آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بعدازظهر یکشنبه 8 ژانویه 2023، هواداران ژایر بولسونارو به کنگره ملی حمله کردند وساختمان های  ارگان های دولتی را به قصد شورش و کودتا اشغال کنند.

این جنبش چندین ماه است که توسط گروه های راست افراطی برزیل  با حمایت مالی قابل توجهی از سوی بازرگانان و بخشی از پلیس و نیروهای مسلح  تدارک شده است. رسانه های مختلف، گروه های راست افراطی آشکارا با عدم رسمیت شناختن نتایج انتخابات و حمله به دموکراسی را رهبری کردند.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلویزیون منتشر می‌شود، تردیدی باقی نگذاشت که بخشی از نیروی پلیس مانع ومهار توطئه گران نشده نقش داشته اند. آنان با بسیج حدود 100 اتوبوس تظاهر کننده جهت تدارک کودتا وارد پایتخت فدرال شدند مشخص بود این رویداد منحصربه فرد نیست:

بعد از اعلام پیروزی لولا، اقدامات بعدی برای به دست گرفتن قدرت مانند آنچه در برزیل  24 دسامبر رخ داده است، بمب گذاری با یک کامیون تانکردر فرودگاه برازیلیا، در آستانه پایان دوره بولسونارو، علناً آماده هرج و مرج، نفرت پراکنی، رویارویی با نهادها و فراهم کردن زمینه برای مداخله نظامی  بودند.

حزب کمونیست برزیل به درستی پیش بینی کرد که یک حمله آشکار بر بدنه  دموکراتیک کشور وجود دارد. ما خواستار رسیدگی فوری و مجازات مقاماتی هستیم که از مسئولیت شانه خالی کرده و این حادثه فاجعه بار را ممکن ساخته اند. ما خواستار تحقیقات برای شناسایی عوامل مالی این کودتا گران و دستگیری آنان هستیم.

شرایط کنونی مستلزم واکنش مؤثر و مشخص و همه جانبه جنبش‌ مردمی و سازمان‌های اجتماعی دموکراتیک و احزاب چپ علیه نئوفاشیسم و ​​گروه‌های تروریستی است که باید با وحدت عمل آن را دفع کرد.

ما پیشنهاد می کنیم:

1. تشکیل ستاد مشترک اضطراری از رهبران ملی ، احزاب چپ و ترقیخواه برای انجام اقدامات عملی، بسیج علیه تحریک کنندگان با جلوگیری ازکودتا، با دستگیری رهبران و اخراج کارمندان دولتی درگیر انجام گیرد.

2. تصمیم جمعی در مناطق برای تحریک کنندگان و کودتاچیان ،درخواست دستگیری سازمان دهندگان تحریکات  انجام گیرد.

3. سازماندهی گسترده  تشکیلات منطقه ای برای محکومیت کودتا و دفاع از آزادی های دموکراتیک شدت یابد!

فاشیسم رانمی گذاریم پیروزشود!

کمیسیون ملی سیاسی حزب کمونیست برزیل

برگرفته از سایت حزب کمونیست جمهوری دنباس

م . چابکی :2023.01.12

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب