header photo

نرخ تورم در استان اردبیل به ۳۲.۲ درصد رسید

 

نرخ تورم در استان اردبیل به ۳۲.۲ درصد رسید

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری در کشور به ۳۴.۱ درصد و در این استان به ۳۲.۲ درصد رسید.

به گزارش ایرنا، فریبرز دهقان روز یکشنبه  اظهار کرد: بهمن امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور و استان اردبیل به ترتیب به ۲۹۲.۸ و ۲۹۰.۸ رسید که در کشور ۲.۵ درصد و در این استان ۲.۸ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای کل خانوارهای کشور و استان اردبیل به ۳۷۸.۸ و ۳۷۰.۹ و شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوارهای کشور به ۲۶۰.۶ و در این استان به ۲۴۳.۷ رسید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته را در قالب تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۴۸.۲ و استان اردبیل ۵۳.۷ درصد اعلام کرد.

دهقان اضافه کرد: بهمن ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری کشور به ۲۸۹.۵ و در استان اردبیل به ۲۸۲.۵ رسید که یک افزایش ۲.۴ و ۲.۶ درصدی را در کشور و استان اردبیل نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوارهای شهری کشور ۲۵۹.۴ و در این استان به ۲۳۸.۶ رسید که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای خانوارهای شهری در کشور و استان به ترتیب ۴۷.۲ و ۵۱.۲ است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به آخرین شاخص قیمت در بین خانوارهای روستایی نیز اشاره کرد و گفت: بهمن امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور ۳۱۱.۲ و استان اردبیل به ۳۱۴.۳ رسید که در کشور و استان به ترتیب ۳.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

دهقان شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای خانوارهای روستایی کشور و استان اردبیل را به ترتیب ۳۷۵.۸ و ۳۸۰.۵ اعلام کرد و افزود: شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوارهای روستایی کشور و استان اردبیل به ۲۶۸.۷ و ۲۶۰.۷ رسید.

وی اضافه کرد: درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای خانوارهای روستایی کشور ۵۳.۶ و استان اردبیل ۶۰.۵ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۹ برای خانوارهای روستایی کشور و استان اردبیل به عدد یکسان ۳۵.۰ درصد رسیده است.

استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۴۸ هزار نفر جمعیت، شامل ۱۲ شهرستان است که از این میان ۴۴۸ هزار و ۵۵۴ نفر در یک هزار و ۵۵۵ روستا سکونت دارند.

 

Go Back

Comment