آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هفتم مهرشاد شهیدی‌نژاد در اراک، چهلم حدیث نجفی و مهسا موگویی و جواد حیدری در به ترتیب کرج و فولادشهر و قزوین، همگی به عرصه تداوم اعتراض مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

مأموران امنیتی در واکنش به حضور مردم در این مراسم و یادبودها، از هیچ خشونتی فروگذار نمی‌کنند و تلاش دارند تا به هر طریق ممکن، مانع حضور مردم و جمع شدن آنان شوند. به کار بستن خشونت افسارگسیخته علیه معترضان از سوی حاکمیت که تا به حال به‌عنوان یگانه نسخه برخورد با اعتراضات از سوی رژیم جمهوری اسلامی به کار بسته شده، این بار تا به حال نتیجه عکس داده و بر آتش اعتراضات دمیده است.

پنج‌شنبه ۱۲ آبان، با اعتراضات مردم در مراسم یادبود و چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آغاز شد. چهلم حدیث نجفی در کرج و هفتم مهرشاد شهیدی‌نژاد در اراک هم عرصه اعتراض شهروندان بود.

کرج به میدان جنگ تبدیل شد؛ جنگی که با تیراندازی به سوی معترضان و آتش زدن کانکس پلیس و خودروی نیروهای امنیتی همراه بود.

Facebook
Telegram
Twitter
Email