آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بيانيه اعتراضی اتحاد بازنشستگان علیه احکام اخراج معلمان و استادان

معلمان در سخت‌ترین شرایط کشور زیسته و کار کرده‌اند از دوران جنگ و آوارگی تحمیلی از شهرهایشان تا شیوع کرونا و تدریس پرمشقت آنلاین و… آنها با وجود حقوق اندک و عدم توجه مسئولان به خواسته‌های صنفی‌‌شان هیچ‌گونه کوتاهی نسبت به وظیفه‌ی خود در آموزش فرزندان این سرزمین روا نداشته‌اند.

بخش اصلی مطالبات معلمان، در جهت منافع دانش‌آموزان بوده؛ از آموزش رایگان تا مبارزه با کالایی شدن آموزش و سودمحوری مدارس غیرانتفاعی و… .

سال‌هاست که معلمان تلاش کرده‌اند با تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز، قانونی‌ و مدنی‌ترین اشکال دیگر، صدای خود را به گوش مسئولان آموزش و پرورش برسانند، اما مسئولان غیرمتعهد، روزبه‌روز شرایط بدتری را بر معلمان حاکم کرده تا آنها دست از مطالباتِ عدالت خواهانه‌ی خود بردارند. عملکرد ظالمانه‌ی آنها با خواسته‌های معلمان، بازداشت و زندان برای صادق‌ترین معلمان کشور بوده است. مسئولان برای ساکت نمودن معلمان، رتبه‌بندی دست و پا شکسته‌ای را اجرا کرده اما معلمانِ فعال صنفی را از آن محروم ساخته‌اند.

اکنون نیروهای امنیتیِ وزارت‌خانه با ترفند جدیدی پا را فراتر گذاشته و دست به بازنشستگی پیش از موعد، اخراج و انفصال از خدمت معلمان استخدامی زده‌اند. این کار خلاف قانون، خلاف شرافت و انسانیت است و کینه‌ورزی نظام آموزشی با معلمان را نشان می‌دهد. این روزها نیز شاهد اخراج اساتید دانشگاه‌ها به جرم حمایت از دانشجویان خود هستیم و جایشان را مهره‌های حکومتی، فارغ از میزان سوادشان اشغال کرده‌اند.

اتحاد بازنشستگان، ضمن محکوم کردن این اعمال ظالمانه و اعلام حمایت کامل از خواسته‌های برحق فرهنگیان کشور، خواهان آزادی فوری این عزیزان در حبس و بازگشت به کار هر چه زودتر استادان و معلمان اخراج شده است.

*****

کانال تلگرامی؛ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

Facebook
Telegram
Twitter
Email