مامورین و بازماندگانِ فقیر نظام ، جبر تحمل و انزوا را بکشند ؟

شما همه دزدان آن رژیم را نجات دادید . چون همدستِ پیمان‌کاران شما بودند. اما هر بلایی که سر مردم آمد ، به آقای خلیل‌زاد و یاران قطری اش سپرده شد !

بگذارید به یادتان آورم : همه‌ی جنگ‌سالاران، مافیای زور و زر در بیست‌سال گذشته فرزندان ناتنی شما بودند . از سفارت شما در کابل دستور میگرفتند، از سی‌ آی‌ ای شما پول دریافت میکردند و از پنتاگون رهبری میشدند ! همه‌ این آقازادگان در غرب و یا دولت‌های حامی غربی با آسایش زندگی میکنند و  تنها فقیرترین‌ها هستند ، قربانی جنگ شما در افغانستان شده اند .

در همین مرزی که شما کودکان و زنان اوکراینی را در آغوش گرفته اید ، هزاران پناهجوی هم‌ میهن من از جنگی که شما به راه انداختید ، سرگردان هستند . چرا شما کودکی از آنان را در آغوش نمی‌گیرید؟

 رییس‌جمهور نه ، وزیر نه ، ژنرال نه حتی یک افسر دولت شما و دولت‌های اروپایی از شرایط دشوار انسانهای سرگردان و پناهجویان افغانستان در مرزهای پاکستان، ایران، ترکیه، بالکان و اروپا بازدید کرده و کودکی را تاکنون در آغوش گرفته است ؟

 این‌را به خوبی میدانم ، کودک اوکراینی در آغوش شما یک مانور سیاسی است و سه تصویر را نشان میدهد :

 ۱– انتقام‌ از دولت روسیه !

۲– حمایت از ناتو

۳– تبعیض در رفتارتان با انسانها

بخواهید یا نخواهید ، روزی بابت این تبعیض ، بی‌عدالتی و بی‌انصافی پاسخگو خواهید بود ! شما خود با این رویکردها ، زمینه را برای تندروی ، هراس‌افکنی و کشتار بیشتر فراهم میسازید . شما خود به کودکان فقیر من جنگ را معنا می بخشید . شما خود جوان بیکار و فقیر مرا به جبهه نبرد میفرستید ! شما خود با تبعیض در برخورد با پناهجویان تنفر و انزوا را میان مهاجرین و پناهجویان خارجی‌ به صورتی آشکار در غرب دامن میزنید .

 شما خود دامن تبعیض را میان سیاست و سیاستمداران در غرب پهن میسازید . شما خود احزاب ملی‌گرا و دست راستی را آب و خوراک می‌بخشید و شما خود نرخ جنایات بدست خارجی‌ها را در غرب گسترش می‌بخشید و سر آخر شما خود با ترویج تنفر میان خارجی و شهروند بومی در اروپا و امریکا مرز سرخ را ترسیم میکنید !

میدانم شما در سن و سالی قرار دارید ، شاید پیامد این بی‌عدالتی را به چشم نبینید. اما من مطمئنم روزی اشک مادران رنجدیده سرزمین من استخوان‌های شما را به درد خواهد آورد !

 این نامه را مینویسم تا دست اندرکاران سیاست خارجی شما آنرا ضبط کنند ! این نامه را مینویسم تا خواننده آن ، روزی به خاطر آورد ، یک پژوهشگر افغان درد عمیق مردمش را بر زبان آورد و در برابر بی‌ انصافی جامعه‌ جهانی خاموش ننشست !

دکتر ملک ستیز پژوهشگر امور بین‌الملل

متن انگلیسی این نامه به ایمیل آدرس سخنگوی کاخ سفید فرستاده شده است !

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب