آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲

اول ماه مه ۲۰۲۲: «ما متحد ادامه می‌دهیم! برای برآورده ساختن نیازهای معاصرمان، علیه بربریت امپریالیستی-سرمایه‌داری

زنده‌باد هجدهمین کنگرۀ جهانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت روز اول ماه مه ۲۰۲۲، به کارگران همۀ قاره‌ها تبریک می‌گوید، به همۀ کسانی که کارشان حتی در شرایط سخت به جلو راندن چرخ‌دنده‌های زندگی است و ادامۀ آن تولید همۀ کالاهای ضروری است.

کارگران مهاجر شیکاگو که در ماه مه ۱۸۸۶ برای برپایی ۸ ساعت کار روزانه مبارزه و جان خود را فدا کردند، راه را برای ادامۀ مطالبۀ حقوق طبقۀ کارگر جهانی هموار ساختند.

جنبش کارگری-طبقاتی بین‌المللی از طریق صفوف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری میراث مبارزات خود را ارج می‌نهد و در هر شرایطی، به‌رغم مشکلات، به مبارزه برای پوشش نیازهای معاصر کارگران و لغو استثمار و رهایی طبقۀ کارگر از بربریت سرمایه‌داری ادامه می‌دهد.

در انتظار کنگرۀ هجدهم

روز اول ماه مه ۲۰۲۲ مصادف با هجدهمین کنگرۀ جهانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است که در ۶، ۷ و ۸ مه ۲۰۲۲ در رم برگزار می‌شود. در روز اول ماه مه ۲۰۲۲، این روز بسیار مهم برای طبقۀ کارگر جهانی، فعالان سندیکاهای کارگری از تمام گوشه و کنار جهان آماده خواهند شد تا برای شرکت در مهم‌ترین رویداد طبقۀ ما: هجدهمین کنگرۀ جهانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری راهی رم شوند. برای متحد کردن نیروهای خود علیه بربریت سرمایه‌داری و امپریالیسم.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به اعضا و دوستان خود در سراسر جهان افتخار می‌کند. در دورۀ گذشته، هیچ گوشه‌ای از جهان نبوده است که با اقدامات طبقۀ کارگر مشخص نشده باشد و اعضای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در خط مقدم مبارزه قرار دارند، چه در خط مقدم همه‌گیری و چه در خط مقدم مبارزات اجتماعی و طبقاتی. این تجربه، بحث‌ها و تصمیم‌های جمعی ما را در طول کنگره هدایت خواهد کرد.

در شرایط کنونی بحران عمیق اقتصادی سرمایه‌داری و رقابت شدید بین مراکز مختلف امپریالیستی برای کنترل بازارهای جدید، قدرتمندترین سلاح ما انترناسیونالیسم و همبستگی است. ما با کوبای قهرمان و با خلق فلسطین هستیم، ما همبستگی خود را با مردم ونزوئلا، سوریه، لبنان و اوکراین اعلام می‌کنیم و خواستار پایان جنگ هستیم. هر ملتی حق دارد آزادانه و دموکراتیک دربارۀ حال و آیندۀ خود بدون دخالت امپریالیستی تصمیم بگیرد. ما مداخلۀ ناتو را که آتش جنگ در اوکراین را شعله‌ورتر می‌کند، محکوم می‌کنیم. ما خواهان برچیده شدن ناتو هستیم که در ۲۵ سال گذشته دو جنگ را در اروپا به راه انداخته است: در یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ و اکنون در اوکراین، همان‌گونه که باعث ایجاد جنگ در لیبی، افغانستان و عراق شده است.

امروزه اگرچه فناوری و پیشرفت علمی به افزایش ثروت اجتماعی تولیدشده کمک کرده است، اما شرایط زندگی طبقۀ ما بدتر شده است. در همۀ کشورهای سرمایه‌داری، کارفرمایان به دستاوردهای طبقاتی ما حمله می‌کنند: دستمزدها، حقوق بازنشستگی و امنیت اجتماعی را نابود می‌کنند، همه‌چیز را خصوصی می‌کنند، حتی از حمله به حق مقدس اعتصاب دریغ نمی‌کنند! اعتصاب قوی‌ترین سلاحی است که ما در دست داریم و اجازه نمی‌دهیم کسی آن را محدود نماید، به حاشیه براند یا به یک کاغذ باطل تبدیل کند!

در مواجهه با این وضعیت، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از کارگران، جنبش طبقاتی بین‌المللی سندیکایی می‌خواهد تا اعتصاب‌های گسترده، تظاهرات، میتینگ‌های اول ماه مه در تمام کشورهای جهان و اقداماتی برای بزرگداشت قیام کارگری شیکاگو سازمان‌دهی کنند، انترناسیونالیسم خود را به نمایش بگذارند و حقوق معاصر طبقۀ کارگر را در همۀ کشورها مطالبه کنند و هجدهمین کنگرۀ جهانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را طرح‌ریزی نمایند.

مردان و زنان شاغل، جوانان، بیکاران، کارگران مهاجر، پناهندگان

اول ماه مه ۲۰۲۲ باید گامی رو به جلو برای جنبش بین‌المللی کارگری و سندیکایی در همۀ کشورها، مناطق و بخش‌ها باشد. ما از شما می‌خواهیم که صدای خود را به جنبش طبقاتی همۀ کشورها پیوند دهید، صدای خود را به صدای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پیوند دهید. ما می‌توانیم با مبارزه‌جویی و انترناسیونالیسم مبارزۀ خود را برای روابط کاری بهتر، برای شرایط زندگی بهتر، برای جامعه‌ای بدون استثمار که در آن نیازهای طبقۀ کارگر و مردم در اولویت باشند، تقویت کنیم.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری  از اعضای خود، از دوستان خود و کارگران در سراسر جهان می‌خواهد که پرچم مبارزات تاریخی خلق‌ها را به اهتزاز درآورند و برای یک سال دیگر اعتصاب اول ماه مه را به شکلی آبرومندانه که طبقۀ کارگر جهانی آن را برگزار می‌کند، سازمان‌دهی کنند.

همکاران و همراهان گرامی،

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری یک گام فراتر می‌رود و هجدهمین کنگرۀ جهانی خود را سازمان‌دهی می‌کند، کنگره‌ای که مربوط به همۀ مبارزان صادق در تمام گوشه و کنار کرۀ زمین است. ما از شما دعوت می‌کنیم که به‌طور گسترده در آماده‌سازی آن، در تبلیغات آن، اما پیش از همه در تبلیغ تصمیم‌های آن شرکت کنید.

ما تمام نیروهای مبارز جنبش جهانی کارگری را برای جهانی بهتر متحد می‌کنیم.

ایستگاه بعدی، رم: از ۶ تا ۸ ماه مه، کنگرۀ سندیکاهای جهانی

آتن، ۲۶ آوریل ۲۰۲۲

منبع: سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

برگردان ایرج زارع

Facebook
Telegram
Twitter
Email