آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گنادی زیوگانف: “نبرد با فاشیست ها را از لنین و استالین باید آموخت!”

در 23 ژانویه، پیش از اجلاس عمومی دومای دولتی، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، رئیس فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه در دومای دولتی گنادی زوگانوف در برابر خبرنگاران سخنرانی کرد. متن سخنان وی را مورد توجه شما قرار می دهیم.

– روز بخیر! امروز دومای دولتی بیانیه ویژه ای را به تمام پارلمان های جهان در ارتباط با اقدامات تروریستی که رژیم شیطانی فاشیست نازی-باندرا در کیف انجام می دهد، تصویب خواهد کرد. این رژیم به طور ناگهانی و نه تصادفی ظاهر نشد: آنها وارثان هیتلرها و مانرهایم هاهستند که دولت ما را خفه کردند، وارثان آن گروه – آنتانت هستند که جمهوری شوروی را ویران کردند. هم اکنون ما یک نمایشگاه منحصر به فرد افتتاح کرده ایم – دقیقاً 80 سال از رفع محاصره لنینگراد گذشته است: با این محاصره، نازی ها سعی کردند 5/2 میلیون شهروند شهر را خفه و دولت ما را سرنگون کنند. اما چیزی عاید آنها نشد. با این وجود، برای شکست دادن تروریست ها و فاشیست های کنونی، پیش از هر چیز باید از دولت شوروی و کشور شوروی درس گرفت. من در این مورد با رئیس جمهور و. پوتین صحبت کردم. تصادفی نیست که او به س.و.کیرینکو ماموریت داد که ترکیب نمایشگاهی را که در نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد ملی  برگزار می شوند تغییر دهد – اول از همه آن را با نتایج دستاوردهای دوران شوروی به روز و نوسازی کردند. اما دستاوردهای دوران شوروی، پیش از همه، در سیمای و. ای. لنین مجسم شدند– دقیقاً 100 سال پیش او از دنیا رفت، و اینجا، در همان نزدیکی، در تالار ستون های خانه اتحادیه ها، کل کشور با او وداع کردند. حتی تروریست هایی که از طریق مهاجران به خارج فرستاده شده بودند، با دیدن اندوه و احترامی که مردم شوروی به و.ای. لنین نشان دادند، جرات انجام حملات تروریستی را نداشتند.

من معتقدم که مبارزه با تروریسم تنها با قطعنامه غیرممکن است. من تاریخ مبارزه با این آفت و فاجعه را مطالعه کردم و باید بگویم: تقریباً همه کشورها از روش های مشابهی استفاده کردند – هیچ کس با حرف تروریست ها را پند و اندرز نداد و هیچ کس با هیچ بیانیه یا درخواستی بر آنها فایق نیامد. کسی با آنها مذاکره نکرده است، زیرا آنها نتیجه نمی دهند – در همه جا سختگیرانه ترین و جدی ترین اقدامات انجام می شوند. و من معتقدم که سرویس های امنیتی ما باید با دقت بیشتری آن تجربه مبارزه با ترور، راهزنان و فاشیست ها را که کشور شوروی داشت، مطالعه کنند. ما اولین آنتانت را که وارد کشور ما شد، از هم جدا و آن را به 20 قطعه بخش کردیم: 14 کشور بورژوازی تصمیم گرفتند کشور شوروی را منکوب و خفه کنند – این تروری  وحشیانه و سازماندهی اولین اردوگاه های کار اجباری در منطقه آرخانگلسک بود. و.ای. لنین چه کرد؟  او پیش از هر چیز، پس از انجام انقلاب کبیر اکتبر، پلیس کارگری و دهقانی را در عرض سه روز و چند روز بعد- کمیسیون فوق العاده، و یک ماه بعد، در واقع- ارتش سرخ را ایجاد کرد. حکومت شوروی از 100 شهر بزرگ، کاملاً از راه مسالمت آمیز در 90 شهر برقرار شد. جرقه های کوچک ترور تا مارس 1918 درهم کوبیده شدند. نمونه ای که چگونه، حتی پس از جنگ جهانی، می توان به سرعت از پس تروریسم متجاوزان و جنایتکاران بر آمد- همه آنهایی که در آن زمان با حکومت شوروی مخالفت کردند. و اگر آنتانت و کشورهای بورژوایی جنگ داخلی را براه نمی انداختند، اگر گارد سفید به خدمت سرمایه داران خارجی در نمی آمد، همه چیز کاملاً مسالمت آمیز می گذشت.

حتی در شرایط جنگ داخلی، و.ای. لنین تقریباً پنجاه تا از بهترین مؤسسه تحقیقاتی را ایجاد کرد که ما را نجات دادند و پیروزی را در می 1945 به بار آوردند. ای. و. استالین برای آنکه کشور را به سوی پیروزی سوق دهد، چه کرد؟ او دید که فاشیسم در آلمان به قدرت رسیده است (در سال 1925 هیتلر کتاب “نبرد من”را منتشر کرده بود، که تمام ملت ها از جمله روس ها و کشور شوروی را به مرگ محکوم کرده بود) و برای ساختن یک کشور صنعتی قدرتمند و تربیت نسل جدید دست به هر کاری زد. هنگامیکه سرگذشت ژنرال‌های فاشیست و تاریخ بازجویی‌هایشان را خواندم، همه آنها اعتراف کردند که نه تنها به ارتش سرخ، بلکه پیش از هر چیز، به معلم، مهندس، دانشمند، متخصص شوروی – به کل مردم شوروی، که از ایده های اکتبر کبیر الهام گرفته بودند، باخته‌اند. ف.د. روزولت زمانی که به قدرت رسید، هر چند در آغاز دهه سی، سارقان و راهزنان مسلح همه شهرهای ایالات متحده آمریکا را تصرف کردند، چه کرد؟ به او پیشنهاد کردند که بکمک رویه های قانونی آنها را متقاعد کند و روزولت پرسید: کدام یک از شما به عنوان شاهد خواهد آمد؟ و همه سرهای خود را پنهان کردند، در آن وقت روزولت خودش تصمیم گرفت و خود مسئولیت را قبول کرد: او نیروهای ویژه ایجاد کرد و کسی را به اسارت نگرفت – و شش ماه بعد آن باندها از بین رفتند. و سپس بقیه دزدها را متقاعد کرد. دوگل که هر روز 5-7 بمب در پاریس منفجر می شدند چه کرد؟ او اقدامات مشابهی را ضمن اتکاء و به استناد، از جمله پارلمان انجام داد. ما باید به صحبت در مورد خوب یا بد بودن زلنسکی پایان دهیم… او ملعبه ای خونین در دستان نظامیان آمریکایی آنتانت جدید متشکل از 50 کشوری است که این جنگ را به جهان روسیه اعلام کرده اند.

جنگ قوانین ویژه خود را دارد: این قوانین با خون سربازان ما نوشته شده است، مرگ 27 میلیون شهروند شوروی، که برای به دار آویختن هیتلر تروریست و ایادی آن دست به هر کاری زدند. در آن زمان آنگلوساکسون ها به ما کمک کردند، اما امروز آنها تصمیم گرفتند کشور ما را قلع و قمع کنند – اما چیزی از آن حاصل نخواهد شد! با این حال، من معتقدم که ما باید از و.ای.لنین و ای.و. استالین برای انجام مدرنیزاسیون واقعی، توانایی هدایت بهترین نیروها برای پیروزی در مبارزه ای مؤثر با نازی ها و راهزنان بیاموزیم. و در پایان: پس از جنگ ، مسئله دشوار مبارزه با “برادران جنگلی” و “باندرا” یی ها به وجود آمد – در دو جلد این مبارزه با جزئیات شرح داده شد و سرویس‌های ویژه ما باید آنها را به دقت مطالعه و پر انرژی ترین اقدامات را انجام دهند. در ضمن، چه کسی فیلم “پرونده متنوع”[ فیلم درام شوروی به کارگردانی نیکولای دوستال. مترجم] (1958) را دیده است – در آن شرح داده می شود که چگونه پس از جنگ در سال 1956 آخرین باند در مسکو را از بین برده اند. و تا آمدن یلتسین و گورباچف، هیچ جنایت سازمان یافته ای در مسکو و منطقه مسکو وجود نداشت، اما این دزدان و شیادان به آرمان های مدرنیزاسیون لنین و استالین و پیروزی بزرگ خیانت کردند و هیچ یک از اعضای حزب “روسیه متحد” حتی هنوز هم در مورد اینکه چرا آنها به ما خیانت کردند، زبان باز نمی کنند، چرا همه چیز را ویران کردند؟ چرا این دزدان نمی خواهد مالیات عادی را هم بدهند؟ چرا حتی در شرایط جنگ آنها از طریق خط جبهه معامله می کنند و سرمایه را به خارج می برند؟ چرا آنها رهنمودها و دستورهای رئیس جمهور را که در پیام او بیان شده است انجام نمی دهند؟ از این رو من حزب “روسیه متحد” را فرا می خوانم که فعالانه با تروریست ها، راهزنان، نازی ها و فاشیست ها مقابله کند،  و چرا  باید از و.ای.لنین و  ای.و. استالین ، مبارزه منحصر به فرد و مؤثر آنها،  آموخت!

از سایت: دانشمندان روسی دارای سمتگیری سوسیالیستی

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب