آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان

برای سومین روز متوالی بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان برای تعیین دستمزدها در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

به گزارش رسانه ها از زنجان،برای سومین روز متوالی بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان در اعتراض به افزایش57درصدی حقوق حداقل بگیران و 38درصدی(515هزار تومان)سایر سطوح طبق مصوبه شورای عالی کار و تأمین اجتماعی مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

بازنشستگان می‌گویند: «تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است. در چنین وضعیت تورمی، چرا با افزایش مصوب شورای‌عالی کار مخالفت می‌شود؟! همان ارزش افزوده‌ اندوخته‌ بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟»

 معترضین می گویند؛ شمار بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از ۱۲ میلیون نفرند که به انتظار تصویب لایحه همسان‌سازی به‌سر می‌برند. اما مقام‌های دولت رئیسی می‌گویند، بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد.

 همچنین بازنشستگان و کارکنان شرکت مخابرات منطقه زنجان و  اعضای شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی نیز مقابل دفتر مدیر مخابرات منطقه  و استانداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه تجمع اعتراضی کردند.

هم زمان بازنشستگان شرکت ایران ترانسفو در زنجان، به دلیل عدم افزایش حقوق در سالجاری برای بازنشستگان و مستمری بگیران در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.

در همین رابطه، روز یکشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۱، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تبریز، کرمانشاه، قزوین، کرج، مشهد، و.. در برابر اداره تامین اجتماعی شهرهای خود تجمع کردند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email