آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شرکت فعال کمونیست های بلاروس درانتخابات!

سال پرهیاهوی 2024، انتخابات 64 کشورحدود4 میلیارد انسان، برای نخستین باردرتاریخ قرن بیست ویکم درجهان برگزارمی شود. نشانه هاایی ازعرصه مبارزه طبقاتی باتصاویری از«دمکراسی (بورژوازی ویاخلقی)» است. نحوه اجرا با انتخاب تاکتیک ها روی سه موضع “شرکت فعال – عدم مشارکت ویا تحریم فعال” برنامه راهبردی تئوری- عملی دردستورکار قرارمی گیرد.

حزب کمونیست بلاروس با داشتن شرایط حق رای برخلاف کشورهای استبداد زده ضد کمونیست، با اجرای تصمیمات کنگره فوق العاده چهاردهم ،نمایندگان حزبی را درهمه سطوح تشکیلاتی- تبلیغاتی -اطلاعاتی درانتخابات محلی و منطقه ایی وپارلمانی شرکت داد:

بیش از 1100 نفر ازمبلغان حزب همراه با  گروه های کاری در محل سکونت رای دهندگان با مخاطبان به گفتگو پرداختند. 7 کمونیست در کمیسیون های شهر مینسک، 54 نفردر کمیسیون های منطقه ای، (شهرهای تابع)، 8 کمونیست درمناطق روستایی، 61 نفردر کمیسیون های استانها، بطورکلی 907 عضوحزب کمونیست درحوزه کمیسیونهای انتخاباتی کارمی کردند.

دربیانیه نهایی حزب کمونیست بلاروس آمده است «حزب کمونیست از رای دهندگان که رای خود را به نامزدهای حزب داده اند تشکرمی کند». [ به نقل از بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس (1)]

انتخابات نمایندگان  در 25 فوریه 2024 باردیگرمدنیت بالای مردم بلاروس، مسئولیت آنان در قبال سرنوشت سرزمین مادری، تعهد به اصول دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی،سنت و ارزش های معنوی واخلاقی به جا مانده ازاتحاد جماهیر شوروی را به تمام جهانیان به نمایش می گذارد.

«ایگورکارپنکو» ازرهبران حزب کمونیست، وزیرفرهنگ سابق ورئیس کنونی کمیسیون مرکزی انتخابات درکنفرانس نهایی در مطبوعات چنین گفت. بیایید به نکته اصلی (دمکراسی) توجه کنیم.

کدام احزاب وارد پارلمان شده اند.

 رئیس کمیسیون توضیح داد برای اولین بار در بلاروس، انتخابات در قالب یک روز رای گیری – بر اساس قانون اساسی برگزار شد. علاوه بر این، بیش از نیمی ازنمایندگان منتخب مجلس نماینده احزاب سیاسی هستند.

«ایگورکارپنکو» :رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در باره ارتباط« نسل های گذشه و حال» در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حوزه ریاست جمهوری به نکته مهم دیگر به این واقعیت که تقریباً 77 % از شهروندان جوانی که برای اولین بار در انتخابات شرکت کرده اند، اشاره کرد وگفت:

– نکته اصلی دراین است که جوانان حس عمیقی برای تغییر دارند. ما این ارتباط نسل ها را که یاد آور پدران و پدربزرگان ما هستند از دست نداده ایم. آنها بیاد آن جنگ سخت که جان سالم بدربرده اند و ازهرسه نفر یکی را از دست داده ایم …

آنها سال 2020 (سال انتخابات ریاست جمهوری) را که یک اقدام تحریک آمیز برای ما ترتیب داده بودند، و می خواستند پیوند تاریخی ما را با اجدادمان جدا سازند بیاد می آورند… اما ما بر ریشه ها تاکید کردیم  که یک بلاروس مستقل می سازیم…

انتخابات  پارلمانی و شوراهای محلی 200 ناظر بین المللی و حدود 37 هزار نفر از ناظران ملی را دربر داشت. رئیس کمیسیون انتخابات همچنین در مورد ناظران کشورهای اروپایی صحبت کرد گفت:

برای کسانیکه نگرانند ناظران غربی را از دست می دهند، می خواهم بگویم که ما چنین ناظرانی خواهیم داشت، اما آنها مانند گذشته بخشی از مأموران «سازمان امنیت و همکاری اروپا» نخواهند بود، ما به طور جداگانه از اروپایی های مختلف دعوت بعمل آورده ایم، در درجه اول کشورهای علاقمند و از همه مهمترهمسایگان ما هستند “نمونه لهستان…ناظران مستقل دیگر از ایتالیا، سوئیس از نمایندگان اتحادیه اروپا ، بلغارستان، از منشور رسانه های غربی. ناظری ازآلمان درباره آمدن به انتخابات بلاروس گفت :” جشن دموکراسی است” نماینده دیگر اتحادیه پارلمان از برگزاری نظم انتخاباتی در بلاروس بسیار قدردان بود.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس با حضور در شعب اخذ رای انتخابات پارلمانی این کشور و انداختن رای خود، در جمع خبرنگاران، گفت: دوران سختی پیش روی ما است. افزون بر حرفه‌ای‌ بودن، نمایندگان باید برای ملت بلاروس جان‌فشانی کنند

رئیس‌جمهور در پاسخ به این که آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۵ بلاروس شرکت خواهد کرد، گفت: به آن‌ها (اپوزیسیون) بگویید که این کار را خواهم کرد.

ناظران بین المللی کشورهای مستقل مشترک المنافع از مراکز رای گیری بازدید بعمل آوردند.

«اسلام جان کریم اف» عضو هیئت ناظر کشورهای مستقل مشترک المنافع برای چهارمین بار بر انتخابات بلاروس نظارت دارد.

«نورلان ارمکبایف» معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، مسئول برای مأموریت ناظران سازمان همکاری متذکر می‌شود که سازماندهی فرآیند انتخابات در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد….

اعضای هیئت ناظر سازمان همکاری شانگهای مستقل، عینی و بی طرفانه عمل می کنند. این اصل عملیاتی ماموریت است. بر اساس بازخورد اعضای هیئت ناظر، تاکنون هیچ تخلفی که بتواند بر روند و نتایج انتخابات تأثیر بگذارد، مشاهده نشده است….

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه بلاروی را تمدید می کند.

شورای اروپا  (دوشنبه)  در پی برگزاری انتخابات پارلمانی بلاروس، اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم ها علیه این کشور را تا 28 فوریه 2025 تمدید می کند. خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گزارش داد که شورای اروپا در بیانیه ای تصمیم گرفت که اقدامات محدودکننده مرتبط برعدم” دمکراسی وسرکوب ” در بلاروس ودلیل “حمایت از روسیه برعلیه اوکراین” به مدت یک  سال دردیگرتحریم ها تمدید می شود..

نتایج انتخابات به طور کلی جنبه مهم دیگری را نیز آشکار کرد.

 بازنگری درزمینه سیاست در سال 2023، پاکسازی جدی ازعناصر ویرانگر«پنهان وآشکار»  طرفدارغرب 4 حزب از 15 حزب به طور رسمی وارد ثبت نام مجدد شدند و توانستند  دوباره در افزایش فعالیت حزبی در کشورشرکت داشته باشند و درنتایج رای گیری منعکس شوند: 12حزب درطیف اپوزیسیون مسیرعدم مشارکت  تحریم فعال را انتخاب کردند.

70 عضو حزب و 40 نامزد غیرحزبی معاونان مجلس نمایندگی شدند. در نتیجه، تقریباً نیمی از اختیارات پارلمانی را بزرگترین حزب بلاروسیا «روسیه سفید» با (51 نفر یا 46.4 درصد) در اختیار گرفت.

در رتبه دوم حزب جمهوری خواه کار و عدالت قرار دارد که از نظر برنامه به جنبش سندیکایی نزدیک است – 8 نفر (7.3 درصد).

-حزب کمونیست بلاروس 7 نفر (6.4 درصد) را برای پارلمان انتخاب کرد.

 -حزب لیبرال دموکرات بلاروس – 4 نفر (3.6 درصد).

-غیرحزبی ها و منفردین 40 نفر(36.3 درصد)

به طور کلی، همانطور که بسیاری از تحلیلگران خاطرنشان می کنند، همزمان روز رای گیری درانتخابات نمایندگان مجلس و محلات و منطقه نشان بلوغ  و رشد سیاسی مردم بلاروس بود. در اینجا نظر «وادیم الفیموف» رئیس بخش سیاست اجتماعی و ایدئولوژی درمدیریت موسسه خدمات آکادمیک زیرنظردفتر ریاست جمهوری اشاره به آمار زنان است که: اندکی بیش از یک سوم معاونت های منتخب را زنان تشکیل می دهند و دو برابر بیشتر از مجلس دومای روسیه هستند وی گفت:

– انتخابات پارلمانی اولین مرحله در تحکیم اجماع سیاسی بود که در جامعه بلاروس به دست آمده است. امروزما مثل همیشه می دانیم که اولویت در تمامیت ارضی و استقلال ما است – اما چگونه ازاین امر اطمینان حاصل کنیم. ما به توسعه مدل بلاروسی توسعه اقتصادی  و رفاه اجتماعی ادامه می دهیم، ما در حال تقویت و تعامل با فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین هستیم. این نه تنها به رشد و توسعه ملی کشورمان کمک می کند بلکه برای هر شهروندی امنیت و شادی و دمکراسی واقعی را به ارمغان می آورد.

برگرفته از سایت حزب کمونیست وخبرگزاریهای بلاروس

م .چابکی : 24اسفند 1402 برابر با 2024.03.14

منابع روسی نوشتاری و تصاویر جهت یادآوری:

https://www.belta.by/society/view/fotoreportazh-v-belarusi-prohodit-edinyj-den-golosovanija-617512-2024/

http://www.comparty.by/news/zayavlenie-centralnogo-komiteta-kpb-1


 فراخوان حزب کمونیست بلاروس خطاب به رای دهندگان قبل ازانتخابات «با مردم و برای مردم»

هموطنان عزیز! 25 فوریه 2024 درهمه سطوع شوراهای شهر و روستا و منطقه تا نمایندگان مجلس ملی جمهوری بلاروس … شما با حضور در شعب اخذ رای …. برای آینده روشن …. برای صلح و رفاه مردم بلاروس نمایندگان خود راانتخاب خواهید کرد.

حزب کمونیست بلاروس در این روز تاریخی همه شهروندان را فرامی‌خواند که در رای‌گیری شرکت نمایند…..ما با معرفی کاندید نمایندگان وظیفه خود می‌دانیم که اعلام کنیم ….ما کمونیست‌های مدرن با تکیه بر تجربه سازندگی دراتحاد شوروی باید تا آخر به مردم زحمتکش خدمت کنیم.….

بلاروس های اتحاد شوروی با داشتن پرسنل آزموده و حرفه ای که با ایده های عدالت گرای پرورش یافته اند… نامزدهای حزبی ما ….سازمان دهندگان درسطح بالایی آگاهی بلوغ سیاسی – ایدئولوژی با انضباط و ابتکارو خالصانه به آرمان پدران و پدربزرگان خود پایبند هستند.

قدرت نامزدهای ما در این واقعیت نهفته است که در پشت هر یک از آنها هزاران نفر همفکر وجود دارد – دستیاران و حامیان…. در یک ایده بزرگ کمونیستی قرار دارند…..حزب کمونیست بلاروس به شما رای دهندگان عزیز اطمینان می دهد که ما … به سوگند حزبی دراجرا پایبندیم و در زیر پا گذاشتن وعده های نمایندگان حزب کمونیست مسئولیت را بعهده می گیریم ….

رای دهندگان عزیز!

نامزدهای کمونیست ما به کمک و حمایت شما نیاز دارند. در عین حال، باید بدانید و مطمئن باشید که نمایندگان کمونیست قاطعانه و اصولی از دستاوردهای اجتماعی مردم ما که در سالهای قدرت اتحاد شوروی به دست آمده، از حاکمیت و استقلال بلاروس دفاع خواهند کرد.….

ما از شما می خواهیم که از نامزدهای خود حمایت کنید تا نقش بزرگ نسل سازندگان تاریخ… نسل پیوتر میرونوویچ ماشروف (1) …. و بسیاری ازخالقان چون یانکا (2) و دیگر نمایندگان افسانه ای مردم ما. که با آنها کارگاه ها- کارخانه ها، مدارس و بیمارستان ها، مؤسسه ها، و بنا های تاریخی … تئاتر، باشگاه، کتابخانه ساختید، و (بافاشیست ها) جنگیدید و پیروز شدید، زمین ها را شخم زدید، بذرها کاشتید، برای ادامه زندگی عشق ورزیدید و فرزندان کارا و مفید به جامعه تحویل داده اید.….

با اطمینان و با وجدان راحت به نمایندگان حزب کمونیست بلاروس رأی دهید.

با هم، زیر پرچم سرخ پیروزی های بزرگ، بلاروسی قوی و موفق خواهیم شد.

******

 (1) ماشروف قهرمان اتحاد جماهیر شوروی 1944 سازمانده گان عملیات پارتیزینی دربلاروس – قهرمان کار سوسیالیستی – 1978دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس 1965-1980

 (2) یانکا کوپلا (نام واقعی ایوان دومینیکوویچ لوتسویچ) آکادمی سین درکلاسیک ادبیات بلاروس شاعر،مترجم، نویسنده ،نمایشنامه نویس.….

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب