آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دولت سیزدهم بیش از پیش حقوق کارگران و بازنشستگان را پایمال میکند!

رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز می گوید: در طول سه دهه گذشته تا این حد نسبت به قوانین کارگران و بازنشستگان بی احترامی نشده بود به همین خاطر ما خواهان برگزاری تجمع برای اعتراض نسبت به مصوبه اخیر حقوق بازنشستگان و تفاوت میان سطوح هستیم.

رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز قانون شکنی کنونی دولت سیزدهم  و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی را اقدامی آشکار برای تحریک جامعه کارگری و بازنشستگی عنوان کرد.

کریم صادق زاده تبریزی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته هیچ دولتی تا این اندازه به این قانون متعلق به کارگران و بازنشستگان بی احترامی نکرده است و با اشاره به اینکه قانون در قبال دستمزد کارگران و بازنشستگان شفاف است اظهار داشت: حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورایعالی کار که با حضور نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت بر اساس افزایش نرخ تورم واقعی تصمیم گیری می شود، تعیین و افزایش آنان فرقی میان هیچ یک از کارگران اعم آنان که در بخش خصوصی یا دولتی کار میکنند ندارد.

در مورد بازنشستگان نیز مطابق قانون تامین اجتماعی افزایش  تعیین شده دستمزد کارگران در مصوبه شورایعالی کار در حقوق آنان اعمال و تامین اجتماعی موظف است آن را صرفا برای تایید به هیأت دولت ببرد تا پس از ابلاغ شکل اجرایی به خود بگیرد و اینکه بیایند و اعلام کنند حقوق مستمری بگیران سایر سطوح از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار شوند یک بی‌قانونیِ بی‌سابقه است.

صادق زاده افزود: باید توجه داشت مصوبه هیأت دولت کاملا یک شکل اداری است و در واقع بازنشستگان حقوق فعلی خود را از سرمایه ای که از ۳۰ سال قبل در این سازمان ذخیره کرده اند دریافت می دارند و در واقع دولت و یا هیچ نهاد دیگری نمی تواند در پرداخت آن دخل وتصرفی کند و این مصوبه جدید اعلامی دولت بدان معناست مستمری بگیری که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده امروز نمی توانند همانند سایر سطوح از افزایش برخوردار شوند و اگر این طور بود چرا آن زمان حق بیمه بیشتری از آنان اخذ شده قانون باید یکسان برای همه اجرا شود آنهم در تامین اجتماعی که دولت در آن نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه  دولت سیزدهم که خود را دولت مردمی می خواند با اقداماتی سبب می شود تا بازنشستگان از این حقوق نیز محروم بمانند گفت: با اعلام این مصوبه که حقوق بازنشستگان سایر سطوح امسال ۱۰ درصد افزایش مییابد در واقع قوانین موجود کشور لگدمال شد.

صادق زاده با بیان اینکه حقوق بازنشستگان حق الناس است اظهار داشت: با اظهارات اخیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه باید فاتحه قوانین را در کشور خواند و نمی دانم چرا هیچ یک از نمایندگان مجلس پاپیش نمی گذارنند و نسبت به  این زیرگذاشتن ها بی تفاوت هستند.

رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز افزود: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه تعریف و به اجرا بگذارد.

صادق زاده  بیان اینکه جامعه کارگران بازنشسته تبریز نسبت به این مصوبه اعلامی جهت اجرا بسیار نگران هستند اظهار داشت: کانون کارگران بازنشسته تبریز در نظر دارد تجمعی را به منظور بیان اعتراضات بازنشستگان را در کف خیابان و مقابل سازمان برنامه وبودجه استان برگزار کند که در این ارتباط از مسئولان استان درخواست مجوز شده است.

وی گفت: کارگران و بازنشستگان سالهاست با بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی که هر روز بر حجم آن افزوده می شود با طمانینه همراهی میکنند و اگر دولت بدهی خود را به موقع پرداخت میکرد سایر مشکلات بیمه شدگان تامین اجتماعی از جمله در حوزه درمان به خوبی رفع می شد اما برای یکبار هم نشده که مقامی در دولت در قبال این بدهی که حق الناس است مسئولیتی بر عهده بگیرد.

صادق زاده در خاتمه تأکید کرد: مابه عنوان نمایندگان بازنشستگان اعتراض شدیدخودرابه این مصوبه اعلام می نمائیم و در اولین فرصت در مکاتبه ای با مسئولین ذیربط اعلام خواهیم نمود و عواقب آنرا نیزبه عهده دولت می دانیم.

رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز تأکید کرد هر نوع بی توجهی به افزایش لازم و قانونی حقوق بازنشستگان تبعات بسیارنامطلوبی را در پی دارد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email