آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ترور شیمیایی دختران دانش آموز در ایران که بیش از یک ماه است بی وقفه و بدون هیچ گونه پیگردی از سوی حکومت ادامه یافته، از شب گذشته متوجه ی دختران دانشجو شده است. امروز در شهرهای مختلف ۱۹ مدرسه دخترانه مورد حمله ی شیمیایی قرار گرفتند. ماموران امنیتی، خانواده های معترض را بی رحمانه سرکوب می کنند. چند خوابگاه دانشجویی برای دومین شب متوالی شاهد اعتراضات دانشجویان به تعطیل خوابگاه ها بوده است. دانشگاه در برابر اعتراضات دانشجویان عقب نشسته است.

دانش آموزان ۱۷ دبیرستان در روز چهارشنبه مسموم شدند

بنابر گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است مدارسی که امروز دهم اسفند ۱۴۰۱ دانش‌آموزانش دچار مسمومیت شده‌اند:
۱تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی ۱۳ آبان
۲تهران مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی هاجر
۳تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی یارجانی
۴تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی امت
۵تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی عصمت
۶تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی امام حسن
۷تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی مدرس
۸تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی زراوند
۹تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی جاجرودی
۱۰تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی مهدیه
۱۱اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی بهاران
۱۲اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی سما
۱۳اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی عفاف
۱۴اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی فرزانگان ۲
۱۵اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی ذاکر
۱۶اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی اندیشه
۱۷کرمانشاه مدرسه‌ی دخترانه‌ی مصباح
۱۸کرمانشاه مدرسه‌ی دخترانه‌ی آیت الله
۱۹اصفهان مدرسه‌ی دخترانه‌ی دانشگاه صنعتی

مسمومیت در خوابگاه دخترانه ی دانشجویان در بروجرد

در ادامه حملات شیمایی به دختران دانش‌آموزان در ایران، شب گذشته موج این حملات تروریستی به دانشگاه بروجرد رسید. به گزارش شبکه های اجتماعی تعدادی از دانشجویان دختر خوابگاه بروجرد پس از استشمام گازی با بویی “عجیب” دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.
پیش از آن این حملات شیمیایی متوجه مدرسه دخترانه راه زینب در منطقه ۱۳ تهران شده بود. این خبر را والدین یکی از دانش‌آموزان این مدرسه  تایید کرد. این فرد با تایید مسمومیت دانش‌آموزان یکی از کلاس‌های این مدرسه توضیح داد: دختر خود من در این کلاس نبوده، کلاس دختر من در طبقه سوم است، اما یکی از کلاس‌های طبقه همکف با این مشکل مواجه شده و یکدفعه تمام بچه‌های یک کلاس با هم خوابیده‌اند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email