header photo

در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٢ درصد است

در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٢ درصد است

از بیش از ۳۲ میلیون زن، نزدیک به ۴ میلیون نفر شاغلند

مرکز آمار اعلام کرد که در بهار ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر ٨,٢ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ٤١.٢ درصد بوده است.

 به گزارش خبرآنلاین، از جمعیت ۳۲ میلیون و ۹۵هزار نفری مردان، بیش از ۲۰ میلیون نفر مشغول به کار هستند. این درحالی است که از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفری زنان تنها ۳ میلیون ۸۶۶ هزار نفر مشغول به کار هستند.

بر اساس این گزارش اگرچه جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، ۷۴هزار و ۹۷۷ نفر بیش از جمعیت مردان در همین بازه سنی بوده، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٢ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸.۳ درصد بوده است. جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته است.

 بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، بخش خدمات با ٥١,٣ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ٣٣.١ درصد و کشاورزی با ١٥.٥ درصد قرار دارند.

 نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله، حاکی از آن است که ٢١,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند.

Go Back

Comment