آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گفتگو با میرزاسیدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان

با کمبود حدود ۳۰ هزار معلم در مدارس روبرو هستیم/ بازنشستگان پاداش خود را بعضا تا دو سال، آن هم طی چند مرحله دریافت می‌کنند/ اکثریت آن‌ها رغبتی برای تدریس ندارند/ دغدغه قشر فرهنگی ما حضور روحانیون در مدارس نیست/ نیاز دانش‌آموزان به معلمین متخصص با ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش حل نمی‌شود

امتداد-محمد جعفری: هفته گذشته، خبر کمبود ۲۳ هزار معلم در کرسی‌های تدریس مدارس از سوی یکی از نمایندگان مجلس واکنش‌‍‌برانگیز شده و نگرانی‌های جدی را در این باره به دنبال داشت.

ولی میرزاسیدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان و مسئول کمیته بازنشستگان این کانون در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح ابعاد این مسئله، اظهار داشت: متاسفانه در سه دهه اخیر، تضییع حقوق معلمین در حوزه بازنشستگان حتی بیش از شاغلین صورت گرفته است. از جمله در بخش پاداش که شاهد بودیم بازنشستگان پاداش خود را بعضا تا دو سال، آن هم طی چند مرحله دریافت کردند

از همین رو نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، بازنشستگان در زمان دریافت پاداش خود با کاهش ۵۰ درصدی ارزش آن مواجه شده‌اند. به همین دلیل است که بازنشستگان، اعتمادی به مسئولان ندارند

ضمن اینکه کمبود نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش را بسیاری از بازنشستگان طی سال‌های گذشته جبران کرده‌اند اما متاسفانه همین حق‌التدریس بسیار ناچیز را هم به صورت تکه تکه و قطره‌چکانی-بعضا تا یک سال بعد- به افراد بازنشسته پرداخت کرده‌اند

همین حق‌التدریس با پرداخت‌های دیرهنگام نیز به جهت تورم کمرشکن در اقتصاد ایران نیز بازنشستگان را روز به روز نسبت به حضور دوباره بر سر کلاس‌های درس بی‌رغبت‌تر کرده است. از همین روز نیز، متاسفانه شاهد آن هستیم که اکثریت بازنشستگان رغبتی برای تدریس ندارند

متاسفانه با این رویه‌ای که آقایان در پیش گرفته و تصور دارند که می‌توانند با استفاده از نیروهایی از دستگاه‌های ایدئولوژیک، کمبود معلمین را جبران کنند، وضعیت نظام آموزشی در این حوزه روز به روز بغرنج‌تر خواهد شد. دانش‌آموزان به معلمانی نیاز دارند که تخصص، تبحر و مهارت لازم برای انتقال دانش را داشته باشند. نیازی که بدون تردید با ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش مرتفع نخواهد شد

همین وضعیت به سمت و سویی حرکت کرده که متاسفانه شاهد هستیم که در بین چند هزار رتبه نخست کنکور از میان دانش‌آموزان مدارس دولتی نماینده‌ای وجود ندارد

اخیرا یکی از مسئولین وزارتخانه عنوان کرد که بنا دارند تا ۵ هزار معلم از حوزه‌های علمیه وارد آموزش و پرورش کنند و طبعا جذب نیرو از دستگاه‌های ایدئولوژیک دیگر نیز به همین صورت خواهد بود. طبعا دغدغه قشر فرهنگی ما امروز، حضور روحانیون در مدارس نیست

روحانیت در مساجد و هیئات حضور دارند و دغدغه اصلی ما، تجربه، مهارت و تخصص معلمینی است که باید بر سر کلاس‌های درس حاضر شوند. جذب این تعداد از روحانیون در مدارس که غالبا از دانش و تخصص لازم برای تدریس در مدارس برخوردار نبوده و مستقیما از حوزه به مدرسه منتقل می‌شوند، جامعه به شکل روزافزونی دلزده خواهد شد

البته من آمار دقیقی ندارم اما ما دست کم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار معلم در مدارس کم داریم که مسئولان متاسفانه به جای اندیشیدن تدبیری برای جبران این کاستی بر این عزم هستند که این کمبود را-رجوع به اظهار نظر معاون وزیر آموزش و پرورش-مثلا با استفاده از معاونین مدارس جبران کنند

به عنوان نمونه، اگر یک مدرسه ابتدایی، فرضا دو معاون هم داشته باشد، آیا آن معاون می‌تواند بحث انضباطی و آموزشی مدرسه و البته ارتباط با اولیا را رها کرده و به تدریس در کلاس بپردازد؟ ضمن اینکه شاید برخی از معاونین مدارس در برخی دروس از تخصص لازم برخوردار نباشند و همین مسئله می‌تواند آثار مخربی در درازمدت بر کیفیت نظام آموزش ما بگذارد

کانون صنفی معلمان ایران

Facebook
Telegram
Twitter
Email