آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

akcepazar Gri Mermer Desen Marble Defter Kaplama Sticker mermer 9

به گزارش رسیده، رضا شهابی از نظر سلامتی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد.

در پی تشدید دردها، رضا شهابی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد. پزشک معالج این کارگر زندانی به وی اعلام کرده است که او بایستی بسیار فوری تحت عمل جراحی قرار گیرد. پزشک معالج اعلام کرده که دیسک مهره‌های C4 و C5 به شدت آسیب دیده است و به علت پارگی شدید دیسک‌ها، مهره‌‌های C1  و C2 هم تحت فشار شدید گرفته‌اند و در صورت عمل نشدن به صورت فوری، احتمال پارگی دیسک در این نواحی و صدمات جبران‌ناپذیر وجود دارد.

لازم به ذکر است در پی صدماتی که در سال ۸۹ در حین دستگیری و در دوران بازجویی بر رضا شهابی وارد گردید،  وی متعاقبا در آن دوران مورد عمل جراحی کمر و گردن قرار گرفت. متاسفانه شرایط موجود در زندان اوین و فشار بازجویی های طولانی، دردهای گردن و کتف رضا شهابی را تشدید کرد، اما در دوران بازجویی رسیدگی مناسبی به این کارگر زندانی صورت نگرفت.

رضا شهابی، عضو‌هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، از ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بدنبال پرونده سازی های اخیر وزارت اطلاعات علیه فعالین سندیکایی و معلمان ، بدلیل فعالیتهای  سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران بازداشت و هفته ها تحت بازجویی های متعدد و  شدید قرار داشت که در اعتراض به این وضعیت به مدت ۴۲ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد نگرانی جدی خود را از تداوم حبس رضا شهابی اعلام‌نموده و‌خواهان عمل جراحی فوری برای شهابی و آزادی ایشان میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،

۵ آذر ۱۴۰۱

رونوشت:

فدراسیون جهانی کارگران حمل و‌ نقل

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارکری

سازمان‌جهانی کار

Facebook
Telegram
Twitter
Email