آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تصویب لایحه ضد کارگری، بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

پس از سال‌ها وعده و تعلل مجلس اعلام کرد که لایحه بیمه کار‌گران ساختمانی در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت فرستاده شده. اعلام این خبر باعث شادی کارگران خوش‌باور شد, اما کارگران قدیمی و مطلع‌تر و کارشناسان اقتصادی با شک و تردید با این خبربرخورد کردند. آشکار شدن جزییات این لایحه نشان داد که حق با دسته دوم بوده و این بار نیز تلاش شده که منافع کارفرمایان رعایت شود و نه کارگران.

مجلس تلاش بسیاری‌ کرد تا جلوی بحث و تفحص درباره این لایحه را بگیرد بنابراین اعلام شد که بررسی لایحه به مدت دو سال متوقف شده است. شورای نگهبان با این تصمیم مخالفت کرد و پس از بررسی آن را برای تصویب به مجلس بازگرداند

 طرح مزبور پر از اما و اگر و تبصره‌های مختلف بود که وضعیت بیمه این کارگران را حل نمی‌کرد. در حالی که بیمه این  کارگران در قانون اساسی صراحتا و بدون هیچ شرطی و تبصره‌ای از وظایف دولت شمرده می‌‌شود و این استثناها خلاف قانون می‌باشد؛ به‌طور مثال در این طرح کارگران باید پروانه مهارت در یک کار مشخص در ساختمان را داشته باشد و فقط در حیطه مهارت خود کار کنند. این محدودیت شانس یافتن کار را برای کارگران بسیار محدود می‌کند.کارگر ساختمانی در یک رشته پروانه مهارت می‌گیرد اما به‌دلیلِ کمبود کار، گاهی در رشته‌ای دیگر شانس کار پیدا می‌کند. این الزام  به شکلِ بیرحمانه‌ای بسیاری از کارگران ساختمانی را از بیمه محروم می‌کند.

کارگران کشور باید متوجه باشند که مافیای ساختمان‌سازی به هیچوجه حاضر نیست ذره‌ای از کسب سودهای خود به نفع کارگران صرفنظر کند… در سایر فعالیت‌ها نیز قانونی به سود کارگران وضع نمی‌شود. مثال طرح ساماندهی استخدام و برچیدن بساط پیمانکاران که مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورد، یا تصویب نمی‌شود، یا مانند طرح بیمه کارگران ساختمانی‌آنقدر دستکاری شده تحویل داده خوهد شد که عملا هیچ مزیتی برای کارگران قراردادی نخواهد داشت.

اتحادبازنشستگان

Facebook
Telegram
Twitter
Email