آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کریم اسماعیل‌زاده به دلیل اعتراض به خشکی دریاچه ارومیه به شش ماه زندان محکوم شد.

«کریم اسماعیل‌زاده گجن»، ورزشکار و فعال مدنی ساکن تبریز، به‌دلیل تلاش برای وارد کردن بنری به ورزشگاه سهند تبریز در ارتباط با بحران دریاچه ارومیه، به شش ماه زندان محکوم شد.

به گزارش«ایران‌وایر»، شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست «داوود حملبر مجرد»، کریم اسماعیل‌زاده را به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام»، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس محکوم کرد.

«عبدالله انصاری» و «ابراهیم رضایی»، دیگر متهمان این پرونده را، از اتهامات انتصابی تبرئه شده بودند.

کریم اسماعیل‌زاده، شهروند ساکن تبریز و یکی از فعالان محیط‌زیست آذربایجانی است که طی سال‌های گذشته بارها ویدیوهایی از او در ارتباط با اعتراض به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

او روز ۲۵مرداد۱۴۰۲، هنگام ورود به ورزشگاه سهند تبریز در بازی تراکتور آذربایجان، به‌‌دلیل به همراه داشتن بنری اعتراضی در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه، با اعمال خشونت بازداشت شد.

هم‌زمان عبدالله انصاری، ابراهیم رضایی و مهدی نصیرزاده نیز توسط نیروهای امنیتی در ورودی ورزشگاه سهند بازداشت شدند. این چهار شهروند تُرک، روز ۲۸مرداد، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان فرایند دادرسی پرونده آزاد شدند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email