آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: از رسانه‌های حامی دولت می‌شنویم که کسی در اعتراضات اخیر مطالبه اقتصادی ندارد و از این موضوع شادمان هستند؛ درحالی‌که اگر ظرفیت خرد و دانایی مناسب در اینها وجود داشت باید از اینکه مطالبات اقتصادی مطرح نمی‌شود، به خود بلرزند.

 به گزارش جماران، فرشاد مومنی در نشست تخصصی با موضوع «ریشه های اقتصادی بحران کنونی کشور» افرود: این علامت خطرناکی است و نشان دهنده یاس و سرخوردگی از وعده های دولت است. این اتفاق فقط متوجه مردم یا دولت نیست. این تصور برای همه خطرناک است.

 وی ادامه داد: از این ماجرا خطرناک تر این است که تصمیم گیران به جای پذیرش ضعف‌های خود، مردمی که کارد به استخوان‌شان رسیده را به کشورهای خارجی نسبت دهد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه دولت ها در ایران به جای مسئولیت پذیرش، توپ را به زمین دولت های قبل خود می اندازند، گفت: مردم همه دولت ها را ذیل جمهوری اسلامی حساب می کنند. این نشانه تلخی از ضعف بنیه ادراک و کیفیت علمی صاحبان مناصب است. 

به گفته وی،‌ این شعارهای مشکوک مبنی بر اینکه «اگر ما  به حرف مردم گوش کنیم چنین و چنان می شود» راه را برای مداخله خارجی ها باز می‌کنند. در طول تاریخ همیشه ایرانی ها یکی از مظاهر غیرت ملی بوده اند یعنی اگر همین الان کوچکترین ردی از دخالت خارجی پیدا شود، همه از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.  مومنی تصریح کرد: چقدر خوب است حالا که همه از لفظ نفوذ استفاده می کنند، رد نفوذ را در درون خودشان پیدا کنند و ببینند چه کسانی هستند که این حرف‌ها را می زنند؟

هشدارفرشاد مومنی:

Facebook
Telegram
Twitter
Email