آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پس از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و وزارت کشور، و سپس، سخنان سردار سلامی فرمانده سپاه مبنی بر ختم تظاهرات مردمی، انتظار می‌رفت که حاکمیت بر شدت سرکوب‌های خود علیه معترضان بیفزاید. ساعاتی پس از سخنان سلامی و در ساعات شامگاهی، موج سرکوب وحشیانه علیه دانشجویان معترض آغاز شد. در این سرکوب‌ها علاوه‌بر نیروهای بسیج و انتظامی، لباس شخصی‌ها نیز شرکت داشتند. شدت این یورش‌ها به‌حدی بود که دانشجویان از مردم طلب حمایت و کمک فوری نمودند. ماموران تا بدانجا پیش رفتند که به درون خوابگاه‌ها گاز اشک‌آور پرتاب کردند. شماری از دانشجویان نیز بازداشت شدند که تعداد و اسامی آنان‌ تابه‌حال مشخص نشده است. اما تجمعات اعتراضی در تمام این دانشگاه‌ها در صبح روز بعد، نشان داد که حتی چنین حملات سبعانه‌ای، دانشجویان معترض را از ادامه‌ی اعتراضات منصرف نمی‌کند.

حاکمیت خواه، یا ناخواه باید بداند و بپذیرد که با توجه به وضعیت ویران کشور از منظر اقتصادی و مشکلات فراوان مانند تورم سرسام آور و به تبع آن، تنگنای وحشتناک معیشتی مردم، فساد ساختاری و دزدی‌های هزاران میلیارد تومانی مقامات، بحران آب، خواست مصرانه و بر حق زنان نسبت به بدن و پوشش خود و رفع تبعیضات جنسیتی،و ده ها معضل دیگر، جنبش اعتراضی مردم تا رسیدن به خواسته های خود نه تنها عقبگرد نخواهد کرد، بلکه با هر سرکوبی معترضان دیگری از اقشار‌ دیگر را به میدان خواهد کشاند.اعتراضات پزشکان و دانش آموزان نمونه هایی از این دست را‌ نشان می‌‌ دهد.

اگر اعتراضات ۸۸، دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ با سرکوب ناچار به عقب نشینی شدند، با توجه به شرایط هولناک و وخیم جامعه فعلی با اطمینان می توان گفت که معترضان گامی به عقب برنخواهند داشت و این جنبش فارغ از دستورات به پیشروی خود ادامه خواهد داد.

اتحاد بازنشستگان به عنوان یک تشکل مستقل و مردمی هر گونه حمله به دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویان را قویا محکوم می کند، و حمایت کامل خود را از دانشجویان معترض اعلام می ‌دارد.

به سرکوب دانشجویان معترض پایان دهید

اتحاد بازنشستگان

Facebook
Telegram
Twitter
Email