header photo

اطلاعیه صدر کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان هموطنان گرامی!

اطلاعیه صدر کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

هموطنان گرامی!

خواهران و برادران آذربایجانی!

اعضاء و هوادران فرقه دمکرات آذربایجان!

یکی دو روز قبل مطلع شدم که رحیم حسین زاده از اعضای هیئت سیاسی فرقه، با نقض خشن روش های تشکیلاتی و اساسنامه ای، کسالت این جانب را بهانه قرار داده و بدون اطلاع هیئت سیاسی ـ اجرایی فرقه، روز 6 جولای 2019 خود سرانه چند نفر را گردهم آورده و نام آن را به دروغ "پلنوم کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان" نهاده است. اوپس از این گردهمایی، در بیانیه وقیحانه خود صدر فرقه را برکنار، هیئت سیاسی ـ اجرایی و کمیته مرکزی فرقه رامنحل و خود را به تنهایی رهبر اجرایی فرقه نامیده است!

بدینوسیله اعلام می کنم که:

1ــ رحیم حسین زاده مرتکب خطای نابخشودگی گردیده و در جهت تفرقه و انحلال فرقه دمکرات گام نهاده است. این اقدامات را کاملا محکوم می کنم.

2ــ جلسه ای که رحیم حسین زاده تشکیل داده در غیاب هیئت سیاسی ـ اجرایی و اکثریت اعضای کمیته مرکزی تشکیل شده است. اکثریت قاطع شرکت کنندگان در این جلسه یا از اعضای عادی فرقه بوده اند، یا اینکه اصلا عضو فرقه نبوده اند (!)، یا اینکه دهها سال است در زندگی حزبی شرکت نداشته اند.

  بنابراین جلسۀ مذکور نه تنها به عنوان پلنوم کمیتۀ مرکزی اعتبار ندارد ، بلکه حتی نمی توان به هیچ وجه به شکل غیررسمی نیز آن را گردهمایی اعضای کمیته مرکزی نامید.

3ــ استفاده از مهر تاریخی فرقه دمکرات آذربایجان در زیر بیانیه های خود سرانه رحیم حسین زاده کاملا با اصول اخلاقی و صداقت و امانت داری در تضاد است.

 اعلام می کنم که روزی برای زدن مهر در زیر یک یا چند لوح سپاس و افتخار، مهر فرقه را به یکی از کارکنان فرقه (نادر) تحویل دادم . این کارمند حق نداشته مهر فرقه را در اختیار رحیم حسین زاده، یعنی شخصی که صلاحیت ندارد، قرار دهد.

4ــ دبیر شعبۀ تشکیلات فرقه دمکرات آذربایجان وظیفه دارد که هر چه زودتر جلسه هیئت سیاسی را فرا خواند و مقدمات تشکیل پلنوم فوق العاده و وسیع کمیته مرکزی را با همکاری هیئت سیاسی فراهم کند.

تصمیمات  و تدابیر تنبیهی لازم در مورد اقدامات خودسرانه رحیم حسین زاده و سه یا چهارنفر از اعضای کمیته مرکزی و دیگرانی که به شکل فعال در جلسه کذایی مذکور با او هم آوا شده بودند در حیطه صلاحیت و اختیارات پلنوم کمیته مرکزی است،  که موظف هستند قاطعانه در مورد تک تک این افراد تصمیم گیری کنند.

واله قلی زاده ـ صدر کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

14جولای 2019

 

Go Back

Comment