آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

زنان ترکیه 121 کرسی مجلس را به خود اختصاص دادند

بالاترين ميزان حضور زنان در تاريخ مجلس ترکیه با حضور 121 نماینده زن رقم خورد.

شمار نمایندگان زن مجلس ترکیه در بیست و هشتمین دوره به بالاترین میزان در تاریخ کشور دست یافت.

نتایج غیررسمی بیست و هشتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه حاکی از آن است که از مجموع 600 نماینده مجلس 121 نفر از نمایندگان زن موفق به ورود به مجلس شده‌اند.

آمار نمایندگی زنان که در دوره بیست و هفتم مجلس ترکیه 17.1 درصد بود، در این دوره به 20.1 درصد ارتقا یافته است.

بیشترین تعداد نمایندگان زن از حزب «چپ سبز» وارد پارلمان ترکیه شده‌اند. این آمار را به ترتیب احزاب «عدالت و توسعه»، «جمهوری خلق»، «نیک» و «حرکت ملی» دنبال می‌کنند.

در این راستا، 50 نفر از حزب عدالت و توسعه، 30 نفر از احزاب جمهوری خلق و حزب چپ سبز، 6 نفر از حزب نیک، 4 نفر از حزب حرکت ملی و 1 نفر از حزب کارگری ترکیه کرسی پارلمان را از آن خود کردند.

در این دوره مجلس از شهرهای آدی‌یامان، آکسارای، آماسیا، آردحان، آرتوین، بایبورت، بیلجیک، بینگول، بولو، بوردور، چاناک‌قلعه، کوروم، الازیغ، ارزینجان، گوموش‌خانه، ایغدیر، کارابوک، کارامان، کریک‌قلعه، کرکلار‌الی، کرشهیر، کیلیس، کوتاهیا، نیغده، سینوپ، توکات، عشاق، یوزگات و زونگولداک نماینده زن ندارد.

زهرانور آی‌دمیر با 25 سال سن و رمیسا کاداک با 27 سال سن از حزب عدالت و توسعه ترکیه عنوان جوان‌ترین نمایندگان زن دوره بیست و هشتم مجلس ترکیه را از آن خود کردند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email