آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نظرسنجی‌های «سی جی تی ان»:

دموکراسی آمریکایی به «دموکراسی بیمار» تبدیل شده است

آمریکا مدت‌هاست که به برتری دموکراسی خود می‌بالد اما نتایج نظرسنجی‌های مشترک شبکه تلویزیونی «سی جی تی ان» وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، دانشگاه «رنمین» که در میان پاسخ دهندگان سراسر جهان انجام شد، نشان می‌دهند که اکثریت پاسخ دهندگان، دموکراسی به سبک آمریکایی را چندان قبول ندارند. 71.1 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سیستم سیاسی آمریکا دارای نقص‌های جدی است و از اصل مفهوم نظام دموکراتیک بسیار منحرف شده است. این در حالیست که 70.4 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که ایالات متحده یک «الگوی دموکراتیک» برای سایر کشورها نیست و عیوب دموکراسی سبک آمریکایی به گونه‌ای انباشته شده که از بین بردن آنها دیگر ممکن نیست و دموکراسی به سبک آمریکایی به نوعی «دموکراسی بیمار» تبدیل شده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email