header photo

بیانیه مرکز رنسانس کمونیسم در فرانسه

بیانیه مرکز رنسانس کمونیسم  در فرانسه

 دخالت ماکرون درامور داخلی بلاروس را محکوم کرد!

پیر پرانشه ، رئیس کمیسیون بین المللی مرکز رنسانس کمونیسم در فرانسه (PRCF)  دررابطه با دخالت فرانسه در امور داخلی  بلاروس بیانیه ای انتشار داد . او که بعنوان  نماینده سابق فرانسه  به منشور سازمان ملل احترام می گذارد ،احترام به حاکمیت سایراعضای سازمان ملل متحد را ضروری می داند .

پیر پرانشه، شخصیتی ایست که از استقلال فرانسه در زمان اشغال آلمان نازی دفاع نمود . دوست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ( سابق ) و جمهوری بلاروس کشوری که هزینه بالایی برای شکست هیتلر و آزادی اروپا پرداخت .

 پیر پرانشه  رئیس کمیسیون بین المللی مرکز رنسانس کمونیسم  فرانسه  می گوید :  اظهار نظر غیر مسئولانه وخدمتکارانه  ماکرون  به واشنگتن  که  با دخالت درامور انتخابات بلاروس همراه است  قاطعانه محکوم می کنم .

دراین بیانیه آمده است :

آقای ماکرون پیش از این تمایز خود را به ونزوئلا نشان داد  واصرار داشت تا رئیس جمهور خود خوانده  و فاشیست  « خوان گوئیدو»  را به جای«  نیکولاس مادورو » ، رئیس جمهور قانونی انتخاب کند. درروسیه سفید هم در حال خزیدن به دنبال ترامپ است ، از الكساندر لوكاشنكو ، رئیس جمهور بلاروس که  با 80٪ رای انتخاب شدند در حضور ناظران بین المللی ، خواست  كه قدرت را به نفع دست نشانده غرب ترك كند . این چیزی نیست جز امید به الحاق این کشوربه  اتحادیه اروپا و ناتو ، جهت افزایش فشار نظامی دراقیانوس اطلس به مرزهای روسیه ،  فروپاشی نظام ،  خصوصی سازی صنعت و کشاورزی  است که عواقب ناگواری برای کارگران و دهقانان  روسیه سفید  به همراه خواهد داشت .

ماکرون به جای این که مشروعیت سایر روسای جمهور در جهان را به چالش بکشد و بهتر است درباره انتخابات خود نظر  دهد ، که تنها 11٪ از شهروندان ثبت شده فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به او رأی دادند. او در پایان دور دوم فقط به طور پیش فرض در برابر لوپن فاشیست و فریبکار که "اکثریت" پارلمانی آن معروف به "جمهوری در ماه مارس" است ، بر اساس دور دوم رأی گیری در قوه مقننه انتخاب شد ، که طی آن فقط 44٪ از شهروندان ثبت شده ثبت نام کردند!  

آقای ماکرون اگر کسی نامشروع  شناخته شده باشد اول شما هستید ، هم به دلیل جلوگیری از انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ، و هم در نتیجه سیاست های مداوم ضد ملی ، ضد مردمی و تخریبی که در کشور ما دنبال کرده اید . خدمات عمومی ،حمایت اجتماعی و تولید در فرانسه را ازبین برده اید ، درحالیکه وزیران وطن پرست  کمونیست که در یک زمان برنامه شورای ملی مقاومت فرانسه را اعمال می کردند  وجود نداشتند .

در مورد مردم بلاروس ، مقاومت تزلزل ناپذیر در برابر امپریالیسم و ​آلمان  نازی ، قهرمانی های شگفت انگیز آنان  در طول جنگ جهانی دوم نیاز به یاد آوری نیست که چگونه منجربه شکست خفت بار شد و اخیرا نیز این دیپلماسی – نظامی مضحک و خطرناک ازآفریقا تا لبنان ادامه دارد .

آقای ماکرون  خانه خودتان را پاک سازی کردید . خشونت پلیس - سرکوب اتحادیه ها و جلیقه  زرد ها  از نظر شما جز حقوق بشری نبوده اند . اما فراموش نکنید دیر یا زود  واقعیت  پیش بینی شده "طوفان اجتماعی" به شما درس خواهد داد !

 مردم  انسان دوست بلاروس !   به نمایندگی از میهن پرستان واقعی و انترناسیونالیست های فرانسه ، از رفتار غیر محترمانه ،  نابالغ ، و گستاخانه  رئیس دولت فرانسه عذرخواهی می کنیم .

دوستان بلاروس !  لطفا مردم فرانسه  را با کارمندان  اتحادیه اروپا  و واشنگتن که در خیابان شانزه لیزه نشسته اند یکی نگیرید!

امضاء :

پیر پرانشه ، رئیس کمیسیون بین المللی مرکز رنسانس کمونیست  فرانسه (P.R.C.F.) ، نماینده سابق پارلمان فرانسه ، نماینده پارلمان اروپا ، عضو سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه ، مبارز داوطلب در گروههای کمونیستی .

لئون لندینی ، رئیس PRCF ، افسر سابق زیرزمینی FTP-MOI ، فرمانده گردان ، معلول جنگ ، افسر لژیون در مقاومت  دارای مدال  افتخار از اتحادیه  جمهوری های سوسیالیستی  اتحاد شوروی در مدت  فعالیت های خود .

ژرژ گاستو ، دبیر ملی .

فادی قاسم ، معاون دبیر ملی .

ایمری مونویل ، دبیر کمیسیون بین المللی مرکز رنسانس کمونیسم  در فرانسه .

م . چابکی  : 15 مهر 1399 برابر با 06/10/2020

Go Back

Comment