آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مردم را از خطرات خشکی دریاچه ارومیه آگاه کنید!

ولی رحیم زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه دریاچه ارومیه یکی از چالش انگیزترین موضوعات ملی است گفت: سلامت افراد و تاثیر خشکی دریاچه بر روی آن موضوعی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

رحیم زاده افزود: متاسفانه  تاکنون هیچ اطلاع  رسانی دقیقی در مورد تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی سلامت افراد صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه، خشکی دریاچه و طوفان‌های نمکی حاصل از خشکی آن می‌تواند بر روی سلامت افراد تاثیر گذار باشد گفت: در حال حاضر اثرات زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه بیشتر اطلاع رسانی شده و به تبعات انسانی این موضوع پرداخت نشده است.

پزشک متخصص سرطان شناسی با بیان اینکه، برخی بیماری‌ها نظیر سرطان سال‌ها طول می‌کشد تا در بدن انسان خود را نشان دهد گفت: موضوع به این بزرگی را به این اندازه تقلبل دادن بحث برانگیز است.

رحیم زاده تصریح کرد: طی ۱۵ سال گذشته تاکنون هیچ دعوتی از پزشکان سرطان شناس در مورد بحث‌ها و جلسات احیای دریاچه ارومیه صورت نگرفته تا در مورد تبعات خشکی دریاچه بر روی انسان کارشناسی شود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای نتیجه گیری مناسب و کارشناسی اثرات خشکی دریاچه بر روی انسان نمونه برداری های مختلف از دریاچه انجام داد و با همکاری چند آزمایشگاه معتبر جهانی به اثرات مخرب آن بر روی سلامت افرادتحقیقات لازم را انجام داد.

رحیم زاده با بیان اینکه تجربه نشان داده هر موقع صادقانه با مردم در مورد خطرات سخن گفته شده مردم خود پای کار آمده و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری کرده‌اند گفت: با هم فکری کارشناسان می‌توان آگاه سازی مناسب از خطرات خشکی دریاچه ارومیه بر سلامت مردم در بین اقشار  انجام داد.

وی در خاتمه با هشدار به متولیان امر گفت: خطرات انسانی خشکی دریاچه به مراتب بیشتر از خطرات زیست محیطی آن است لذا باید هر چه سریعتر نسبت به آگاه سازی مردم از این اتفاق اقدامات لازم صورت گیرد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email