header photo

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری صدر کمیته مرکزی حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری صدر کمیته مرکزی حزب توده ایران

هموطنان گرامی!

براساس بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران مطلع شدیم که رفیق علی خاوری مبارز خستگی ناپذیر و انقلابی برجسته کشورمان، روز جمعه 29 اسفند 1399، بر اثر ایست قلبی در گذشتند. در گذشت رفیق خاوری ضایعه جبران ناپذیری برای جنبش انقلابی ایران بویژه مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان کشور به حساب می آید. او از نسل مبارزان و آزادیخواهانی بود که قریب به هشتاد سال در سنگر مبارزه علیه استبداد، بی عدالتی و استثمار جنگید و لحظه ای از آرمان های انسانی و عدالتخواهانه خود پا پس نکشید.
در بیانیه حزب توده ایران بدرستی آمده است: «رفیق علی خاوری مبارزی خستگی‌ناپذیر بود که در طول نزدیک به هشتاد سال پیکار در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما، به‌رغم تحمّل سال‌ها زندان و شکنجه‌های رژیم شاهنشاهی و سال‌های طولانی مهاجرت و کارزار تبلیغاتی رژیم و وابستگانِ آن علیه او و حزب، تا آخرین لحظه‌های زندگی پُربارش و با وجود بیماری، دمی از وظیفهٔ خود- همان‌طور که خودش همیشه می‌گفت- به عنوان سرباز حزبی، کوتاهی نکرد و در یکی از دشوارترین و حسّاس‌ترین دوره‌های تاریخ فعالیت حزب ما، نقشی قطعی و ویژه در تداوم کار و مبارزهٔ حزب تودۀ ایران ایفا کرد».

رفیق خاوری فقط در زندان نبود که بعنوان یک چهره مقاوم در مقابل رژیم استبدادی شاه ایستاد و تا پای جان از سیمای حزب توده ایران دفاع کرد. او در مهاجرت پس از سرکوب جنایتکارانه و خونین حزب توده ایران کار بس دشواری را به دوش کشید.

 رهبری حزب تودۀ ایران در دشوارترین مقطع و دوران فعالیت حزب، با کمترین امکانات و در نبود شمار زیادی از کادرها و اعضای ورزیده و مجرب و دانشمند رهبری حزب که به اسارت رژیم جمهوری فقها درآمده بودند، به عهدۀ رفیق علی خاوری گذاشته شد. و او با فعالیت فداکارانه خود در طول سی و هشت سال که نزدیک به نیمی از دوران زندگی هشتاد ساله حزب است، این وظیفه را با شایسته ترین شکل ممکن به انجام رساند.

  سر و سامان دادن به خیل مهاجرین توده ای، فدایی و دیگر سازمان های سیاسی که از چنگال خونچکان حکومت جمهوری اسلامی جان سلام بدر برده بودند. بازسازی تشکیلات حزب، انتشار «نامه مردم» ارگان حزب، تشکیل جلسه صلاحیتدار کنفرانس ملی با شرکت نمایندگانی از سراسر دنیا و از آن جمله از ایران، راه اندازی رادیو زحمتکشان ایران با همکاری رفقای اکثریت و بازسازی و سازمان دهی تشکیلات داخل و خارج کشور از جمله کارهای بزرگی بود که با اتوریته و تلاش شبانه روزی رفیق خاوری ممکن بود. این همه در شرایطی انجام گرفت که سرمایه داری جهانی و ضد انقلاب داخلی جشن پایان عمر حزب توده ایران را گرفته بودند و در پوست خود نمی گنجیدند.

  دوران رهبری رفیق علی خاوری از جمله شامل سالهای فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود بود. عواقب مخرب این فروپاشی و تاثیرات عمیق و منفی آن بر جنبش کمونیستی و کارگری جهان و احزاب برادر و بر بنیان های ایدئولوژیک این جنبش و احزاب، از آن جمله بر حزب تودۀ ایران، کم از یورش خائنانه و جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی بر حزب نبود. رفیق علی خاوری نقش بی بدیلی برای حفظ ایدئولوژی حزب بر اساس جهان بینی مارکسیستی- لنینیستی ایفا کرد.

  تعداد اندک مصاحبه های رفیق علی خاوری هیچ تناسبی با دورۀ بسیار طولانی  و  دشوار سی هشت سالۀ رهبری او  بر حزب ندارد. این به لحاظ اخلاقی نشان از گریز او از به اصطلاح «نقش شخصیت» داشت.  رفیق خاوری به شکل پیگیر کوشید تا حزب طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران، حزب توده ایران. پس از آن ضربات هولناک رژیم و آوار فروپاشی اردوگاه جنبش کارگری جهان، یک بار دیگر جایگاه واقعی خود را در داخل و خارج از کشور پیدا کند و چنین کرد. 

فرقه دمکرات آذربایجان که سالیان طولانی به عنوان بخشی از حزب تودۀ ایران و در سالهای دیگر نیز دوشادوش رفقای توده ای برای تحقق استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق خلق ها و اقلیت های قومی رزمیده است، فقدان رفیق خاوری را در این لحظه حساس کشورمان بیش از پیش حس می کند.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات درگذشت رفیق خاوری صدر کمیته مرکزی حزب توده ایران و عضو افتخاری کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان را به همه اعضاء و هواداران حزب تودۀ ایران و فرقۀ دمکرات آذربایجان، کارگران و زحمتکشان و همه خلقهای ساکن میهنمان ایران تسلیت می گوید.

گرامی باد خاطره رفیق علی خاوری و راهش ماندگار و پر ره رو باد!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

دوم فروردین 1400 خورشیدی

Go Back

Comment