آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

(زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ تبریز – درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ تهران)

او از کودکی، فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان زمان زیر نظر پدر و استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار سرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی یوسف اعتصامی، از شاعران و مترجمان معاصر بود که در شکل‌گیری زندگی هنری پروین و کشف استعداد و گرایش وی به‌سرودن شعر، نقش مهمی داشت. وی در ۲۸ سالگی ازدواج کرد اما به دلیل اختلاف فکری با همسرش، از او جدا شد و  بعد از جدایی،  مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی  به شغل کتابداری مشغول شد.

پیش از دومین نوبت چاپ  اشعارش، بیمار شد و در ۳۵ سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی‌ در قم به‌خاک سپرده شد. زادروز پروین اعتصامی “۲۵ اسفند” به‌عنوان «روز بزرگداشت پروین اعتصامی» نام‌گذاری شده است.

تنها اثر چاپ و منتشر شده از وی دیوان اشعار اوست که دارای ۶۰۶ شعر شامل اشعاری در قالب‌های مثنوی، قطعه و قصیده است.

این سروده زیبا از اوست.

بلبل آهسته به گل گفت شبی

که مرا از تو تمنایی هست

من به پیوند تو یک رای شدم

گر ترا نیز چنین رایی هست

گفت فردا به گلستان باز آی

تا ببینی چه تماشایی هست

گر که منظور تو زیبایی ماست

هر طرف چهره زیبایی هست

پا بهرجا که نهی برگ گلی است

همه جا شاهد رعنایی هست

باغبانان همگی بیدارند

چمن و جوی مصفایی هست

قدح از لاله بگیرد نرگس

همه‌جا ساغر و صهبایی هست

نه ز مرغان چمن گمشده‌ایست

نه ز زاغ و زغن آوایی هست

نه ز گلچین حوادث خبری است

نه به گلشن اثر پایی هست

هیچکس را سر بدخویی نیست

همه را میل مدارایی هست

گفت رازی که نهان است ببین

اگرت دیده  بینایی هست

هم از امروز سخن باید گفت

که خبر داشت که فردایی هست

(پروین اعتصامی)

Facebook
Telegram
Twitter
Email