آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به سرکوب و بازداشت کارگران معدن مس سونگون ورزقان پایان دهید!

بر اساس گزارش های منتشره در روزهای گذشته ‌و پس از خاتمه اعتصاب کارگران معدن مس سونگون ورزقان، نهادهای امنیتی با همکاری مدیریت مجتمع و شرکت‌های پیمانکاری تعداد زیادی از کارگران این مجتمع را بازداشت کرده‌اند.

کارگران تعداد بازداشت‌شدگان را ۲۰ نفر اعلام کرده اند که کاظم شاهی، صالح محمدی، محمد محمودی، اسماعیل عبادی حاج زیاد محمودی برادر ولی‌الله محمودی از جمله دستگیرشدگان هستند.

گفته می شود از سرنوشت ولی‌الله محمودی، ارشد کاظمپور، جعفر عباسپور، مهرداد منفرد، خدایی، فرزاد زالی‌زاده و اسماعیل ایزدخواه که در حین اعتصاب دستگیر شده اند خبری نیست.

کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و بازداشت دو نفر از همکاران دست به اعتصاب زدند. در جریان این اعتصاب پنج روزه نهادهای امنیتی و مدیریت مجتمع و شرکت‌ها با همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری، اداره کار استان و فرمانداری ورزقان به سرکوب و حمله به کارگران پرداختند و تعداد دستگیرشدگان را به ۸ نفر رساندند که یکی از آنها همان زمان آزاد گردید.

مدیران شرکت‌ها روز شنبه‌ی گذشته اقدام به انتقال تعداد زیادی از کارگران سایر معادن به معدن سونگون کردند تا بجای کارگران اعتصابی مشغول به استخراج گردند و از تعطیلی کارخانه جلوگیری شود.
در ادامه این وضعیت، شامگاه شنبه ۱۸ تیرماه معاون سیاسی استاندار، رئیس اداره کار استان، فرماندار ورزقان و مدیران و فرماندهان امنیتی و انتظامی منطقه در محل شرکت حاضر شدند و ضمن تهدید کارگران، وعده‌ی پیگیری خواسته‌های آنها و همچنین آزادی همکارانشان را عنوان نمودند که پس از آن، کارگران به اعتصاب خاتمه داده به سر کار بازگشتند.

اما در چهار روز گذشته نهادهای امنیتی برخلاف وعده‌های اعلام شده دست به بازداشت گسترده‌ی کارگران زده‌اند. همچنین تعدادی از کارگرانی که از معادن دیگر به سونگون منتقل شده‌اند با وجود خاتمه اعتصاب اما هنوز در شرکت مشغول به کار هستند و زمزمه اخراج تعداد زیادی از کارگران مجتمع و جایگزینی این نیروهای جدید با آنها وجود دارد.

در همین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه هایی جداگانه ضمن حمایت از مطالبات کارگران معدن مس سونگون خواستار آزادی فوری کارگران بازداشتی شده اند.

در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از جمله آمده است:

سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داد که بیست تن از کارگران معترض اعتصابی معدن مس سونگون ورزقان که توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند، در خطر اخراج از کارهستند. در این گزارش آمده است:

کارگران معدن مس سونگون ورزقان که در تاریخ سیزدهم تیرماه به دلیل مطالبات معوقه و پائین بودن دستمزد دست از کار کشیدند که در سومین روز اعتصاب یگان ویژه ضدشورش با حمله و ضرب وشتم کارگران قصد پایان دادن به اعتصاب را داشتند و چند نفر هم بازداشت شده بودند . بعداز مذاکراتی که با کارگران برای تحقق خواست های کارگران صورت گرفت کارگران به اعتصاب پایان دادند اما بعد از پایان اعتصاب بیست تن از کارگران معترض این معدن توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند و در خطر اخراج از کار قرار دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اینکه حق اعتراض واعتصاب را برای کارگران از حقوق مسلم کارگران میداند . ضمن حمایت از تمامی مطالبات بحق کارگران معدن سونگون ، برخوردهای امنیتی و پلیسی با کارگران را بشدت محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی کارگران بازداشتی معدن مس سونگون ورزقان میباشد.

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از مطالبات کارگران معدن مس سونگون خواستار آزادی کارگران بازداشتی  شده اند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email