آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه صدر کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

هم میهنان گرامی!

دوستان ورفقای عزیز!

با تاسف فراوان باید گفت که طی روزهای اخیر، اطلاعیه ای جعلی ومشکوک، با نام «اطلاعیه هیئت سیاسی کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان» انتشار یافته و در برخی سایت های اینترنتی خارج از کشور نیز منتشر شده است.

دراین «اطلاعیه» که هدف اصلی آن متلاشی کردن تشکیلات فرقه دموکرات آذربایجان ازدرون است، چند فرد جاه طلب، کوشیده اند با عنوان «عضو هیت سیاسی …» مطالب دروغین و کذبی را طرح کنند که مغایربا اصول تشکیلاتی، اخلاقی و سیاسی فرقه است.

اتهام زنی بی پایه و اساس این مفتریان ومدعیان دروغین، علیه عادله چرنیک بلند، صدر فرقه دمکرات آذربایجان که درچند سال گذشته و با وجود دشواری های فراوان، رهبری فرقه دموکرات را به دوش کشیده، فقط می تواند کارعناصری باشد که آرزوی تلاشی نهائی فرقه ما را در دل می پروانند.

بهانه انتشاراین اطلاعیه سرا پا دروغ و جعلی، به تعویق افتادن تاریخ برگزاری پلنوم نوبتی کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان است. نویسندگان اطلاعیه کوشیده اند تا این تعویق را – که در هر سازمان سیاسی امری محتمل است – با اتهاماتی سخیف در هم آمیخته و آن را به وسیله ای برای متلاشی کردن فرقه دموکرات آذربایجان و یا تغییر سمت و سوی آن تبدیل کنند. شگفت آنکه، فرد انتشار دهنده این اطلاعیه سازمان شکنانه، خود را «دبیر اجرایی» فرقه دموکرات آذربایجان نامیده است. حال آنکه در تشکیلات فرقه، اصولا چنین سمتی وجود خارجی ندارد و شخصی که فریبکارانه خود را برصندلی دروغین «دبیر اجرائی …» نشانده است، مدت ها پیش از صدور این «اطلاعیه»، به دلیل ناتوانی در اجرای وظایف محوله و اعمال مغایر با پرنسیب های تشکیلاتی، از مسئولیت های خود کنار گذاشته شده است، تا پلنوم نوبتی آتی به وضعیت او رسیدگی کند.

فرقه دموکرات آذربایجان با سابقه بیش از ۷۸ سال مبارزه خستگی ناپذیر، متوجه شرایط دشوار مردم و میهنمان است و دراین شرایط خطیر، برای انجام  وظایف انقلابی خود می کوشد. بدخواهان و دشمنان فرقه باید بدانند که با چنین شیوه های توطئه گرانه و خرابکارانه ای نمی توانند آن را از میدان مبارزه دور کنند. علیرغم تمام تلاش هایی که درسال های اخیر برای تلاشی یا انحطاط فرقه دموکرات آذربایجان انجام گرفته است، فرقه دموکرات، همچنان پابرجاست و همچنان بر اصول اساسی خود پای بند است. ما با حفظ استقلال سیاسی- سازمانی خود، با تمام توان به مبارزه پیگیر در راه اهداف برحق، آزادیخوهانه و عدالت جویانه مردم ایران، و درعین حال، به مبارزه برای کسب حقوق ملی و عادلانه مردم آذربایجان ادامه خواهیم داد. هیچ نیرویی نخواهد توانست ما را از مبارزه برای این اهداف دموکراتیک وعدالت خواهانه باز دارد.

ماجراجویان، قدرت طلبان و توطئه گرانی که برای انحراف و تلاشی فرقه می کوشند، در صفوف ما جای نخواهند داشت.

پیروزباد مبارزات حق طلبانه و ضد استبدادی مردم ایران.

صدرکمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

عادله چرنیک بلند

۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۲۳

Facebook
Telegram
Twitter
Email