آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

خطر فرونشست زمین ویرانگرتر از زلزله است

از حدود ۲۰ سال پیش، سازمان نقشه‌برداری کشور برای ۴۴ پهنه کشور اعلام خطر فرونشست کرد. طی سال‌های گذشته علاوه بر اینکه به این موضوع توجهی نشده، میزان فرونشست در پهنه‌های کشور افزایش پیدا کرده و اکنون به ۲۱۰ منطقه کشور گسترش یافته است. بیشتر این مناطق نیز در استان کرمان قرار دارند. در استان زنجان، شهرهای خرمدره و سلطانیه در معرض فرونشست‌های جدی هستند.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور روز ۸ تیرماه ۱۴۰۱ از روی فاجعه‌ای گسترش یابنده پرده برداشت. وی در این زمینه اعلام کرد که میزان فرونشست زمین از ۶ سانتیمتر تا ۴۶ سانتیمتر در نوسان است.

علی جاویدانه، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در این زمینه توضیح داد:

«از حدود ۲۰ سال پیش، سازمان نقشه‌برداری کشور برای ۴۴ پهنه کشور اعلام خطر فرونشست کرد. طی سال‌های گذشته علاوه بر اینکه به این موضوع توجهی نشده، میزان فرونشست در پهنه‌های کشور افزایش پیدا کرده و اکنون به ۲۱۰ منطقه کشور گسترش یافته است. بیشتر این مناطق نیز در استان کرمان قرار دارند».

علی جاویدانه در ادامه سخنانش به فاجعه فرونشست در قسمت‌های دیگر کشور اشاره نمود. یکی از استان‌هایی که به آن اشاره کرد، استان زنجان بود. وی تأکید نمود که در استان زنجان، شهرهای خرمدره و سلطانیه در معرض فرونشست‌های جدی هستند.

رئیس سازمان نقشه‌‌برداری کشور پس از تشریح میزان فرونشست‌هایی که در ایران در حال رخ دادن است، آنرا با خطرات زلزله مقایسه نمود. وی در این زمینه گفت:

«موضوع فرونشست بسیار مهم و حساس بوده و بر این مبنا تبعات بسیار بدتری از حتی سیلاب‌ها داشته و ویرانگرتر از زلزله است».

علی جاویدانه از مسئولان و نهادهای مختلف خواست که به توصیه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور توجه داشته باشند. وی در این زمینه افزود:

«لازم است که شورای‌عالی معماری و شهرسازی برای ساخت‌وساز در پهنه‌های جدید از سازمان نقشه‌برداری استعلام نماید. زیرا با ایجاد فرونشست در هر منطقه‌ای، آن محدوده دیگر قابل استفاده نیست. متولیان امر باید به این موضوع توجه داشته باشند که در شرایط کنونی بیش از گذشته ضروری است».

Facebook
Telegram
Twitter
Email