آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

   روز 22 سپتامبر مطابق با 31 شهریور 1401، مهاجرین ایرانی مقیم باکو که اخبار هولناک قتل مهسا امینی و کشته شدن عده ای از معترضین را شنیده بودند، در سالن اجتماعات دفتر “جمعیت مهاجرین ایرانی” گرد هم آمدند.

  در این گردهمایی، اخبار مربوط به وحشیگری نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسلامی بین حاضرین مبادله شد. سپس برخی از حاضرین سخنرانی کردند.

  اولین سخنران گفت: نیروهای انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران این روزها وضعیت وحشیانه ای در مملکت ایجاد کرده اند. مرحوم خانم مهسا امینی، دختر بیگناه 22 ساله ای که همراه خانواده از کردستان به تهران آمده بود را دستگیر و به مرکز خود می برند، او را وحشیانه کتک می زنند، بعد از دو روز جنازۀ او را به خانواده تحویل می دهند و رذیلانه ادعا میکنند که این دختر سکته کرده است. همچنین این نیروهای وحشی  به مردمی که نسبت به این جنایت اعتراض های خود را نشان می دهند، حمله  می کنند و عده ای از معترضین را نیز به هلاکت میرسانند. اعتراضات ابتدا در شهرهای کردستان آغاز می شود. سپس دختران و پسران جوان شهرهای بزرگ و کوچک  دیگر از جمله تهران، شیراز و تبریز هم به صف اعتراض کنندگان می پیوندند. تبریز همان شهری است که مهد انقلاب ها و جنبش های اجتماعی بسیاری در تاریخ ایران بوده. نظیر حرکات ستارخان، انقلاب مشروطیت، جنبش شیخ محمد خیابانی، جنبش خودمختاری سید جعفر پیشه وری. با ادامۀ این اعتراض ها و حضور بیش از پیش مردم در میدان مبارزه، می توان باور کرد که هموطنانمان آینده روشنی خواهند داشت. حالا دیگر مردم دربارۀ مطالبات سیاسی خود شعار می دهند و خواستار تغییرات سیاسی رادیکال در کشور هستند. پاسخ مردم ایران به این وحشیگری ها، بویژه پاسخ ساکنین استان های آذربایجان، بسیار کوبنده خواهد بود. مردم دیگر فقط حرف نمی زنند، بلکه قیام کرده اند و در میدان و خیابان هستند و عمل می کنند. ببینید دختران چگونه گیسوان خود را قیچی می کنند، چگونه روسری هایشان را از سر باز می کنند و آتش می زنند. قبلا چنین حرکت های شجاعانه ای دیده نشده بود. اکنون دختران و زنان جوان پیشگام پسران و مردانی هستند که برپاخاسته اند و به میدان مبارزه آمده اند. توجه ویژۀ همه بنگاه های خبری به پیشگامی دختران و زنان جوان در این اعتراض ها جلب شده است.

  سخنران دوم، ضمن تایید سخنان قبلی، گفت: در سال های قدیمی نیز جنایت های مشابه و حتی جنایت های هولناک تری از طرف وابستگان به رژیم ظالم و مرتجع جمهوری اسلامی علیه زنان میهنمان اتفاق افتاده بود. ولی شاهد چنین اعتراضات سراسری و ادامه داری نبودیم. به دلیل اینکه دشواری های اقتصادی و اجتماعی آن سال ها به عظمت دشواری های سال های اخیر نبود. اکنون میزان بیکاری و گرانی و تورم به شکل بی سابقه ای رشد کرده است. امروزه  میلیون ها نفر در ایران نمی توانند حتی هزینۀ یک زندگی انسانی حداقل را برای خانوادۀ خود تامین کنند. بسیار و بسیار از زنان و مادران برای تغذیه فرزندان خود مجبور شده اند پسماندۀ مواد خوراکی را در سطل های ذباله جستجو کنند. بسیاری از افراد بی خانمان در گورستان ها می خوابند. عباراتهای جدیدی نظیر “گورخوابی” و “کارتن خوابی” و “ماشین خوابی” و “کولبری” و “سوخت بری” و نظایر این ها سطح زندگی وخیم ملیون ها انسان ایرانی را تحت حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی در خود منعکس می کند. در این زمینه و شرایط اقتصادی و اجتماعی وخیم و متفاوت است که قتل وحشیانۀ مهسا امینی، در مقایسه با جنایت های قبلی، واکنش اعتراضی عظیم و گسترده امروزی را ایجاد کرده است.

  سخنران بعدی نیز ضمن تایید سخنرانی های قبلی، گفت: باید توجه داشت که همۀ ساکنین ایران، منسوبین به همۀ خلق ها و اقوام و مذهب های گوناگون ایران، اعم از فارس و ترک و کرد و بلوچ و عرب و شیعه و سنی، همه و همه مورد ظلم و ستم حکومت ظالم جمهوری اسلامی قرار دارند. ولی رژیم توطئه گر ولایت فقیه بسیار تلاش می کند که میان اقوام و مذاهب گوناگون تفرقه اندازی کند. خوشبختانه شعارهای اعتراض کنندگان در تبریز نشان داد که جوانان معترض تبریزی با هشیاری قابل تحسینی چنین توطئه هایی را خنثی می کنند.

پس از چند سخنرانی دیگر، این گردهمایی به پایان رسید.

گردانندگان این گردهمایی به نمایندگی از طرف “جمعیت مهاجرین ایرانی” مقیم جمهوری آذربایجان، جان باختن مهسا(ژینا) امینی و دیگر جان باختگان در اعتراضات را صمیمانه به خانواده و بستگان آنها تسلیت می گوید و قتل وحشیانۀ آنان را محکوم می کند، همچنین پشتیبانی از اعتراض کنندگان دم افزون روزهای اخیر در ایران و شعارهای مترقی و آزادی خواهانۀ معترضین علیه حکومت دیکتاتوری و مرتجع جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار می دهد.  

فریدون ابراهیمی

صدر “جمعیت مهاجرین ایرانی” مقیم جمهوری آذربایجان

Facebook
Telegram
Twitter
Email