آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شانزده روز از اعتصاب غذای کارکنان بخش تولید پالایشگاه تبریز گذشت

کارکنان بخش تولید شرکت پالایش نفت تبریز ۱۶ روز است که در اعتراض به عدم تخصیص مزایای خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

کارکنان بخش تولید پالایشگاه تبریز که تعداد آنها به بیش از ۶۰۰ نفر می رسد، با امتناع از خوردن غذا در پالایشگاه، اعتراض خود را به گوش مدیران این شرکت رسانده اند.

کارکنان شرکت ۱۶ روز است که در شرکت غذا نمی خورند و به پرداخت حقوق متناسب با دیگر پالایشگاهها، معوقات، حق معیشت و نیز پرداخت کارانه خود اعتراض دارند.

آن ها می گویند: ما نسبت به تصمیمات مدیرعامل اعتراض داریم و اعتراض خود را به گوش ایشان رسانده ایم اما ایشان گوش شنیدن اعتراض ما را ندارد و در طی دو هفته اخیر در شرکت حاضر نشده است.

بازرسان استانداری آذربایجان شرقی طی روزهای اخیر از پالایشگاه بازدید و در جریان اعتراض کارکنان آن قرار گرفته اند اما نتیجه ای حاصل نشده است

Facebook
Telegram
Twitter
Email