آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

استالین نماد مردم بلاروس

نیکلای ولوویچ: تحلیل گرسیاسی، عضوکمیته مرکزی ومسئول بخش ایدئولوژی حزب کمونیست بلاروس.

5 مارس 1953، ژوزف استالین جاودانه شد. استالین، نظریه پرداز برجسته مارکسیسم-لنینیسم، انقلابی بلشویک، رهبر حزب کمونیست و دولتمردی بزرگ دراتحاد شوروی بود . استالین دانش آموخته  « وی. آی. لنین»،و فرمانده کل وسپهسالار خلق در پیروزی جنگ میهن سوسیالیستی است.

به بیان استالین:

“درمیان مردم و افرادی درحزب و کسانی درخارج از کشور با تحریف وسیاهکاری تهمت می زنند….با این حال تاریخ پیش می رود و زمان می گذرد چشمان نسل های جدید به اعمال پیروزی های میهن سوسیالیستی معطوف می شود… نسل های جدید سال به سال پرورش می یابند. آنها بار دیگربا برافرشتن پرچم پدران و اجداد خود به ما اعتبار می بخشند. آنها بر اساس گذشته آینده را خواهند ساخت.”

ژ. و. استالین، در گفتگو با ا. م. کالونتا  نوامبر 1939

 گرچه تحولات میهن سوسیالیستی دردوران استالین به جلو بود، برنامه های باشکوه و دستاوردها آشکار ترمی شد، واضع است که کشورما بلاروس درراه توسعه تاکنون  پیشرفت بسیاری داشته است.

 چندین دهه‌ مافیای سیاسی غرب، مبلغان دست نشانده آنهاو خائنان از جناحهای مختلف هر چیز روسی را به هر طریق ممکن مورد سرزنش قرار می دادند، در یک سو نازیهای پریشان لهستانی، و در سوی دیگر “زماگارهایی” که با پرچم های سفید از بلاروس گریختند و درخدمت منافع غارتگرانه سرمایه فراملیتی در آمدند، به کارگران و روستائیان، به روشنفکرانی که  نام استالین را به زبان می آورند، با وحشت و ترس می نگرند. عاشقان غرب، اشک تمساح بر آزادی می ریزند گویا بلشویک ها آزادی آنان را زیر پا گذاشته اند؛ برای دیکتاتوری، کار اجباری، برده داری فریاد می کشند… اینکه «استالین» بلاروس ها را به طریق ممکن سرکوب ونابود کرد، با خود مختاری آنان مخالفت کرد، آنها را به عنوان یک ملت به رسمیت نشناخت … دروغ های بسیار نوشته شده، القاب هایی برای تحقیر شخصیت استالین به زبان آورده شده است.

بله، رهبری استالین مظهردیکتاتوری برای آنان بود اما این دیکتاتوری یک فرد با مشتی افراد استثمارگر- رقت انگیز نبود، بلکه رهبری حزب طبقه کارگران و زحمتکشان برای برقراری عدالت و برابری است. 71 سال از مرگ پدرملل می گذرد، اما چند درصدیهای حاکم درکره زمین هنوز از ظهور استالین دروحشت بسرمی برند، در واقع آنها از “آزادی” خود، و آزادی استثمار و غارت سخن می گویند و مردم عادی را نیز همراه می سازند. یعنی آزادی انگل ها ی سرمایه داری ومافیایی برای زندگی رویایی خود با کار دیگران تا از نام استالین تابو سازند. آنها هنوز از ترس و نفرت می جوشند و از طریق تبلیغات این احساس رنج را به میلیون ها انسان کار و زحمت زیر پوشش خود القاء می کنند.

با تصاویردروغ و تزویر و تهمت نمی توان دستاوردهای باشکوه رهبری استالین را ازحافظه تاریخ پاک کرد.

 امروز، زمانیکه مردم روسیه سفید (بلاروس) از رویدادهای سال 2020 درس می گیرند، علاقه جامعه بلاروس به چهره ژوزف استالین به طور فزاینده ای در حال افزایش است. این، البته، با به رسمیت شناختن در سطح ایالت ها از شایستگی های رهبر اتحاد جماهیر شوروی، فرمانده پیروزی در تشکیل و تقویت دولت ملی بلاروس، شکل گیری اقتصاد، صنعت، علم و فرهنگ آن تسهیل می شود.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، تحقیر به استالین را غیرقابل قبول دانست وتاکید نمود:  «از نامگذاری تحقیرآمیز به رهبری اصلی آن زمان کشور ما – استالین، دست بردارید! ما در آن زمان آنجا نبودیم و نمی دانیم واقعاً چه گذشت. من تنها میتوانم حدس بزنم موقعیت کنونی کشورما از رسانه های غربی چنین تبلیغ می شود. رئیس جمهور در مورد استالین گفت: “او شخصیتی متواضع بود و کارهای زیادی برای مردم انجام داد”

اکنون برای کسانیکهً تاریخ را از نشریات خط نویسان فریبکارغربگرایان کپی می کنند یک توضیح مختصرآموزشی دراینجا ضروری است.

30 سال  دوران رهبری استالین، روسیه یک کشور کشاورزی، فقیر و وابسته به سرمایه خارجی به یک قدرت نظامی- صنعتی قدرتمند در مقیاس جهانی و به یک مرکز تمدن جدید سوسیالیستی تبدیل شد. جمعیت فقیر و بی سواد روسیه تزاری به یکی از با سوادترین و تحصیل کرده ترین ملل جهان تبدیل شدند. اوایل دهه 1950، دانش سیاسی و اقتصادی کارگران- دهقانان نه تنها در سطح تحصیلات  توسعه یافته آن زمان حتی از آن نیز جلوتر رفت. ، پتانسیل صنعتی اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل احیا شد و در سال 1950 در مقایسه با قبل از جنگ 1940 بیش از دو برابر شد. هیچ یک از کشورهای متاثر از جنگ حتی علیرغم تزریق مالی قدرتمندانه ایالات متحده به سطح قبل از جنگ نرسیده بودند، قیمت محصولات غذایی اساسی در 5 سال پس از جنگ در اتحاد جماهیرشوروی بیش از2 برابر کاهش یافت، در حالی که در بزرگترین کشورهای سرمایه داری این قیمت ها و در برخی حتی 2 بار یا بیشتر افزایش یافت. این حکایت از موفقیت عظیم مدیریت کشورشورا ها دارد که در پنج سال مخرب ترین تاریخ بشریت بیشترین آسیب ها را از جنگ متحمل شد!

ناگفته نماند به لطف رهبری استالین، بسیاری انگیزه قدرتمندی برای توسعه فرهنگ ملی و حق تعیین سرنوشت خود دریافت کردند. که از جمله آنان مردم بلاروس است.

استالین درواقع نقش کلیدی در تشکیل کشور روسیه سفید ایفا کرد. قبل از وقایع جنگ جهانی اول، مسئله بلاروس به عنوان یک مسئله بین المللی در اصل وجود نداشت. این به طور انحصاری در چارچوب تقابل چند صد ساله بین ریشه های روسی و لهستانی توسعه یافت.

یاد داشتی وجود دارد که مدعی شده اند کمونیست ها نام ملیت را مصنوعی بکارمی برند. این نادرست است، ملت بلاروس با زبان خاص خود وجود دارد،و متفاوت از زبان روسی است به همین دلیل می توان فرهنگ مردم بلاروس را به زبان مادری ارتقاء داد. همین نظر درباره ملت اوکراین شنیده می شود. اخیرا گفته شده جمهوری اوکراین و ملت اوکراین اختراع آلمانی ها است. در این میان، واضح است اوکراین وجود دارد توسعه فرهنگ آن بر عهده کمونیست هاست. شما نمی توانید بر خلاف مسیر تاریخ حرکت کنید. اگر عناصری در شهرهای اوکراین غالب شوند،  این ملت به مرور زمان  ناگزیراست اوکراینی شود. حدود چهل سال پیش ریگا یک شهر آلمانی بود، اما از آنجایی که شهرها به هزینه روستاها رشد می کنند و روستا نگهبان ملیت است، اکنون ریگا یک شهر کاملاً لتونی است. حدود50 سال پیش تمام شهرهای مجارستان یک شخصیت آلمانی داشتند،. استالین در سخنرانی پایانی خود در کنگره همین اتفاق را در شهرهای غیر بلاروس که هنوز غالب بودند مطرح کرد.

سخنرانی استالین در پنجمین جلسه فوق العاده شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی ،که نماینده بلاروس در آنجا حضور داشت تاکید کرد : « من مردم بلاروس را بسیار دوست دارم و به آنها کمک خواهم کرد. آنها از من حمایت خواهند کرد. مردم شما مهربان هستند، آنها در سراسر جهان شناخته خواهند شد. قدرت من برای مردم شما شادی و خوشحالی به ارمغان خواهد آورد…»،

 الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به درستی درسخنان خود یا آورشد غرب می خواهد ما را وادار سازد دستاوردهای لنین و استالین را که نمادهای مردم ما هستند فراموش کنیم… البته نام رفیق استالین پس ازگذشت 71 سال در سرزمین بلاروس زنده ماند و باید حفظ شود. من مطمئن هستم نوادگان ما از اعمال و میراث او قدردانی خواهند کرد و سپاسگزار خواهند شد.

نیکولای ولوویچ عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس

برگرفته از سایت حزب کمونیست بلاروس

م. چابکی: 20 اسفند 1402 برابر با 2024.03.10

http://www.comparty.by/news/stalin-simvol-belorusskogo-naroda

Facebook
Telegram
Twitter
Email