آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت هفت درصدی استان تهران

بیش از ۹۲ درصد واجدین شرایط رای دراستان تهران، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی را تحریم کردند.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به پایان رسید. آمار اولیه اعلام شده حکایت از مشارکت بسیار کم در دور دوم انتخابات دارد. در تهران تنها هفت درصد واجدان شرایط رأی داده‌اند.

رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند که میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها از دور اول بلکه از دور دوم انتخابات‌های پیشین نیز کمتر بوده است.

روزنامه فرهیختگان با انتشار آماری مقایسه‌ای از انتخابات مجلس نهم (اسفند ۱۳۹۰) در دور دوم با انتخابات اخیر نوشته است: «میزان آرای نفر اول در انتخابات دوازدهم [بیژن نوباوه] از میزان آرای نفر بیست و یکم در دور دوم انتخابات مجلس نهم [مهرداد بذرپاش] هم کمتر است. بیژن نوباوه در انتخابات مجلس نهم نیز در دور دوم [به عنوان نفر اول با بیش از ۴۹۱ هزار رای] به مجلس راه یافت با این تفاوت که میزان آرای او حدود ۱.۸ برابر میزان رای فعلی او بود

این در حالی است که معمولا همیشه میزان مشارکت در دور دوم هر انتخاباتی کمتر از دور اول است اما ‌ظاهرا این بار رکورد مشارکت کم در دور دوم شکسته شده است. کمبود مشارکت بیش از همه در شهر تهران چشمگیر بوده و به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان در دور اول ۲۴ درصد بود.

در انتخابات دور دوم مجلس نهم در اردیبهشت ۱۳۹۱ میزان مشارکت مردم تهران دو برابر میزان کنونی بود.

حضور تنها ۱۴ زن

با پایان گرفتن دور دوم انتخابات مشخص شده که تنها ۱۴ زن در این دوره به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند. تعداد نمایندگان زن در مجلس قبلی ۱۷ نفر بود.

وزیر کشور از “حماسه” سخن گفت

علیرغم همه این آمارها که با عدد و رقم قابل اثبات هستند، وزیر کشور جمهوری اسلامی از “حماسه‌آفرینی” مردم سخن گفت و با مقایسه میزان مشارکت این انتخابات با دور دوم انتخابات قبلی که در شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد و میزان مشارکت در آن ۴۲.۵ درصد بود، مدعی شد که میزان مشارکت دوبرابر شده است.

این در حالی است که هنوز آمار کشوری اعلام نشده و تنها میزان مشارکت در تهران اعلام شده که آنهم نصف میزان مشارکت در دور دوم انتخابات سال ۱۳۹۱ است.

احمد وحیدی همچنین اظهار داشت که “همه منتخبان از آمار نسبتاً قابل‌ قبول و خوبی برخوردار بودند”. این در حالی است که نفر اول تهران یعنی بیژن نوباوه وطن، با حدود ۲۷۱ هزار رای به مجلس راه یافته است. درحقیقت  نوباوه وطن نماینده حدود سه و نیم درصد از مردم تهران است

Facebook
Telegram
Twitter
Email