آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض کارگران شیشه آذر تبریز

با افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، تجمع هـای اعتراضی روبه افزایش بوده است. این اعتراضات نشان از وضعیت بی‌ثبات حکومت و نداشتن پاسخ مناسب به این اعتراضات است. سران حکومت در بن‌بست ناشی از عملکردهای غارتگرانه خود، برای خاموش کردن این اعتراضات به سرکوب آنها روی آورده‌اند.

روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱، کارگران شیشه آذر تبریز نیز در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق در برابر این کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض با فریاد «اعتراض اعتراض» نارضایتی شدید خود را از وضعیت موجود ابراز کردند. این کارخانه چندین ماه است که از پرداخت حقوق کارگران و مطالبات عقب‌افتاده آنها سر باز می‌زند.

کارگران با تجمع در محوطه کارخانه فریاد می‌زدند: «اعتراض، اعتراض». اعتراضات کارگران در وضعیت کنونی که گرانی‌ها به چندین برابر سال گذشته رسیده است، در حال افزایش است. پرداخت نشدن به موقع حقوق، وضعیت را برای آنها سخت‌تر کرده است.

کارگران می‌گویند پیش از گرانی‌های این روزها، ما با این حقوق‌ها فقط به‌سختی توان گذران زندگی در نیمی از ماه را داشتیم. اما اکنون قیمت‌ها چندین برابر افزایش یافته است. بدون پول چگونه می‌توانیم از پس تهیه نان خالی برای خانواده و فرزندانمان برآییم.

به گفته کارگران شیشه آذر تبریز، مدیران این کارخانه در حالی از پرداخت حقوق آنان خودداری می‌کنند که این شرکت از سود‌آوری بسیار بالایی برخوردار است.

شرکت صنایع شیشه آذر یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی به‌شمار می‌رود. این شرکت یکی از مهمترین صنایع آذربایجان شرقی است که بسیاری از محصولات آن به کشورهای اروپایی، روسیه، ترکیه، آسیای میانه، عراق و افغانستان صادر می‌شد.

۴۰ درصد محصولات این واحد در شرکت ایمنی ارک و شرکت آینه سهند به فرآوری تبدیل شده و ۶۰ درصد دیگر از محصولات صادر می‌شود و مقدار کمی نیز در بازار داخلی عرضه می‌گردد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email