آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

خویشاوندی اتحادیه اروپا و آمریکا با رژیم فاشیستی در اوکراین

نویسنده: پروفسور لو- کریشتاپوویچ، فیلسوف، دکترای علوم فلسفه

درفوریه 2014 کودتای نظامی با مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا و آمریکا  در اوکراین بوقوع پیوست. (سازمان اتلانتیک شمالی) ناتو عروسک های خود را  به قدرت رساند – یکشنبه تاریک اندیشان وعملیات غیر انسانی «باندرا» جریان شوروی ستیزی و روسوفوبیا آغاز گردید. ممنوعیت زبان روسی، انتقال آموزش مدارس از روسی به اوکراینی باعث مقاومت شدید در جنوب شرقی اوکراین شد ومردم دست به اسلحه بردند.

با رجوع به تاریخ امپراتوری روسیه در فوریه 1917 که به هرج و مرج فرورفت واز هم پاشید، مداخله خارجی آغاز شد. آن روزها روزنامه های خارجی نوشتند روسیه به عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیکی به شمار می آید. سیاستمداران و روزنامه نگاران غربی مباحثه کردند  کدام یک از کشورهای آنتانت به عنوان وزنه تعادلی برای “اتحاد سه گانه” آلمان، اتریش-مجارستان و ایتالیا ایجاد می کنند که از سرزمین مادری ما مطلع خواهند شد.

لنین، در راس بلشویک ها قرار داشت، ابتدا با تشکیل ارتش سرخ  مداخله جویان را شکست داد و تمامیت ارضی سرزمین مادری ما را احیاء نمود. لازم به یاد آوری است  واحدهای ارتش سرخ قاطعانه پتلیوریت ها را در اوکراین شکست داد – روسوفوب هایی که خود را به مداخله جویان، فرانسوی و سپس لهستانی ها فروخته بودند لنین به پرونده روسیه ستیزی که در سال 1917 در اوکراین بوجود آمده بود پایان داد .

11 مه 2014، در جریان منطقه دنباس  یک همه پرسی ملی صورت گرفت ، 87 % از شهروندان به استقلال رای دادند.  با ابتکار توده ها، جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک بوجود آمد.، نازی ها از کیف به ترور روی آوردند. پس از چندین عملیات ناموفق  طی 8 سال گلوله باران بی وقفه با سلاح های سنگین، تقریبا 14 هزار غیرنظامی کشته و ده ها هزار نفر معلول شدند. آسیب های بسیاری بر زیرساخت ها وارد آمد. اتحادیه اروپا – ایالات متحده نه تنها بی تفاوت نماندند، بلکه نسل کشی 8 ساله مردم روس در دونباس را تشویق کردند و از این طریق خویشاوندی خود را با رژیم فاشیستی دراوکراین به اثبات رساندند.

اکنون ایالات متحده – اتحادیه اروپا با اشک ریاکارانه از رنج مردم در جریان عملیات آزادسازی ملی ارتش روسیه در اوکراین صحبت می کنند، اما در مورد این واقعیت که استفاده از سپر انسانی از غیرنظامیان امری رایج جنگی است سکوت کرده اند. تاکتیک رژیم فاشیست کیف و شبه دموکرات های غربی به طرز بدبینانه ای قوانین بشردوستانه بین المللی را نادیده می گیرند،  حتی یک سازمان حقوق بشر غربی مانند عفو بین الملل این قوانین را وارونه سازی می کنند. به همین دلیل یکی از اهداف عمده عملیات نازی زدایی آن است. به هر حال، بر اساس ارزیابی نمایندگان کنگره آمریکا و سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده، اوکراین به مرکز نئونازیسم بین الملل تبدیل شده است.

منابع تاریخی نشان می دهد، پس از حمله خائنانه آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی در غرب اوکراین، لشکرهای اس اس برای مبارزه با ارتش سرخ تشکیل شد. فاشیست های اوکراینی به رهبری استپان باندرای ستایشگر هیتلر شروع به نابودی جمعیت یهودی کردند. در اوکراین حدود 1.5 میلیون یهودی به دست باندرا کشته شدند. این یک چهارم تمام قربانیان هولوکاست است. که در جریان قتل عام در سال 1944، حدود 100000 لهستانی به طرز وحشیانه ای در غرب اوکراین به قتل رسیدند. فاشیست های اوکراینی جمعیت صدها روستای بلاروس را زنده زنده سوزاندند و با خاک یکسان کرده اند.

پیش از این پس از جنگ بزرگ میهنی، عملیات ضدانسانی باندرا در غرب اوکراین با حمایت ایالات متحده و انگلیس از سال 1945 تا 1953 ترور علیه جمعیت غیرنظامیان به راه انداختند. در این سالها باندرا حدود 50 هزار نفر را کشت. نوادگان و پیروان این غیرانسان ها پس از کودتای 2014 در اوکراین به قدرت رسیدند.

اکنون اوکراین، تحت حمایت به اصطلاح “دموکراسی” غربی، رژیم فاشیستی نماد حاکمیت است. فاشیست های اوکراینی – سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در جنایات جنگ – رسما به عنوان قهرمانان ملی شناخته می شوند. هر ساله در اوکراین راهپیمایی های رسمی به افتخار فاشیست برگزار می شود. خیابان ها و میدان ها به نام آنها نامگذاری شده اند. ترور و قتل سیاستمداران و روزنامه نگاران به یک پدیده ثابت در واقعیت اوکراین تبدیل گردید. مدال به اصطلاح “برای دفاع از اوکراین” تحت افتخار یک صلیب شکسته فاشیستی اعطاءمی شود.

رژیم فاشیستی کیف 8 سال است که برای جنگ علیه روسیه آماده شده است. تلقین ایدئولوژیک سربازان به طور سیستماتیک با روحیه روسوفوبیا بطورجنون آمیزی انجام گرفت و هرگونه انتقاد از فاشیست های اوکراینی به طرز وحشیانه ای سرکوب شد.

اکنون در کیف محاکمه برادران اوکراینی کونونوویچ – میخائیل و الکساندر رهبران کومسومول ( سازمان جوانان کمونیست) وجود دارد آنها را در اوایل ماه مارس سال جاری دستگیر کردند و ماه های آخر در یک بازداشتگاه پیش از محاکمه گذراندند، جایی که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داشتند: از آنها خواسته شد به “اقدام  و اهداف تصرف قدرت دولتی” اعتراف کنند. وعده دادند در صورت اعتراف “فقط” 10 سال  محکوم خواهند شد درغیر این صورت و امتناع از اقدام براندازانه  به حبس ابد محکوم خواهند شد.

برادران « کونونو ویچ » قهرمانان واقعی مبارزه با فاشیسم در اوکراین .

از سال 2014، برادران « کونونو ویچ »  به طور مداوم جنایات نازیسست های اوکراین را درمجامع جهانی در  سازمان های بین المللی چپ  محکوم کرده اند. البته، نازی ها مدت ها بود که می خواستند دهان کونونوویچ ها را ببندند. آنها به طرز وحشیانه ای با اتصالات فنری مورد ضرب و شتم قرار دادند، به جنگل بردند، و با ضبط ویدئوی و فیلمبرداری از آنها خواستند که ازعقاید کمونیستی  خویش دست بردارند اما نتیجه ای نگرفتند. اکنون می خواهند آنان را در زندان ساکت کنند، و به سیاهچال های مادام العمر روان ساختند تا شاید اعتراف کنند. کونونوویچ ها این اتهامات پوچ را قبول نکردند. مقاومت آنها نمونه ای از نشان شجاعت وقهرمانی ها است و درسراسر جهان  نیروهای چپ  وکمونیست ها در حمایت از آنان دست به تظاهرات زدند.

کونونوویچی از نسل بلاروس هستند. میخائیل کونونوویچ با یک پیام صوتی ضبط شده درقفس  دادگاه با زیرسئوال قرار دادن «سوتلانا تیخانوفسکایا» (رئیس جمهور اروپا خوانده درانتخابات سال 2020 – م)  می پرسید: شما دائماً در مورد حقوق بشر شهروندان بلاروس صحبت می کنید، اما چرا برای محافظت از ما و سایر بلاروس هایی که امروز در زندان اوکراینی ها و درسیاه چال ها با اتهامات مختلف وحشی ها اسیرند دست بلند نمی کنید؟ آیا این به این معنا است که شما به حقوق بشر واقعی اهمیت قائل نیستید و تنها در خدمت منافع غرب عمل می کنید؟

ایالات متحده به دنبال ادامه سیاست جهان تک قطبی است، اوکراین را به طور هدفمند در حوزه منافع نظامی خود قرار داد و این کشور را به پایگاه ناتو در برابر روسیه و جهان چند قطبی تبدیل کرده است.

 فدراسیون  روسیه در دسامبر 2021، با پیشنهاد مذاکره در مورد عدم گسترش ناتو به سمت شرق به ایالات متحده متوسل شد. یانکی ها که ذاتاً موجوداتی ترسو و دو چهره هستند، شروع به توجیه حق فاشیست های اوکراینی  برای روسوفوب بودن و مبارزه با روسیه راتشدید کردند. در همین راستا، روسیه در ژانویه 2022 به آمریکا و ناتو هشدار داد که در چنین شرایطی مجبور به اتخاذ تدابیری برای تامین امنیت ملی خود خواهد شد.

بیاد بیاوریم  بیش از 30 آزمایشگاه  سلاح های باکتریولوژیک در اوکراین تحت حمایت پنتاگون ایجاد شد. اسنادی وجود دارد که کار در این آزمایشگاه ها  با باکتری های خطرناک بیماری های کشنده و همچنین مطالعه روش های توزیع  با در نظر گرفتن تغییر نژاد انسان ها را تأیید می کند  نه تنها برای مردم روسیه، بلکه برای جهان بشریت تهدید آمیز است.

نگرش جامعه جهانی به رویدادهای اوکراین چیست؟

 اگرچه سیاستمداران غربی و منابع رسانه‌ای آنان، با گستاخی، خود را تحت عنوان “جامعه جهانی” معرفی می‌کنند، آشکارا در جنگ و کنار نازی‌های اوکراین قرار دارند. بزرگترین کشورهای آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین کاملا می دانند نژادپرستی و استعمار غرب چیست، در نتیجه آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده، در نظر بگیرید. می‌خواهند سلطه الیگارشی و ارتش غربی، را  تحمیل کنند. و نژادپرستی و فاشیسم  را بار دیگر به سرنوشت بشریت تحکیم کنند.

پروفسور دکتر لو- کریشتاپوویچ یکی از دانشمندان جهانی در جمهوری بلاروس

برگرفته از سایت حزب کمونیست بلاروس

م . چابکی : 24 مرداد 1401 برابر با 2022.08.14

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب