header photo

Blog posts : "مقاله"

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

نیم نگاهی به‌اندیشه‌های نهضت مشروطیت و مشروطه خواهی

حمید دادیزاده

چند گویی ملک شد آباد و آزادند مردم،
گر دو صد عطار گوید مشک باید خود ببوید.

سالگشت امضا فرمان مشروطیت سپری شد و بر آن شدم‌این نوشته کوتاه را با تغییراتی نشر کنم و بد نیست که برخورد میرزاده عشقی را نسبت به مجلس چهارم همین جا بیاورم و باشد که مجلسیان امروز با مطالعه تاریخ مستند در مورد جایگاه خویش و زندگی امروزی مردم‌اندیشه کنند که وجدان تاریخ بیدار است:
این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود.—–دیدی چه خبر بود.
هر کار که کردند ضرر روی ضرر بود.——دیدی چه خبر بود.

زمانی که آخرین شعله‌های آزادیخواهی و مشروطیت در تهران و شهرهای‌ایران، حتی در بیشتر محلات تبریز به خاموشی گرائیده بود و نیروهای دولتی در پی نابودی کامل‌این ندای آزادی بودند، همه چشمها به یک محله دوخته شده بود، «امیره قیز محله سی» ، محله امیر خیز؛ جائی که سرداران مشروطه سنگر آزادی‌ایران را بر پا داشته بودند و با اردوی استبداد، که به سخن مورخین «چهره نفرت انگیزی» داشت، رو در رو‌ایستاده بودند. مشروطه خواهی سرداران ملی به مفهوم نفی استبداد داخلی و دفع و رفع سلطه…

Read more

نگاهی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی دوم و زمینه های تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان

 

نگاهی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی دوم

و زمینه های تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان

جنبش ۲۱ آذر حادثه بزرگی در تاریخ کشور ما به حساب می آید. این رویداد تاریخی می توانست به یک تحول بزرگ اجتماعی در کشو بدل شود. می توانست به عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران پایان دهد. تاریخ یکصد ساله اخیرایران سرشار از مبارزه، جانفشانی و از خود گذشتگی مردم ایران بویژه مردم غیور آذربایجان برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می باشد. و در این راه قربانی های زیادی داده اند. تلاش و مبارزات مردم در مقاطعی از تاریخ دولت های ارتجاعی و خودکامه را به عقب نشینی واداشته است. جنبش های اجتماعی و انقلابات سالهای اخیر نتیجه کوشش و تلاش همین مردم برای برون رفت از شرایط موجود و زندگی بهتر و انسانی تر بوده است. جان سختی نیروهای واپسگر برای حفظ شرایط موجود، که از حمایت های بیدریغ کشورهای امپریالیستی نیز بهره می بردند، باعث گردید تا نهایت مردم به خواسته های خود نرسند…

Read more

تنش در جنوب قفقاز افزایش می یابد

دکتر محمدحسین یحیایی

تنش در جنوب قفقاز افزایش می یابد

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازیگران جهانی و منطقه ای برای حفظ و گسترش منافع خود دست بکار شدند تا با استفاده از همه ابزار و تضاد های آشکار و پنهان و تبلیغات گسترده در منطقه نفوذ کنند و نیرو های متمایل بخود را تقویت نمایند. در دوران شوروی اختلافات مرزی و جغرافیایی بین جمهوری ها چندان مشهود نبود و مردم جمهوری ها بعنوان شهروند شوروی اهمیت چندانی به این مرزبندی ها نمی دادند، با فروپاشی شوروی تضاد های پنهان اجتماعی و تاریخی و گاهی مرزی آشکار شدند و دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از گذشته های دور خصومت و دشمنی پنهان داشتند، گرفتار جنگ و ویرانی شدند که خواست برخی از بازیگران سیاسی، دینی و مذهبی فرصت طلبان افراطی درونی این جمهوری ها بودند تا موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را در آشفته بازار فروپاشی تقویت کنند، در جمهوری آذربایجان گروه های مذهبی با بخش اندکی از ملی گرایان ساده و گاهی خوش باور که به آنها تمایل داشتند در فکر برپایی جمهوری اسلامی بودند که از سوی ایران حمایت می شدند ولی گروه های ملی گرای گسترده تر با پایگاه اجتماعی وسیعتر در همسویی با ترکیه به جمهوری سکولار و اتحاد با اروپا و ناتو باور داشتند و در این راه هم قدم های نخستین را برداشتند، در سوی دیگر جمهوری ارمنستان با شعار های ارمنستان بزرگ و راه اندازی تبلیغات گسترده پیرامون نسل کشی ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی شور و هیجان را آنچنان بالا برد تا زمینه جنگ فراهم شد.در نتیجه قره باغ علیا که بخشی از خاک جمهوری آذربایجان بود همراه با 7 ناحیه پیرامونی در جنگی خونین و بی رحمانه به تصرف ارمنستان درآمد که تا کنون 4 قط…

Read more

آذربایجان در دوره حکومت پادشاهان روّادي

آذربایجان در دوره حکومت پادشاهان روّادي

 مجید رضازاد عموزین الدینی
(دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تبریز)

ـ اصل و نسب روّاديان:

روّاديان از اعراب قحطانى (اصيل)، بودند كه بنا به دلايلى از يمن به طرف عراق مهاجرت كرده بودند. اين خاندان بعدها در دوره خلافت منصور (136ـ158ه ق)، همراه با يزيدبن حاتم مهلبى والى آذربايجان به اين مناطق مهاجرت كرده و در مناطقى بين تبريز تا «بذ» درپ «قره داغ» فرود آمدند. در تاريخ يعقوبى، راجع به اين مهاجرت آمده است: «ابوجعفر [منصور خليفه عباسى] يزيد بن حاتم مهلبى را والى آذربايجان قرار داد، يزيد يمنى ‏ها را از بصره بهآذربايجان منتقل ساخت و نخستين كسى بود كه آنان را منتقل كرد و رواد بن مثنى ازدى را در تبريز تا بذ فرود آورد..»(1).
همچنان که ذکر شد رواديان در زمان منصور [136ـ158ه ق]خليفه عباسى به تبريز مهاجرت كرده‏ اند، و مادلونگ (w.madelung)در اين زمينه مى‏ نويسد: «حدود سال 141 ق كه يزيدبن حاتم مهلبى به فرمان منصور، خليفه عباسى ولايت آذربايجان يافت، گروههاى قبيله‏ اى عرب…

Read more

انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران

انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران

جنبش مشروطيت بدون شك از رويدادهاي مهم و تأثيرگذار در تاريخ تحولات سياسي ايران محسوب مي‌شود. اثرات اين رويداد در زندگي فرهنگي و سياسي مردم، از ساير حوادثي كه تا آن تاريخ در كشورمان پديد آمده بود، عميق‌تر بوده است.
شكي نيست كه نارضايتي عميق جامعه ايران در سالهاي حكومت قاجار، ريشه اصلي اعتراضات مردمي عليه دولت و زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت مشروطيت بود. به عبارت ديگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجي‌هاي شاهان و درباريان، انجام مسافرتهاي مكرر وغير ضروري مظفرالدين‌شاه به «فرنگ» از طريق دريافت وام با شرايط سنگين از دولتهاي بيگانه و تحميل ماليات‌هاي كمرشكن بر مردم، قحطي فزاينده در تهران و شهرستانها، تسلط روز افزون بيگانگان بر كشور، افزايش بهاي ارزاق عمومي، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي حرمتي به مراجع تقليد و زير پا نهادن احكام اسلامي، بحران مالي و سقوط اقتصادي كشور و اعطاي امتيازات گوناگون به قدرت‌هاي استعماري، ريشه‌هاي انقلاب مشروطيت بودند.…

Read more

حيدرخان عمواوغلي و ستارخان سردار ملي دو چهره درخشان انقلاب مشروطيت

 حيدرخان عمواوغلي و ستارخان سردار ملي

دو چهره درخشان انقلاب مشروطيت

حيدرخان عمواوغلي به مانند ستارخان و نقشي كه در راه اندازي انقلاب و رهبري و هدايت آن داشته ، وي را مبدل به يكي از درخشانترين و ماندگارترين چهرة تاريخي ايران براي تمامي اعصار نموده اند . خدمات اين بزرگ مرد انقلاب مشروطيت آذربايجان كه حد و مرزي و زمان و مكان براي آن نمي توان قائل شد به موجب اعترافات مؤرخين او را در رأس هرم انقلاب مشروطه و مبارزه با ديكتاتوري در زمان اوج اختناق و خفقان و فشارها ، قرار داده و از او يك چهرة انقلابي پرشور و محبوب ساخته است .

حيدرخان اصلاً از اهل اروميه و بزرگ شدة آذربايجان شمالي و قفقاز بود در اين مورد مؤرخين مي نويسند : « حيدر» فرزند مشهدي علي اكبر به 1298 هجري قمري ( برابر با 1880 ميلادي ) در اروميه زاده شد و هنگام كوچ خانواده اش به الكساندرپل يازده سال داشت . حيدرخان تحصيلات ابتدائي را در الكساندرپل ، و سپس تحصيلات عالي را در مدرسة عالي ايروان گذرانيد . پس از چندي در مدرسة صنعتي تفليس مهندسي برق آموخت…

Read more

حضور زنان در انقلاب مشروطه

حضور زنان در انقلاب مشروطه

مجلۀ دانش و مردم- شمارۀ 17

تمرکز این نوشته، نقش زنان در انقلاب مشروطه و پیامدهای آن است. ولی پیش از آن، مروری بر پیش‌زمینه‌های این انقلاب ضروری است.

ایران در آستانه انقلاب مشروطه، کشوری فئودالی و نیمه مستعمره بود. در زمان یورش استعمارگران مقتدر اروپایی برای تصاحب منابع مواد خام سرزمین‌های شرق و گسترش بازار محصولات خود در جهان، ایران کشوری بود با دولت‌هایی ضعیف و پادشاهانی خودکامه،که از یک سو مجبور به واگذاری امتیازات اقتصادی و سیاسی به قدرت‌های استعماری بودند و از سوی دیگر بقای خود را در حفظ مناسبات یک‌طرفه استعماری می‌دیدند. اعطای این امتیازهای فضاحت‌بار یکی پس از دیگری، در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی، در عمل حق تعیین سرنوشت ملت ایران را نشانه گرفته بود.

تحمیل قراردادهای ایران بر باد ده و فشارهای فزاینده دولت‌های امپریالیستی، مانع ایجاد و رشد صنایع ایران می‌گردید. هجوم کالاهای اروپایی به بازارهای ایران، و ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با آنها، در نبود حمایت دولتی از سر…

Read more

ما آدم نمیشیم…!

ما آدم نمیشیم…!

نوشته‌ی عزیز نسین

عزیز نسین از جمله نویسندگانی است که با خلق موقعیت های طنز توانسته است تلخی های بسیاری را که در اطراف محیط زندگی اش مشاهده می کند به دیگران گوشزد کند.

عزیز نسین بیشتر از آن که یک نویسنده خلاق باشد یک طنز نویس ترک است که در سبک آثارش ویژگی های خاصی مشاهده می شود. بیشتر از ۱۰۰ اثر ماندگار از این نویسنده طنز در دسترس است.

این نویسنده به دلیل این که قلمی با سبک و سویی سیاسی داشت کمتر توانست تمامی آثارش را در ایران به چاپ برساند ولی از جمله کتاب های عزیز نسین که در وطن طرفداران زیادی دارد می توان به کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست اشاره کرد.

داستان "ما آدم نمی شیم" طنزی انتقادی است از سبک زندگی روشنفکران وسیاستمداران دوران خودش. به همین دلیل او از ارتش کناره گیری کرد و به نویسندگی روی آورد. زندگی فقیرانه و سختی داشت ولی تمام تلاشش را به کار بست تا بتواند از طریق عکاسی، کتاب فروشی و نویسندگی، قلمش را زنده نگه دارد…

Read more

نوشتن از حقیقت و پنج دشواریِ آن

نوشتن از حقیقت و پنج دشواریِ آن

برتولت برشت (1935) / یوسف نوری‌زاده

حقیقت را باید با نگاه به نتایجی که در عرصۀ عمل به بار می‌آوَرَد به زبان آورد. به عنوان نمونۀ حقیقتی که از آن هیچ نتیجه‌ای فرادست نمی‌آید، یا نتایج اشتباه عایدمان می‌شود، می‌توانیم به این نگاهِ شایع استناد کنیم که در نتیجۀ بربریت شرایط نامطلوبی دامنگیر تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از کشورها شده است. در این نگاه، فاشیسم موجی از بربریت است که با نیروی عنان‌گسیختۀ یک پدیدۀ طبیعی بر سر تعدادی از کشورها نازل شده. بر اساس این نگاه، فاشیسم در کنار (و سرتر از) کاپیتالیسم و سوسیالیسم، سومین قدرت نوین است؛ بدون مداخلۀ فاشیسم، نه فقط جنبش سوسیالیستی بلکه کاپیتالیسم هم می‌توانسته به حیات خود ادامه دهد. و الی آخر. این البته، ادعایی‌ست فاشیستی؛ تن در دادن به آن تسلیم شدن به فاشیسم است.

    فاشیسم یک مرحلۀ تاریخی از کاپیتالیسم است؛ به این معنا چیزی‌ست نوین و در عین حال دیرپا. کاپیتالیسم در کشورهای فاشیستی همچنان پابرجاست، اما فقط در …

Read more

سخنی چند در باره عبدالرحیم حق وردیف!

 

سخنی چند در باره عبدالرحیم  حق وردیف!

بهروز مطلب زاده

عبدالرحیم بیگ حق وردیف، نویسنده، نمایشنامه نویس، مترجم و شخصیت فرهنگی شناخته شده و نامدار آذربایجان و یکی ازنویسندگان ثابت قدم مجله ملانصرالدین به سردبیری جلیل محمد قلی زاده امسال 150 ساله شد. عبدالرحیم بیگ حق ‌وردیف، درسوم ماه مه 1870، دریکی ازروستاهاى شهر شوشا درمنطقه قره ‌باغ،  بنام آغ ‌بولاق، درجمهوری آذربایجان کنونی چشم بر جهان گشود.

هنوز بسیار خردسال بود ودوران کودکی را پشت سر نگذاشته بود که  پدرش را از دست داد و تحت حمایت و سرپرستى عمو و پس از ازدواج مجدد مادر تحت سرپرستی نا پدریش قرار گرفت. از طریق ناپدری خود با الفبا زبان روسی آشنا شد و ده ساله بود که به همراه خانواده خود به شهر شوشا منتقل شد. او درشهرشوشا دوره ابتدائی را به پایان رساند.

او دردوره تحصیل خود درشوشا، با اینکه نوجوان بود و چهارده - پانزده سال بیشتر نداشت، به کتاب خوانی روی آورد و با آثاربسیاری از نویسندگان روس ونیز با آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده  نویسنده و نمایشنامه نویس مت…

Read more

دلاک

مترجم: بهروز مطلب زاده

دلاک

چشم های محمد ولی، پسر10 ساله مش صادق درد می کرد. یک روز بچه، روکرد به مادرش وگفت: - چشم های احمد، پسرکبلائی قاسم هم درد می کرد. دیروزداشتیم کنارنهربا هم بازی می کردیم.احمد با علف خارداردماغ اش روخون انداخت، تا یه ذره خون ازدماغ اش اومد، درد چشم هاش هم خوب شد.

مادرمحمد ولی گفت :

- خوب پسرم تو هم برو دماغ ات رو خون بینداز.

محمد ولی رفت، میان علف ها گشت، ازهمان علف خاردارپیدا کرد، کمی ازآن کند وبا دست چپ اش توی سوراخ های دماغ اش فروکرد و با دست راست اش هم یکی دومشت به زیر دست چپ کوبید تا علف حسابی تو برود. بلافاصله خون از دماغ محمدولی بیرون زد. نیم ساعتی گذشت، خون همینطور داشت بیرون می آمد. محمدولی، با انگشت های دستش دماغش رامحکم گرفت تا شاید جلوخون ریزی را بگیرد. اما افاغه نکرد. خون دماغش قصد بند آمدن نداشت. دست آخرمادرش را صدا کرد. مادرش هم نتوانست چاره ای بیندیشد. درهمین حین، مش صادق که ازبازاربرمی گشت، با سبد گوشت به خانه رسید. زن رو کرد به شوهرش و گفت : …

Read more

عملیات امنیتی نظامی ایران- ترکیه در چند پرده

دکتر محمدحسین یحیایی

عملیات امنیتی نظامی ایران- ترکیه در چند پرده

پرده نخست/

ایران و ترکیه دو کشور مهم منطقه ای هستند که هر دو خود را بازیگر سیاسی و نظامی و میراث دار دو امپراتوری اسلامی از نوع شیعه و سنی می دانند که یکی با انقلاب مشروطه مسیر و روش سیاسی خود را تغییر داد و سال ها بعد بار دیگر گرفتار شیعه گری شد و در تلاش است تا هلال شیعه در منطقه بگستراند و دیگری با تنظیمات و گذر از امپراتوری عثمانی نظام لائیک را برگزید و سال ها در آن مسیر رفت تا حزب اسلامگرای عدالت و توسعه قدرت سیاسی را در دست گرفت و در تلاش است تا آموزه های اسلامی (سنی) را با جهان مدرن پیوند زند و با رشد اقتصادی جایگاه خود را در بین کشور های اسلامی، منطقه ای و جهانی پیدا کند که به نظر می رسد هر دو در نهان در آرزوی بازسازی گذشته خود هستند، از آن رو رابطه بسیار پیچیده، همراه با تنش و نرمش باهم دارند، بگونه ای که گاهی در رقابت و گاهی دیگر در رفاقت باهم به سر می برند، روش بسیار محتاطانه ای را در رابطه باهم پیش می گیرند، هردو کشور در سوریه و عراق حضور نظامی دارند، ایران در لبنان و یمن و ترکیه در لیبی و قطر فعالیت های نظامی خود را با چراغ خاموش به پیش می برند.…

Read more

چگونه ما اتحاد شوروی و چکسلواکی را در ازای کیسه پلاستیکی فروختیم

چگونه ما اتحاد شوروی و چکسلواکی را در ازای کیسه پلاستیکی فروختیم

نوشتهٔ آندره ولچک برگردان: غزال رئیسی عارف

ماه ها بود که میخواستم داستانم را با جوانان هنگ کنگ در میان بگذارم. اکنون به نظر می‌آید که زمان مناسبی رسیده است چرا که غرب جنگ ایدئولوژی با چین به راه انداخته است که در نتیجه هنگ کنگ و همه جهان سختی خواهند کشید.

می خواهم بگویم که اینها تازه نیست و غرب سرزمین های بسیار و کشورهای زیادی را بی ثبات کرده و میلیون ها جوان را شستشوى مغزی داده است. من میدانم زیرا که درگذشته خود یکی از قربانیان بوده ام. اگر برایم اتفاق نیفتاده بود نمی توانستم بفهمم که در هنگ کنگ چه می گذرد.

من در لنینگراد، شهر زیبایی در اتحاد شوروی به دنیا آمدم. اکنون نام آن سنت‌پترزبورگ شده است که در کشور روسیه است. مادرم نیمی روس و نیمی چینی است، یک هنرمند و آرشیتکت. کودکی من در لنینگراد و پیلسن که یک شهر صنعتی در چکسلواکی است و در غرب به خاطر آبجو معروف است گذشت. پدرم دانشمند هسته ای بود.…

Read more

نقد و بررسی کتاب {{ موج چهارم }} نوشته ی رامین جها نبگلو

نقد و بررسی کتاب {{ موج چهارم }}  نوشته ی رامین جها نبگلو

بعد از تخریب و فرو پاشاندن نظام سوسیالیستی در جهان آنگاه که سردمداران جهان سرمایه داری مغرورانه خود را فاتح ابدی تاریخ بشری نمایانده به جشن و سرور و پایکوبی پرداختند . تئوریسین های نظم سرمایه به تئوریزه کردن این پیروزی و اجتناب ناپذیر بودن و گریز ناپذیری آن پرداخته ، به تئوری سازی یا بهتر گفته باشیم تئوری بافی در همۀ عرصه ها پرداختند . بن مایۀ فکری و نظری تمامی آنها ،با همۀ پوشش ها و آرایه هایی که به نظریات خود می دهند، در این مسیرسیر می کند که سرمایه سالاری، و تن دادن به حاکمیت سرمایه، تقدیر گریز ناپذیر بشریت سراسر گیتی است، که چاره جویی زحمتکشان برای رفع ستم سرمایه، تلاشی است عبث و بیهوده که ره به جایی نخواهد برد .در عرصۀ داخلی ، بعد از انقلاب شکوهمند 1357 ، درمشکلاتی که بعد از گذشت بیش از چهار دهه از قیام پر شکوه مردم علیه نظام منحط سلطنتی ، مردم هنوزبا آن دست به گریبانند، هیچ چشم آگاه و بصیری نمی تواند در هیچ یک از عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی توطئه های امپریالیستی و کار گزاران مزدور آن را نبیند . برخی افراد با دروغگویی و ابراز نظر یا بهتر گفته باشیم اظهار فضل برآنند با تاریخ سازی مردم میهنمان را به قول معروف دنبال نخود سیاه بفرستند. تا به زعم خویشتن توده های مردم رااز درک ریشه های اصلی این مشکلات غافل سازند . کتاب موج چهارم آقای جهانبگلو و افاضات روشنفکرانه ای که در این کتاب کرده اند از این جمله می باشد .…

Read more

قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه‌داری

قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه‌داری

علی پورصفر (کامران)

تندیس‌شکنی‌های اخیر، اعتراض آگاهانه به سودجویی‌های وحشیانه سرمایه‌داری است و می‌تواند به آگاهی‌های بیشتری بینجامد. فردای تخریب مجسمه ادوارد کلستون برده‌فروش بریستولی صدها هزار انگلیسی به کتابخانه‌ها هجوم بردند تا بدانند که صاحبان این مجسمه‌ها چرا این‌گونه مورد اهانت قرار گرفته‌اند. خطر این گرایش برای امپریالیسم، بیشتر از آن است که تصور شود زیرا تمام معارفی را که در طول 500 سال گذشته بر روی هم انباشته شده بود تا توده‌های مردم را به اطاعت از سرمایه و سرمایه‌داران وادار کند، به لرزه انداخته است.

30سال پیش در چنین روزهایی تندیس‌شکنی‌هایی در شرق اروپا رقم خورد که مقدمه فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم شد. در آن رویدادها مردمی دخالت داشتند که تجارب عینی زندگی‌شان تحت‌الشعاع زینت‌های فریبنده‌ای قرار گرفته بود که به‌جای آراستگی‌های زوال‌یافته سرمایه‌داری نشسته بودند. در آن حوادث که بی‌تردید شروط کافی داخلی خود را داشت، همه نیروهای ضد‌تاریخی و پلیدترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب که از آغاز جنگ سرد هر عملی را علیه رقیب و دشمن…

Read more

حماسه بابک خرم دین در آذربایجان

دکتر محمدحسین یحیایی

حماسه بابک خرم دین در آذربایجان

جنبش اجتماعی و سیاسی بابک خرم دین در مبارزه با غارت، تحمیل عقیده و استثمار در تاریخ آذربایجان همچنان ماندگار و راه گشاست، این جنبش مردمی و سازماندهی آن از سوی بابک خرمدین بگونه ای بود که در مدت کوتاهی تهیدستان، کشاورزان بی زمین و پیشه وران جامعه را برای مبارزه طولانی مدت با خلفای عباسی و مزدوران و همدستان محلی آنان آماده کرد. بابک مقابله و مبارزه با ظلم را برای برپایی جامعه ای با نشاط و آزاذ در کوه های آذربایجان سازماندهی کرد، در چندین جنگ سپاهیان خلیفه را شکست داد تا خلیفه راه نیرنگ و حیله را در پیش گرفت و « افشین » را که هم بابک و هم منطقه را می شناخت با پول و زر و وعده سلطنت خراسان فریب داد و با انبوهی از سپاهیان متعصب و گمراه به سراغ بابک فرستاد.

بابک خرم دین ( حسن ) در جولای795میلادی ( تیرماه 176 خورشیدی ) چشم به جهان گشود و در 4 ژانویه 838 میلادی (دیماه 216 خورشیدی ) در سامرا به دست خلیفه عباسی به طرز وحشیانه ای به قتل رسید، خلیفه به قدری از دلاوری ها و …

Read more

اکوسوسیالیسم؛ انقلاب علیه قانون آهنین سرمایه‌داری

اکوسوسیالیسم؛ انقلاب علیه قانون آهنین سرمایه‌داری

ال یاز مالاری در گفت‌وگو با میشل لووی

میشل لوی در این مصاحبه  از ویرانگری سرمایه‌داری به عنوان یک نظام جهانی می‌گوید. او آینده سیاره زمین و بشریت در این نظام را فاجعه‌بار توصیف می‌کند.

سالها پیش در «مانیفست اکوسوسیالیست»ی به این نکته اشاره کردید که نقاط بیشماری از مقاومت به گونه‌ای خودجوش در جهان آشوبناک سرمایه جهانی ظهور می‌کنند؛ و مدعی شدید که بسیاری از این نقاط مقاومت به گونه‌ای درون‌ماندگار، اکو سوسیالیستها در طبیعت هستند. شما خواستار امکان‌هایی برای این جنبش‌ها در راستای گرد هم آوردن و تأسیس یک «بین‌الملل اکوسوسیالیست»ی هستید. در پانزده سال گذشته مقاومت علیه جهان آشوبناک نظم سرمایه جهانی افزایش و گسترش یافته است. به ویژه اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰ مملوء از شورشها بود. امروزه با توجه به ایده بین‌الملل اکو سوسیالیستی، ما کجا هستیم؟ آیا امکان‌های پیشروی این ایده بیشتر شده‌اند؟…

Read more

چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن

دکتر محمد حسین یحیایی

چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن

اقتصاد جهانی سرگیجه گرفته و به اغما رفته است، موج بیکاری همچنان ادامه دارد، سرمایه گذارانی که در سال های گذشته وارد حوزه گردشگری شده و دوران طلایی خود را می گذراندند به یک باره پرچم افلاس بر افراشتند و میلیون ها کارگر از این حوزه اخراج شدند، کمر اقتصاد خم شده، بازار های مالی پی در پی سقوط می کنند، تزریق پول از سوی دولت ها قادر به نجات آنها نیست

یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری بحران های ادواری آن است که بعد از یک دوران شکوفایی گرفتار آن می شود و بعد از مدتی بار دیگر رشد و توسعه را از سر می گیرد، مارکس آن را ناشی از کاهش تقاضا و گسترش فقر اجتماعی می داند، اندیشمندان بویژه پژوهشگران اقتصاد برای برون رفت از بحران، گذر از آن و یا گرفتار نشدن به آن تدابیر و پیشنهاد هایی ارائه داده اند که گاهی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته و گاهی هم با اولویت دادن به انباشت سرمایه از آن گذر کرده به آن توجهی نکردند، به هر رو بحران در اقتصاد و طولانی بودن آن مردمان زیادی را گرفتار فقر، تهیدستی گسترده، بیکاری فراگیر و قحطی و گرسنگی کرده، روابط اجتماعی و ساختار سیاسی را تغییر می دهد و در شرایط مطلوب نظم نوینی را جایگزین نظام می کند..…

Read more

سخنی چند در باره عبدالرحیم حق وردیف!

بهروز مطلب زاده

سخنی چند در باره عبدالرحیم حق وردیف!  

عبدالرحیم بیگ حق وردیف، نویسنده، نمایشنامه نویس، مترجم و شخصیت فرهنگی شناخته شده و نامدار آذربایجان و یکی ازنویسندگان ثابت قدم مجله ملانصرالدین به سردبیری جلیل محمد قلی زاده امسال 150 ساله شد.

عبدالرحیم بیگ حق ‌وردیف، درسوم ماه مه 1870، دریکی ازروستاهاى شهر شوشا درمنطقه قره ‌باغ،  بنام آغ ‌بولاق، درجمهوری  آذربایجان کنونی چشم بر جهان گشود..

هنوز بسیار خردسال بود ودوران کودکی را پشت سر نگذاشته بود که  پدرش را از دست داد و تحت حمایت و سرپرستى عمو و پس از ازدواج مجدد مادر تحت سرپرستی نا پدریش قرار گرفت. از طریق ناپدری خود با الفبا زبان روسی آشنا شد و ده ساله بود که به همراه خانواده خود به شهر شوشا منتقل شد. او درشهرشوشا دوره ابتدائی را به پایان رساند.

او دردوره تحصیل خود درشوشا، با اینکه نوجوان بود و چهارده - پانزده سال بیشتر نداشت، به کتاب خوانی روی آورد و با آثاربسیاری از نویسندگان رو وهمچنین با آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده  نویسنده و نمایشنامه نوی…

Read more

تبریز از شهرهای باستانی جهان

تبریز از شهرهای باستانی جهان

 (شهری به قدمت بیش از ۵۰۰۰ سال)

نوشته مجید رضازاد عمو زین‌الدینی

ایران یکی از مهدهای تمدن‌خیز جهان باستان محسوب می‌شود. این سرزمین به علت قدمت تاریخی و تمدن‌های موجود آن، اهمیّت بسزایی برای فرهنگ بشری دارد. تمدن‌های ایلام، شهر سوخته، حسنلو … نمونه‌ای از تمدن‌های دیرینه و پربار این منطقه از جهان به شمار می‌روند که رازهای این تمدن‌ها به کمک باستان‌شناسان خارجی و ایرانی تا حدودی برای جهان علم آشکار گشته و سعی و کوشش برای شناسایی کامل آنها، امروزه نیز ادامه داشته و از مباحث جدّی دانشمندان به شمار می‌رود.

یکی دیگر از این مناطق تاریخی و باستانی، شهر تبریز است که تا این اواخر از قدمت آن اطلاع دقیقی در دست نبود و لذا سخنان ضد و نقیضی در مورد سابقه تاریخی آن مطرح می‌شد، اما کشف آثاری از دوران باستان در مرکز این شهر [اطراف گؤی‌مسجد] توجه باستان شناسان را به این منطقه از آذربایجان معطوف کرده و این شهر را در رده یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان در آورده است. لازم به ذکر است که قبل از این کشفیّات، تاریخ تبریز آن چنان روشن نبود و تنها دلیل بر وجود این شهر در دوره باستان، کتیبه سارگن دوم، پادشاه آشوری (…

Read more

20 blog posts