آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به مناسبت در گذشت رفیق عزیز زارعی، یار وفادار فرقه دمکرات آذربایجان

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان در گذشت رفیق عزیز زارعی، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان را به همه اعضا و هواداران، نیروهای مترقی و بازماندگان وی تسلیت می گوید!

  رفیق عزیز زارعی درسال 1319 در شهر آستارا در یک حانواده سیاسی و انقلابی  بدنیا آمد. پدرش مسیب زارعی از اعضای برجسته فرقه دمکرات آذربایجان بود. وی پس از سرکوب خونین دولت ملی آذربایجان در آذر 1325، که توسط دولت مرکزی، خوانین، عوامل ارتجاع و امپریالیسم آمریکا و انگلیس صورت گرفت، به همراه خانواده اش به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان پناه آوردند. و با تعداد دیگری از خانواده های مهاجر در شهر زیبای آق دام  اسکان داده شدند.

رفیق زارعی پیگیرانه به تحصیلات خود ادامه داد. دوره دبیرستان و مدرسه عالی کشاورزی را در شهر آق‌دام به پایان رساند و سپس، از دانشکدۀ کشاورزی شهر گنجه فارغ‌التحصیل گردید.

پس از پایان تحصیلات در تعاونی کشاورزی «بانو ناتوان» در مقام کارشناس ارشد کشاورزی، معاون و مدیر آن مشغول به کار شد. در سنین جوانی به عضویت سازمان جوانان فرقه دمکرات آذربایجان در آمد و سپس در مقام مسئول کمیته آق‌دام این فرقه به فعالیت خود ادامه داد. بدنبال فعالیت مستمر، پیگیر و فداکارانه به هیئت سیاسی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بر گزیده شد.

در سال 1372، در پی رویدادهای قره‌باغ، ناگزیر از کوچ اجباری به شهر باکو گردید و در منطقه «نظامی» این شهر اسکان یافت. از همین تاریخ در دانشکدۀ علمی- تحقیقاتی انگور و شراب جمهوری آذربایجان بعنوان کارمند ارشد علمی مشغول به کار شد. در سال ۲۰۲۱، به علت بیماری، با درخواست شخصی خود از کار استفا کرد. از وی دهها مقاله علمی وچندین کتاب به یادگار مانده است.

رفیق عزیز همزمان با فعالیت شغلی، فعالیت سیاسی خود را ادامه می داد و در رده های تشکیلاتی فعالیت خستگی ناپذیری داشت و تا آخرین لحظه عمرش در راه اهداف فرقه دمکرات آذربایجان از هیچ کوششی دریغ نمیکرد. او در تمام این سالها با مخالفان خط ومشی فرقه دمکرات آذربایجان که توسط پیشه وری و یارانش به یادگار مانده است، سرسختانه مبارزه میکرد.

 رفیق زارعی بدنبال بیماری طولانی مدت، سرانجام  روز 13 اسفند 1402 در شهر باکو با دنیایی از آرزوی برآورده نشده دیده از جهان فرو بست. و بنا به وصیت خود در خاک آق‌دام به خاک سپرده شد.

او تا آخرین لحظه مرگش امید داشت، که آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را در ایران، بویژه در زادگاهش به چشم خود ببیند

ما خاطره این رفیق گرانقدر را گرامی میداریم و برای بازماندگان و یارانش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

18اسفند 1402

Facebook
Telegram
Twitter
Email