آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

«بهروز مطلب زاده: «هنگ جاودان

نوشته ای از گذشته های نه چندان دور

درخبرها آمده بود که آندره بیلتسکی، بنیانگذار گردان «آزوف» که در اصل مرکز نئونازی های اوکراین است، طی گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی اوکراین – NTA ، مردم شهر «ماریوپول» را تهدید کرده است که اگر در مراسم نهم ماه مهِ «هنگ‌جاودان» شرکت کنند، با شلیک موشک همه آن‌ها را قتل عام خواهد کرد.

نهم ماه مه، روز پیروزی قطعی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و همه مردم صلح دوست جهان برفاشیزم هیتلری است . پس ازآن‌که در سال 1945 فاشیزم درجهان شکست خورد و حکومت نازیستی رایش سوم به سرکردگی آدولف هیتلر به گورسپرده شد، ازآن پس همه ساله این روز خجسته درسرتاسر خاک پنهاور اتحاد جماهیر شوروی جشن گرفته می شد. این سنت حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز به قوت خود باقی ماند و مردم جمهوری‌های سابق شوروی هر سال طی مراسم‌های مختلفی این روز را گرامی می‌داشتند. و اما این«هنگ‌جاودان» چیست که سرکرده نئونازی‌های اوکراین مردم «ماریوپول» را از شرکت در مراسم آن در روز 9 ماه مه برحذر می‌دارد و آنها را تهدید به قتل عام می‌کند؟

«هنگِ‌جاودان» چیست و چگونه آغاز شد؟

هنگِ جاودان، یا به زبان روسی «بیسمِرتنی پولک -Бессмертный полк » یعنی جنبش همگانی مدنی – میهنی برای پاسداشت وحفاظت ازیاد و خاطره‌ی نسل شرکت کننده درجنگ دوم جهانی علیه فاشیسم. که همه ساله در روز نهم ماه مه یعنی روز پیروزی قظعی برفاشیزم، توسط بازماندگان آنان، طی راهپیمائی‌هایِ باشکوهی برگزار می‌شود.

هنگ جاودان، رابطه‌ای ناگسستنی با جنگِ جهانیِ دوم، و آن میلیون‌ها انسانِ ضدِفاشیستِ ازجان گذشته‌ای دارد، که درمصافی خونین با هیولای فاشیسم، جان و هستی خود را نثارکردند تا بشریت، بتواند در جهانی عاری ازسبُعیت فاشیسم و نازیسم، نفسی به راحتی بکشد.

هنگِ جاودان، برای نخستین بار در سال 2011 درتومسک، ازشهرهای جمهوری فدراتیوروسیه شکل گرفت. مبتکران اصلی ایجاد هنگ جاودان، سه تن از خبر‌نگاران گروه رسانه‌ای شهرتومسک بنام‌های «ایگور دیمیتریف»، «سِرگئی لاپِنکوف» و « سرگئی کولوتوفکین» بودند. این ایده، خیلی زود از سوی بسیاری از ساکنان و مردم عادی شهر تومسک مورد حمایت قرارگرفت، ورفته رفته به شهرهای دیگر نیزگسترش یافت.

درآغاز تشکیل هنگ جاودان، درصفوف این هنگ بیش از 6000 نفر با حمل تصاویر تقریبا 2000 تن وابستگان خود که از شهدا و قهرمانان جنگ جهانی دوم بودند شرکت کردند.

هم اکنون، مرکزِهماهنگیِ جنبش تاریخی- میهنیِ بین منطقه‌ای «هنگ جاودان»، بمثابه یک ابتکار مدنی سراسری روسیه، در شهرتومسک فعالیت می‌کند.

وظیفه‌ی اصلیِ هنگِ جاودان، حفظ و گرامی داشت خاطره وسیمایِ آن نسلی از انسان‌هاست که تجربه هولناک مرگ و زندگی در مبارزه با فاشیسم را پشت سرگذاشته، و دراین پیکار قهرمانانه جان عزیز خویش را فدا کرده‌اند.

هنگِ جاودان، از همان اولین گام تشکیل خود، اعلام داشت که این جریان حاصل یک ابتکار مدنیِ عمومیِ، غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است. هر کس، صرف نظر از تعلقات مذهبی، ملی، و دیدگاه‌های سیاسی خود، می‌تواند عضوی از هنگ جاودان باشد. هنگ جاودان یک نهاد مردمی همگانی است.

سند اساسی برای هنگ‌جاودان، منشوری است که اصول سازماندهی و اجرای ابتکار مدنی را در بر می‌گیرد.

لازم به تأکید است، که هنگ‌جاودان نمی‌تواند یک بستر تبلیغاتی باشد. استفاده ازهر گونه نماد سودجویانه و یا سایر نمادهائی که، به هنگ جاودان مربوط نباشند، ممنوع است.

هنگ‌جاودان به هیچ‌وجه نمی‌تواند توسط هیچ فردی، حتی افراد سرشناسی مانند یک بازیگر، یک سیاست‌مدار یا یک مقام رسمی دولتی به‌سود امیال شخصی مورد استفاده قرار بگیرد.

هنگ‌جاودان، میلیون‌ها نفر از قهرمانان و فرزندان آن‌ها را درآغوش خود جای می‌دهد. دراساسنامه «هنگ جاودان» گفته می‌شود : ما تنها ازاین طریق است که می‌توانیم، هنگِ جاودان را به یک سنت واقعاً ملی تبدیل کنیم.

نهم ماه مه سال 2012، گروه های هماهنگ کننده راهپیمائی گاردِ جاودان، از شهرهای مختلف روسیه و سایرکشورها در اطراف شهر تومسک، به مثابه اولین شهری که سنگ بنای گاردِ جاودان درآن گذاشته شده بود، شروع به شکل‌گیری کرد. ابتدا با تلاش مبتکران جنبش و سپس با کوشش کسانی که به آن‌ پیوستند، ایدۀ هنگ جاودان درسراسر کشور گسترش یافت.

اولین کسانی که به هنگ پیوستند عبارت بودند از ساکنان شهرهای تولا، اوریوپینسک، کالوگا، بارنائول، کورگان،کیروف، چباکساری، نوواکوزنتسک، پرم، آرخانگلسک، بلاگاوشینسک، نوواسیبیرسک، یکاترینبورگ، ولگاگراد، آچینسک، کراسنایارسک، آباکان، کیزیل و اومسک.

این‌که هنگِ‌جاودان از یک شهرروسیه آغاز شد و در روند شکلی و رشد خود به یک پدیدۀ سراسری تبدیل شد، نشاندهندۀ شایستگی سازمان‌گران وهماهنگ کنندگان، بدون استثنا، و به ویژه، خبرنگاران شهر ها و استان‌هائی است که درصدها شهر وروستای روسیه، در بارۀ ایده‌های هنگِ‌جاودان سخنرانی کردند.

در واقع، به لطف کار هماهنگ صدها هماهنگ کنندۀ پای‌بند به منشور هنگ، یک سنت ملی جدید، واقعا مردمی در سیبری به دنیا آمد و در سایرمناطق کشورگسترش یافت.

در نهم ماه می سال 2013، هنگ جاویدان بیش از 120 شهر و روستای روسیه و هم‌چنین اوکراین، قزاقستان و قرقیزستان را در بر گرفت. در تعدادی از شهرهائی مانند تومسک، بارنائول و تولا، تعداد شرکت کنندگان به 20000 نفر و در شهرهای یکاترینبورگ، نوواسیبیرسک، بلاگاوشینسک، ولگاگراد، کورگان، پرم، راستوف روی دَن و لوگا، به 5 تا 10000 نفر رسید.

اینک سال‌ها از آن روزهای آغازین جنبش هنگ جاودان می‌گذرد. گاردِ جاودان، در حال حاضر بیش از80 ایالت در سراسر روسیه را پوشش می‌دهد. اکنون تخمین زده می‌شود که هر سال بیش از 10 میلیون نفر در راهپیمائی‌های هنگِ جاودان شرکت می‌کنند.

گرفته شده از فیسبوک نویسنده

Facebook
Telegram
Twitter
Email