header photo

رشد فزاینده پرونده های پزشک قانونی

رشد فزاینده پرونده های پزشک قانونی

در ۶ ماهه اول سال ۹۵ در تهران پرونده ۲۲۴ مورد کودک آزاری و پرونده ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع داده شده‌است.

مسعود قادی‌پاشا؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا به بخش کوچکی از مراجعات مردم به پزشک قانونی اشاره کرده است. همین آمار و ارقام نمای کلی از مشکلات روحی ـ روانی جامعه را به تصویر می کشد.

وی میگوید:

ــ بیشتر پرونده‌ها در پزشکی قانونی این استان مربوط به نزاع، تصادفات و تعیین نقص عضو است.

ــ در ۶ ماهه اول سال ۹۵ پرونده ۲۲۴ مورد کودک آزاری و پرونده ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع داده شده‌است. ــ متاسفانه تعداد نیرو بسیار کم است، این درحالی است که با رشد فزاینده پرونده‌ها در کمیسیون‌ها روبرو هستیم. پزشکی قانونی است.

ــ مشکل دیگرِ ما نبودِ مجوز جذب است! متاسفانه علیرغم کمبود نیرو، مجوزِ جذب و ردیف استخدامی نیز کم است؛ در حال حاضر ۴۹۶ نفر در پزشکی قانونی استان تهران مشغول به کار هستند. از این بین حدود ۵۰ درصد قراردادی و ۵۰ درصد بقیه رسمی هستند که از میان این افراد (نیروی رسمی) نیز تقریباً ۱۳۰ پزشک عمومی، متخصص و دکتری داریم.

ــ باید توجه داشت که سختی کار پزشکان همکار ما فقط منحصر به سروکار داشتن با جسد نیست، بلکه مواجهه با بسیاری از افراد آسیب دیده که غالباً از تالمات روحی ناشی از نزاع و درگیری، تصادفات، تجاوز، همسرآزاری، کودک‌آزاری و ... نیز رنج برده و به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

Go Back

Comment