آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

۹ تن از کارگران کمباین سازی سهند تبریز اخراج شدند

کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز، نگران امنیت شغلی خود و وضعیت معیشتی‌شان می‌باشند

۹ تن از کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز از کار اخراج شدند. به گفته کارگران از صبح روز یکشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱ مدیران این شرکت ۹ تن از کارگران قراردادی را از کار اخراج کرده‌اند. این کارگران قراردادهای یک ماهه داشتند. آنها پس از خاتمه مدت قرارداد به دلیل کاهش سطح تولید از کار اخراج شده‌اند.

از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۷ تن از کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز اخراج شده‌اند. این شرکت مجموعا ۵۶ کارگر داشته است. مدیران این شرکت همچنین ۲ تن از کارگران دائمی را از کار تعلیق کرده‌اند. کارگران با اشاره به سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله کارگران اخراج شده، نگران امنیت شغلی خود هستند. در حال حاضر ۳۹ کارگر باقی مانده است که ۲۰ تن آنها در بخش‌های اداری مشغول بکار می‌باشند.

شرکت کمباین سازی سهند تبریز پیش از این ۵۰۰ کارگر رسمی و قراردادی داشته است. اما به مرور به دلیل نبود مدیریت صحیح تولید آن افت کرده است. رکود تولید زمینه اخراج کارگران را فراهم کرده، بطوریکه در حال حاضر تنها ۳۹ کارگر در این شرکت مشغول بکار می‌باشند. کارگران همچنین نسبت به پرداخت نشدن دستمزد خود چندین تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. در حال حاضر کارگران ۴ ماه حقوق معوقه از شرکت طلبکار می‌باشند.

مشخص است که کارفرما با همکاری مقامات دولتی درصدد نابودی شرکت کمباین سازی سهند تبریز و تغییر کاربری آن هستند. این شرکت نیز در حال دچار شدن به سرنوشت کارخانه‌های عظیمی چون هپکو و… می‌باشد. عقب ماندن از تکنولوژی روز و بالا بودن هزینه‌ها ناشی از عملکردهای مخرب مقامات دولتی در ۴۰ سال گذشته می‌باشد. بهای این اقدامات را مردم با هر چه فقیر‌تر شدن روزانه خود پرداخت کرده‌اند. اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف نشان از نارضایتی عموم مردم بخصوص کارگران دارد. به همین دلیل در هر اعتراضی بدنه اصلی آن را کارگران تشکیل می‌دهند.

کارگران کارخانه کمباین سازی سهند تبریز چهارماه حقوق نگرفته اند

مسئولین کارخانه کمباین سازی تبریزدرصدد تعطیلی کارخانه هستند

Facebook
Telegram
Twitter
Email