آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض پرستاران زنجانی به بی عدالتی

دیروز گروهی ازپرستاران زنجان در اعتراض به بی‌عدالتی در تبدیل وضعیت و ناامنی شغلی جلو استانداری و دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. معترضان، پرستاران طرحی و پایان طرحی بدون سهمیه ایام کرونا بودند، از تبعیض در تبدیل وضعیت شکایت دارند. آنها می‌گویند ما در دوران کرونا بیشترین خدمات را ارائه دادیم و شماری از همکاران خود را در دوران کرونا از دست دادیم؛ ولی اکنون تبدیل وضعیت شامل حال ما نمی‌شود.

روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱، پرستاران طرحی زنجان در اعتراض به بی‌عدالتی در تبدیل وضعیت نیروهای مدافع سلامت جلو استانداری و دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند.

پرستاران می‌گویند: «مدافع سلامت و جانتان در دوران کرونا بودیم، اکنون در دوران پسا کرونا مدافع حقوق‌مان باشید.»

پرستاران معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که به تبعیض و گزینش افراد خانواده‌های موسوم به ایثارگران و وابسته به حاکمیت اعتراض کرده بودند.

بر روی پلاکاردها نوشته شده بود: «ملاک شایستگی افراد عملکرد خود آنها است. نه پدرانشان؛ خود ما ایثارگریم نه پدرانمان.»

پرستاران طرحی می‌گویند ما کارگران فصلی نیستیم، نه به تبعیض، نه به بی‌عدالتی، نه به سهمیه‌داری.»

پرستاران معترض می‌گویند: «آزمون ما کرونا بود.»

وزارت بهداشت زیر عنوان سهمیه ایثارگران شماری از افراد وابسته به بسیج و دیگر ارگان‌های امنیتی را تبدیل وضعیت کرده است.

آنها نام‌های شماری از پرستاران فوت شده بر اثر کرونا از جمله نرجس خانعلی‌زاده را بر روی پلاکاردی نوشته بودند.

پرستاران طرحی به‌دلیل قرارداد موقت در صورتیکه تبدیل وضعیت نشوند، در هر لحظه در معرض اخراج قرار دارند. در حالیکه خط فقر به بالای ۱۲ میلیون تومان رسیده است، پرستاران اگر اخراج هم نشوند، همچون سایر اقشار فرودست جامعه با حقوق‌های یک‌چهارم زیر خطر فقر به‌سختی توان تامین زندگی خود را دارند.

محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری روز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که حدود ۵ هزار نیروی پرستار از کار اخراج شده‌اند. میرزابیگی در این زمینه توضیح داد که در زمان کرونا پرستاران را به صورت قرارداد موقت بکار گرفتند. اما با فروکش کردن کرونا، به‌نام تعدیل نیرو از کارشان اخراج شده‌اند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email