آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

راست‌گرایان آمریکایی –ساکنان ایالات متحده آمریکا: تغذیه واشنگتن دیگر بس است/ ترجمه. کاوه آیلین

شاید برای نخستین بار است که به وضوح در اندیشکده‌های آمریکایی، فراخوان «قطع تغذیه واشنگتن» طنین انداز شد. “ای جی آنتونی” از بنیاد “هریتیج” که در مقابل کمیته سیاست اجتماعی سنا صحبت می‌کرد، خواستار کاهش هزینه های دولت در پایتخت شد. و پس از آن  رئیس کمیسیون و دیگر سیاستمداران را به سوءتغذیه آمریکایی‌های عادی متهم کرد. “آنتونی” تاکید می‌کند: فدرال رزرو آمریکا نمی‌تواند بی پایان تریلیون‌ها دلار را بدون عواقب چاپ کند. کاهش ارزش دلار وجود دارد، که تورم را تحریک می‌کند و  واشنگتن تلاش دارد با “طمع شرکت‌ها” توضیح دهد. اما اهمیت تریلیون‌ها دلاری که از هیچ جا ظاهر می‌شوند، بسیار بیشتر از رویای پول شرکتی است. “آنتونی” برآورد می کند که از آغاز ریاست جمهوری بایدن، تورم مصرف برای  مواد غذایی در ایالات متحده آمریکا حدود 19 درصد بوده است. رشد هزینه‌های تورمی بنگاه‌هایی که مواد غذایی تولید می‌کنند در سال‌های 2021 و 2022 بیشتر از رشد قیمت‌های خرده‌فروشی بوده است. شرکت‌ها عجله‌ای برای افزایش بهای فروش محصولات نداشتند. در سال 2024، انتقال کامل هزینه‌های تورمی بر دوش مصرف کنندگان آغاز شد. از همین رو ” آنتونی” مطمئن است، که سود شرکت ها در صنایع غذایی در سال های 2021 و 2022 کمتر از پایان سال 2020 بوده است.

در قیمت‌های اسمی، ظاهرا سود شرکت‌ها افزایش یافته بودند، اما با تعدیل تورم آنها در واقع– 2/4 درصد کاهش یافتند. «آنتونی” مدعی است: «تنها راه برای مهار تورم، از جمله قیمت‌های مواد غذایی، کاهش هزینه‌های بیهوده دولت است». خلاصه، اگر جلوی بایدن گرفته نشود، در سال 2025 بودجه فدرال – بیشتر ازحساب خواربار و مواد غذایی آمریکایی‌ها خواهد شد.

 در چارچوب منطق اقتصادی، آقای “آنتونی” کاملاً حق دارد. اما بدهی ملی ایالات متحده آمریکا مدت‌ها پیش وارد وضعیتی شده است که این بزک کردن‌ها کمکی نخواهد کرد و تجدیدنظر ریشه‌ای در رویکرد به معنای فروپاشی کل سیستم مالی “پکس آمریکانا” و همراه با آن کاهش شدید نفوذ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. و کمی هم بستگی به نام رئیس جمهور آینده دارد. بویژه اینکه، تا کنون برای نخبگان حاکم ایالات متحده آمریکا آشکارا گزینه “پیروزمندانه کوچک” جنگ جهانی سوم – با تسویه تمامی بدهی‌های خود-  دلخواه و قابل قبول است.

موسسه راهبردهای سیاسی و اقتصادی بین المللیhttps://russtrat.ru/think-tanks/2-iyun-2024-2256-12485

Facebook
Telegram
Twitter
Email