آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

لولا داسیلوا از حزب کارگران برزیل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل بر «ژائیر بولسونارو» – معروف به ترامپ برزیل- غلبه کرد.

داسیلوا، نامزد جناح چپ‌ رفرمیست، نزدیک به ۵۱ درصد و بولسونارو، نامزد راست افراطی، بیش از ۴۹ درصد را به دست آورد.

اکثر زنان، فرودستان و دهقانان در شمال شرق برزیل از هواداران داسیلوا به شمار می‌روند.

داسیلوا که پیشتر فعال کارگری و دو دوره رئیس جمهور این کشور بوده، توانست ریاست جمهوری بولسونارو رو تک دوره‌ای کند.

او که در دوره قبلی ریاست خود توانست فقر و نابرابری گسترده در این کشور را با کناره‌گیری از سیاست‌های نئولیبرالی، به طور قابل توجهی کاهش دهد، در پی پرونده‌سازی و کودتای نرم ایالات متحده و وابستگانش، مدتی زندان و از کسب منصب سیاسی محروم شده بود.

مواضع دا سیلوا در حمایت از حفظ محیط زیست، خلق فلسطین، حقوق کارگران، توسعه روابط با چین، حقوق زنان و دگرباشان، نزدیکی به ونزوئلا، همگرایی منطقه‌ای و تاسیس واحد پول منطقه‌ای برای تضعیف هژمونی آمریکا، در تصاد با مواضع بولسونارو در نفی تغییرات اقلیمی، نفی حقوق زنان و اقلیت‌ها، حمایت از اسرائیل، نزدیکی به ایالات متحده و توسعه نئولیبرالیسم قرار دارد.

دا سیلوا در سخنانی پس از پیروزی‌اش گفت: برزیل به محافل بین المللی بازگشته است، دیگر نمی خواهد مطرود باشد و نیازمند اتحاد است. به جهانیان می گوییم که برزیل بازگشته و آماده است در مقابله با بحران آب و هوا، جایگاه خود را دوباره به دست آورد.

رییس جمهوری منتخب برزیل افزود: این پیروزی، تنها پیروزی من و حزب کارگر و احزابی نیست که مرا حمایت کردند، بلکه پیروزی جنبش دمکراتیک بزرگی است که  فراتر از احزاب سیاسی، منافع شخصی و ایدئولوژی ها شکل گرفته است، تا دموکراسی پیروز شود.

 ملت برزیل امروز به دنبال آن است که در تصمیمات دولت با نشاط بیشتر حضور داشته باشد. مردم برزیل می خواهند به خوبی زندگی کنند، به خوبی تغذیه کنند، یک شغل خوب و درآمد خوبی فراتر از تورم داشته باشند، آنها همچنان به دنبال آن هستند، از آموزش و بخش بهداشت عمومی جدیدی برخوردار باشند، آزادی دینی و مذهبی داشته باشند و به جای اسلحه، دوست دارند کتاب داشته باشند و در کل، ملت برزیل به دنبال آن است، امید را [به زندگی خود] باز گرداند.

وی ادامه داد: برزیل نیازمند صلح و وحدت و اتحاد است و این مردم از این پس دنبال نزاع و درگیری نیستند، و زمان آن فرا رسیده است که سلاح‌ها کنار گذاشته شوند.

می توانیم همگی این کشور را اصلاح کنیم، در یک دوران جدید زندگی خواهیم کرد؛ دوران صلح و محبت، اکنون، زمانی است که مردم برزیل حق دارند دوباره رویاپردازی کنند.

با پیروزی دا سیلوا حالا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای آمریکای لاتین از جمله تمام ۵ قدرت اقتصادی برتر منطقه، جریانات چپگرا و چپ میانه حاکم هستند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email