آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گلوبال تایمز: اهداف گسترش ناتو روز به روز آشکارتر می شوند

با پیشروی و گسترش ناتو در مقیاس جهانی، خطر جنگ به ناچار افزایش خواهد یافت.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اخیراً بمنظور بحث در مورد ادامه حمایت از اوکراین و تضمین ارسال مداوم تسلیحات به این کشور در شرایط درگیری ها از ایالات متحده آمریکا بازدید کرد. روزنامه چینی گلوبال تایمز می نویسد که این شامل تصویب بسته کمک اضافی بمیزان 60 میلیارد دلار و بودجه 4 ساله بمیزان 5/54 میلیارد دلار برای حمایت از اوکراین است.

 استولتنبرگ در طول مصاحبه ها و سخنرانی های خود در ایالات متحده آمریکا بارها از چین یاد کرد و به وضوح آن را به مثابه “چالشی” برای ناتو تعیین کرد. به نظر می رسد که رهبر بزرگترین سازمان نظامی جهان دیگر ارزیابی درگیری روسیه و اوکراین را به اروپا محدود نمی کند و آن را نشانه ای از یک درگیری ژئوپلیتیک جهانی گسترده تر می داند. در نتیجه، وی به دنبال دست یافتن به گسترش جهانی ناتو است. گسترش یک نیاز داخلی ناتو است، حال آ نکه جنگ یک نیاز خارجی است. بدون جنگ، این سازمان نظامی معنای وجودی خود را از دست می داد.

 ناتو باید هدف مشخصی داشته باشد. اگر اینطور نیست، در این صورت این سازمان باید آن را ایجاد کند». در مقاله گفته می شود. مناقشه جنگی که در اوکراین شعله ور شده، انسجام ناتو را تقویت کرده یا دست کم رهبران آن را به این باور رسانده است که این سازمان باید نفوذ خود را تقویت و گسترش دهد و آسیا باید هدف بعدی آن باشد. استولتنبرگ در جریان باز دید خود، چین را با درگیری در اوکراین مرتبط کرد. علاوه بر این، او در مصاحبه با فاکس نیوز مستقیماً تأکید کرد: امروز اوکراین است، فردا می تواند تایوان باشد».

این نشریه خاطرنشان می کند:

 واضح است که افکار عمومی آشکارا برای آنکه درگیری روسیه و اوکراین می تواند بصورت یک جنگ جهانی در آید، آماده می شود. از بحث در مورد تحول و تبدیل ناتو به یک سازمان بیشتر سیاسی و به پایان رساندن وضع امروزی که ناتو روسیه را به عنوان یک هدف اصلی و چین را به عنوان یک دشمن بالقوه می بیند، واضح است که تنظیمات استراتژیکی و اهداف گسترش ناتو روز به روز آشکارتر می شوند. از سخنان استولتنبرگ روشن می شود که گام های ناتو به سمت آسیا در حال حرکت است و آنها به خوبی آماده شده اند.

 این تنظیمات استراتژیکی ناتو می تواند انسجام داخلی آن را در کوتاه مدت تقویت کند و موقعیت آنرا را به عنوان قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و غرب حفظ کند. با این وجود، در دراز مدت، این امر می‌تواند منجر به تفرقه و رویارویی بیشتر در سراسر جهان شود که تأثیر عمیقی بر روابط بین‌الملل خواهد داشت. همین که ناتو شروع به گسترش در آسیا کند، این امرنه تنها می تواند تنش های ژئوپلیتیک جهانی را تشدید کند، بلکه منجر به تشدید مسابقه تسلیحاتی و درگیری های منطقه ای شود. خطر جنگ با پیشروی و گسترش ناتو در مقیاس جهانی، ناگزیر افزایش خواهد یافت و تلفات آسیب دیگان آن تنها به آسیا محدود نخواهد شد.”

نشریه الکترونیکی موسسه فرهنگ راهبردی

https://www.fondsk.ru/rubrics/novosti.html
Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب