آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه مشترک کانون کارگردانان سینمای ایران و شورایعالی تهیه کنندگان سینما در مورد ممنوع الکاری زنان بازیگر:

مصداق بارز بحران زائی است

 از سخنان رئیس هیات مدیره خانه سینما در این مورد، حمایت کامل می کنیم

 در کنار همه بازیگران زن هستیم و به انتخاب آنها احترام می گذاریم.

هنوز در غم و اندوه فاجعه قتل داریوش مهرجوئی و وحیده محمدی فر هستیم که خبر ممنوع الکاری تعدادی از بازیگران زن سینما توسط وزارت ارشاد اعلام‌ میشود.

در حالیکه تعدادی از این بازیگران گرامی اعلام کردند مایل به ادامه فعالیت سینمائی نیستند، اعلام این خبر از جانب مسئولین وزارت ارشاد مصداق بارز بحران زائی در سینما و فراتر از آن، نقض استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و  قوانین پایین دستی آن از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقامات دولتی و غیرقضایی را، از هرگونه منع اشتغال افراد برحذر داشته و این امر را بعنوان عمل مجرمانه مستوجب کیفر حبس و انفصال دو تا پنج سال از خدمت میداند!..

ما ضمن حمایت کامل از سخنان آقای عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما، که لزوم ممنوع الفعالیت شدن مسئولان بحران زا بجای سینماگران، را عادلانه تر می داند، اعلام می کنیم که کانون کارگردانان سینمای ایران و شورایعالی تهیه کنندگان سینما، همچون گذشته، در کنار همه همکاران بازیگر زن سینمای ایران ایستاده و ضمن احترام به انتخاب آنها، حق پیگیری و تقاضای رسیدگی حقوقی و حق خواهی قانونی را به قانون شکنی مسئولان اجرایی، در هر رتبه و جایگاهی که باشند، برای خود محفوظ می دانند.

کانون کارگردانان سینمای ایران

شورایعالی تهیه کنندگان سینما

https://www.instagram.com/p/CzBJN39N5Ct/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng

Facebook
Telegram
Twitter
Email